Dữ liệu cho thấy IRCC đang tiếp tục giảm số lượng đơn đăng ký không đáp ứng các tiêu chuẩn xử lý.

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã công bố dữ liệu về số lượng người nhập cư tồn đọng ở Canada hiện đang giảm xuống còn 2,2 triệu.

Hồ sơ tồn đọng trên tất cả các diện định cư kinh tế đã tiến triển như sau kể từ tháng 7/2021:

 • 06/07/2021: 1.447.474 người
 • 27/10/2021: 1.792.404 người
 • 15/12/2021: 1.813.144 người
 • 01/02/2022: 1.815.628 người
 • 15 – 17/03/2022: 1.844.424 người
 • 11 – 12/04/2022: 2.031.589 người
 • 30/04 – 02/05/2022: 2.130.385 người
 • 01 – 06/06/2022: 2.387.884 người
 • 15 – 17/07/2022: 2.679.031 người
 • 31/08/2022: 2.583.827 người
 • 30/09/2022: 2.600.000 người 
 • 03/11/2022: 2.411.388 người 

Hồ sơ hiện hành của các đơn đăng ký

Canada ghi nhận 314.630 người nộp đơn vào ngày 30/11, so với 331.401 vào ngày 31/10.

Kiểm kê đơn xin thường trú là 512.342 người vào ngày 02/12, so với 506.421 vào ngày 03/11.

Cũng trong ngày 02/12, tổng đơn xin tạm trú là 1.416.125 người, so với 1.537.566 người của ngày 03/11.

Do đó, đã có sự sụt giảm ở 2 trong số 3 hạng mục chính, trong đó giảm nhiều nhất ở hạng mục tạm trú.

Hạng mục nhập cưSố lượng kể từ 2/12/2022
Hộ khẩu thường trú512.342
Tạm trú1.416.125
Quyền công dân314.630
Tổng cộng2.243.097

 

esDEBpUtaNu5ByOd8lf 6qQaf8 bKxw8 KBJnCeULTlYoGPkfKOB29 gAdL 6rvWlcO19hRa4qca3TvQTGvWl 7V fHrVWXJqsjgJ5eN4mGOJzH7DITzfRXonQog1 Eos7pVHsqWdYwHcU5vLFl8LqX6YrtoBwzPqkEbMYe0ngKgm3zTJKPJnbbgmF0yw

Express Entry và hồ sơ đăng ký PNP

Tính đến ngày 02/12, có 43.326 hồ sơ tồn đọng đăng ký hệ thống Express Entry đang chờ, tăng hơn 3.500 kể từ dữ liệu ngày 03/11, đứng ở mức 39.589.

Trong tổng số ứng viên tham gia hệ thống Express Entry, đã có sự gia tăng gần 5.000 đơn đăng ký cho Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) trong tháng qua.

IRCC đã tiếp tục tổ chức các vòng mời cho các ứng viên Express Entry từ tất cả các chương trình vào tháng 7 năm nay. Các vòng mời được giới hạn cho các ứng viên trong Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) từ ngày 21/09/2021 đến ngày 06/07/2022 do IRCC đang đáp ứng tiêu chuẩn xử lý hồ sơ đăng ký Express Entry trong 6 tháng trở xuống. Việc tạm dừng các lời mời từ hệ thống Express Entry cho các ứng viên Chương trình tay nghề liên bang (FSWP) và Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) đã cho phép IRCC giảm lượng hồ sơ đăng ký hệ thống Express Entry và tiêu chuẩn dịch vụ 6 tháng cho những người đã nhận được lời mời thường trú kể từ ngày 06/07.

Thời gian tiêu chuẩn xử lý

Tiêu chuẩn xử lý là tiêu chuẩn nội bộ của IRCC thiết lập để xử lý các đơn đăng ký cho từng ngành nghề kinh doanh. Nói cách khác, đó là mục tiêu IRCC thiết lập để xử lý đơn đăng ký trung bình cho một chương trình nhập cư nhất định.

