Người định cư Canada thông qua Express Entry đã thành công như thế nào?

Người định cư Canada thông qua Express Entry đã thành công như thế nào

Gần như tất cả những người định cư Canada thông qua Express Entry đều tìm được việc làm trong năm đầu tiên sau khi đến Canada. Nhìn chung, những đối tượng này có nhiều cơ hội hơn thế hệ nhập cư thông qua nộp đơn truyền thống trước đó.

Báo cáo của IRCC: Định cư Canada thông qua Express Entry thành công hơn

Một báo cáo gần đây của Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã xem xét cách những người định cư Canada thông qua Express Entry tham gia vào thị trường lao động Canada giai đoạn 2015 – 2018. Họ so sánh kết quả của các nhóm người nhập cư đã nộp đơn thông qua hệ thống Express Entry và những người nộp đơn định cư Canada bằng hồ sơ giấy truyền thống.

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ nhập cư của Canada cho 3 chương trình nhập cư kinh tế liên bang bao gồm 2 chương trình diện tay nghề là Chương trình Federal Skilled Worker và Chương trình Federal Skilled Trades, chương trình Canadian Experience Class dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Canada. Ngoài ra một số tiêu mục chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) cũng vận hành theo hệ thống Express Entry.

Người định cư Canada thông qua Express Entry đã thành công như thế nào 1

Người định cư Canada thông qua Express Entry nói chung tạo ra những dấu hiệu tích cực cho đất nước. Kết quả nhập cư trong 4 năm liên tục kể từ khi Express Entry được vận hành lần đầu vào tháng 11/2015. Mặc dù kết quả cho thấy những thuận lợi trong ngắn hạn, nhưng IRCC lại lưu ý rằng, Express Entry được thiết kế để chọn những người định cư Canada sẽ thành công trong tương lai dài hạn.

Thị trường lao động

Những người định cư Canada thông qua hệ thống Express Entry có xu hướng tạo ra kết quả tốt hơn trên thị trường lao động. Trong năm đầu tiên sau khi nhập cư, 95% người định cư Canada thông qua hệ thống Express Entry đã kiếm được việc làm so với 87% người nhập cư không qua hệ thống này trong cùng khung thời gian. Trong số này, khoảng 83% đang làm việc trong lĩnh vực chuyên môn của họ.  

Khi chia nhỏ việc làm của người nhập cư theo chương trình, những người định cư Canada thông qua hệ thống Express Entry luôn có nhiều khả năng được tuyển dụng hơn. Tỷ lệ người nhập cư có việc làm thông qua các chương trình FSWP và CEC là cao nhất.

Người định cư Canada thông qua Express Entry đã thành công như thế nào 2

Những người định cư Canada thông qua hệ thống Express Entry cũng có nhiều khả năng được làm việc trong những công việc có tay nghề cao hơn (NOC cao hơn) những người nhập cư không thông qua Express Entry.

Một năm sau nhập cảnh vào Canada, những người định cư Canada thông qua hệ thống Express Entry có thu nhập nhiều hơn khoảng 20% ​ hàng năm so với những người nhập cư không thông qua Express Entry. Những người này cũng kiếm được trung bình hơn $10.200 mỗi năm so với những người lao động sinh ra ở Canada.

Những người nhập cư CEC và FSTP là những ngoại lệ duy nhất. Khi IRCC xem xét các biến số khác, họ nhận thấy rằng sự khác biệt trong thu nhập đến từ sự khác biệt về nghề nghiệp, tuổi, giới tính, học vấn.

Người định cư Canada thông qua Express Entry đã thành công như thế nào 3

Người nhập cư không thông qua Express Entry

Cả người định cư Canada thông qua Express Entry và không thông qua Express Entry đều cho thấy sự thăng tiến hơn trong sự nghiệp và tăng thu nhập từ việc làm. Những người nhập cư không thông qua Express Entry có nhiều khả năng và có sự thăng tiến trong nghề nghiệp hơn, nhưng công việc đầu tiên của họ ở Canada cũng có tay nghề thấp hơn.

Hơn 1/3 tổng số người được hỏi báo cáo rằng, tại thời điểm họ điền vào bản khảo sát, họ không còn làm công việc như khi họ mới đến Canada. Nhiều người nhập cư không sử dụng chương trình Express Entry (41%) báo cáo rằng họ đã thay đổi công việc, so với những người định cư Canada thông qua hệ thống Express Entry (36%).

Trong số những người đã thay đổi công việc, một tỷ lệ lớn hơn những người nhập cư không sử dụng chương trình Express Entry (34%) cho biết họ đã thay đổi cấp độ công việc (NOC) cao hơn, so với những người định cư Canada thông qua Express Entry (24%). Tuy nhiên, những người nhập cư thông qua Express Entry có nhiều khả năng thay đổi công việc trong cùng NOC.

Những người không sử dụng Express Entry có nhiều khả năng bắt đầu làm việc trong các công việc có kỹ năng thấp hơn với NOC C hoặc D.

Báo cáo cho biết: “Kết quả là những người không tham gia Express Entry ở các nghề có kỹ năng thấp hơn sẽ có nhiều cơ hội hơn để đi lên”.

Cả người định cư Canada thông qua Express Entry (83%) và không thông qua Express Entry (85%) đều báo cáo rằng thu nhập của họ tăng lên giữa công việc đầu tiên và công việc mà họ có tại thời điểm khảo sát.