Nếu bạn sinh ra bên ngoài Canada và ít nhất một trong những cha mẹ ruột hoặc cha mẹ hợp pháp của bạn khi sinh ra là công dân Canada, bạn có thể đủ điều kiện để trở thành công dân Canada . Bạn có thể nộp “bằng chứng về quốc tịch Canada” cho chính phủ, còn được gọi là nộp đơn xin giấy chứng nhận quốc tịch Canada. Cùng với giấy khai sinh Canada, đây là 1 trong 2 tài liệu duy nhất được hộ chiếu Canada chấp nhận làm bằng chứng về quốc tịch Canada.

Canada giới hạn quyền công dân theo dòng dõi đối với thế hệ đầu tiên sinh ra bên ngoài Canada hoặc có cha mẹ là người Canada. Tuy nhiên, bạn có thể nộp đơn xin giấy chứng nhận quốc tịch Canada bất cứ lúc nào trong đời và bất kể cha mẹ Canada của bạn còn sống hay đã qua đời.

Ai cần bằng chứng về quyền công dân?

Bất kỳ công dân Canada nào cũng có thể nhận được giấy chứng nhận quốc tịch Canada. Tuy nhiên, tài liệu này chỉ thực sự cần thiết đối với những cá nhân sinh ra bên ngoài Canada với ít nhất cha hoặc mẹ là công dân Canada và người Canada nhập tịch.

IYOjrwsSzGBaBFH7QsaRnNXcX2JvKHerzOFLLKHO3vZXqt3KTsfYxZcCr0H1zFbJxVt8DT03rtbpQ1pistWGXmAJq1patwM2x41tI7L

Người Canada nhập tịch là những người nộp đơn xin quốc tịch, hoàn thành bài kiểm tra và tuyên thệ. Những cá nhân này sẽ cần giấy chứng nhận quốc tịch Canada, nhưng họ sẽ nhận được giấy chứng nhận này sau khi hoàn thành quá trình nhập tịch.

Bằng chứng về quyền công dân cho phép bạn tận hưởng tất cả các lợi ích khi trở thành công dân Canada. Điều này bao gồm bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang, nhận số bảo hiểm xã hội (SIN), tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân, nhận bằng lái xe và sở hữu một trong những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới.

Cách nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận quốc tịch Canada

Để đăng ký giấy chứng nhận quốc tịch Canada, bạn phải tải xuống gói đăng ký trên trang web của Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). Lệ phí nộp đơn là $75 CAD.

IRCC yêu cầu bằng chứng cho thấy ít nhất cha mẹ hợp pháp hoặc cha mẹ ruột của bạn khi sinh ra là công dân Canada.

Jq 21triYQrCw4SjFuEGsWRw1TjUfcGsW5xYFISBm p7peh65oEI1HOSelkJ1MnjmtptI9 kkPH0TMmF1nCGrFt9ubyN7Nlk88AqgFy8wmcLcEbNx6 U2I Z32 KfXxg3Hl9UbHD6O4NU 3zmFI 24

Bằng chứng được chấp nhận bao gồm:

  • Giấy khai sinh của cha mẹ 
  • Thẻ công dân Canada của cha mẹ 
  • Giấy chứng nhận quốc tịch của cha mẹ 

Bạn có thể gửi đơn đăng ký trực tuyến trên trang web của IRCC. Sau khi IRCC nhận được đơn đăng ký của bạn, bạn sẽ nhận được “xác nhận đã nhận” và hồ sơ của bạn sẽ được xem xét và xử lý. Bạn có thể kiểm tra trạng thái xử lý đơn đăng ký của mình trực tuyến vì thời gian xử lý có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp. IRCC cũng có thể yêu cầu thêm thông tin hoặc tài liệu.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/