Theo báo cáo của IRCC, hiện có 1,2 triệu hồ sơ tồn đọng vào ngày 30/10. Ngày 30/9 cho thấy có 1,5 triệu đơn đăng ký tồn đọng, nghĩa là IRCC đã xóa hơn 350.000 đơn đăng ký khỏi hồ sơ tồn đọng. Điều này xảy ra trong khi số lượng đơn đăng ký trong kho đã tăng lên để được thường trú.

Một hồ sơ tồn đọng có nghĩa là nó chưa được xử lý theo tiêu chuẩn xử lý. Các tiêu chuẩn này đưa ra mốc thời gian hoặc mục tiêu dự kiến, trong khoảng thời gian cần thiết để xử lý đơn đăng ký. Tiêu chuẩn xử lý khác với lượng thời gian thực tế mà IRCC cần để xử lý các ứng dụng. Các ứng dụng không được xử lý theo tiêu chuẩn dịch vụ cho chương trình của chúng được phân loại là tồn đọng.

IRCC đặt mục tiêu xử lý 80% hồ sơ đăng ký trên tất cả các ngành kinh doanh theo tiêu chuẩn xử lý hoặc mục tiêu mà IRCC đặt ra để xử lý hồ sơ trung bình, tùy thuộc vào chương trình nhập cư.

YgtDiebkLOda5HhPjoCzgBVRbIpO2wK5MVCacgiF TLvwT5UhfnhWriPcEjnh0KS6ETbHFotBnjnYk3CYRiEuimiFxZGW7DCQBtDEGjtul3CuWPeS3cD

Tiêu chuẩn xử lý khác với lượng thời gian thực tế mà IRCC cần để xử lý hồ sơ đăng ký. Các ứng dụng không được xử lý trong tiêu chuẩn dịch vụ cho chương trình của họ được coi là đang tồn đọng.

Đơn đăng ký thường trú thông qua chương trình định cư Canada diện tay nghề liên bang có tiêu chuẩn thời gian xử lý là 6 tháng. Nó dài hơn so với các chương trình định cư diện kinh tế khác. IRCC tuyên bố tiêu chuẩn dịch vụ của họ đối với định cư diện vợ chồng và con cái là 12 tháng.

Đơn đăng ký tạm trú có tiêu chuẩn xử lý dao động khoảng 60 – 120 ngày phụ thuộc vào loại đơn xin việc (làm việc hay học tập) và được nộp trong Canada hoặc từ nước ngoài. Đơn xin nhập Quốc tịch có tiêu chuẩn xử lý là 12 tháng (thêm 4 tháng kể từ khi đơn đăng ký được phê duyệt và được lên lịch cho buổi lễ nhập tịch).

IRCC đang giải quyết hồ sơ đăng ký tồn đọng

IRCC công bố rằng từ ngày 01/10/2022, Canada đã đưa ra 4,3 triệu quyết định cuối cùng cho thường trú nhân, tạm trú và quyền công dân so với 2,3 triệu quyết định trong cùng kỳ năm ngoái.

JVlI0hlzmWv25irJs6kOuoKXUsK9TepdAkW3cz6TOQbRjCdKXZUbbW

IRCC đặt mục tiêu có ít hơn 50% hồ sơ tồn đọng trên tất cả các ngành nghề kinh doanh vào cuối tháng 3/2023. Để giúp đạt được mục tiêu này, IRCC đã bắt đầu chuyển đổi sang 100% hồ sơ kỹ thuật số cho hầu hết các chương trình thường trú nhân vào ngày 23/09, với các điều chỉnh đã được thực hiện cho những hồ sơ không thể đăng ký trực tuyến.

Quá trình chuyển đổi này cũng bao gồm các đơn đăng ký quốc tịch, hiện 100% trực tuyến cho tất cả những người nộp đơn trên 18 tuổi. IRCC đang đặt mục tiêu biến tất cả các đơn đăng ký quốc tịch thành kỹ thuật số vào cuối năm nay, bao gồm cả những đơn đăng ký cho trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn