4 tỉnh bang Ontario, British Columbia, Saskatchewan và Manitoba đã tổ chức vòng mời Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP).

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) là con đường chính để những người nhập cư diện kinh tế có thể định cư và làm việc tại Canada. Chương trình PNP tồn tại để giúp phổ biến những lợi ích của việc nhập cư tại Canada và hỗ trợ các tỉnh bang giải quyết những thách thức cụ thể về lao động và nhân khẩu học mà ứng viên phải đối mặt.

PNP cũng có các luồng phù hợp với hệ thống Express Entry, được gọi là đề cử PNP nâng cao. Các luồng này chấp nhận các ứng viên trong Hệ thống Express Entry liên bang. Các ứng viên có thể nộp đơn vào các luồng PNP nâng cao của 1 tỉnh bang cụ thể và nhận được đề cử tỉnh bang hoặc Thông báo quan tâm (NOI). Từ đây, các ứng viên sẽ nhận được thêm 600 điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS), gần như chắc chắn đảm bảo cho ứng viên sẽ nhận Lời mời nộp đơn  (ITA) cho luồng PNP nâng cao cụ thể.

image 3

Gần đây, vòng mời hệ thống Express Entry lần thứ 5 và thứ 6 của năm 2023 dành riêng cho các ứng viên tham gia PNP nâng cao, phát hành tổng cộng 1.366 ITA.

Kết quả đề cử tỉnh bang ngày 17-24/3/2023

Ontario

Vào ngày 23/03, Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đã tổ chức vòng mời dành cho những ứng viên lao động có tay nghề, gửi 746 NOI cho các ứng viên có điểm CRS từ 250-489. Các ứng viên nhận được NOI đã được tạo hồ sơ trong hệ thống Express Entry trong khoảng thời gian từ ngày 23/3/2022 đến ngày 23/3/2023.

Các vòng mời theo các diện kinh tế của OINP được nhắm mục tiêu cho các ngành nghề cụ thể, đã được chỉ định trong các bản cập nhật chương trình OINP.

image 4

British Columbia

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) đã tổ chức bốc thăm vào ngày 21/3, cấp ít nhất 254 NOI cho các ứng viên thuộc 6 diện khác nhau.

Manitoba

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) đã tổ chức vòng mời vào ngày 23/3, phát hành tổng cộng 566 NOI

Phân tích NOI được phát hành theo các diện như sau:

  • Lựa chọn nghề nghiệp cụ thể—266 NOI, nhắm mục tiêu đến các ứng viên trong các ngành nghề cụ thể, có nhu cầu , với điểm CRS tối thiểu là 612;
  • Tất cả các ngành nghề—200 NOI, có tính đến các hồ sơ không được chọn trong các vòng mời ngành nghề cụ thể, với điểm CRS tối thiểu là 672;
  • Diện Giáo dục Quốc tế—52 NOI; Và
  • Diện Lao động có tay nghề ở nước ngoài—48 NOI cho các ứng viên được MPNP mời theo Sáng kiến ​​Tuyển dụng Chiến lược, với CRS tối thiểu là 708.
image 5

Saskatchewan

Vào ngày 23/3, Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) đã tổ chức 2 vòng mời và chào đón các ứng viên từ cả 2 diện Express Entry và Nghề nghiệp theo yêu cầu .

184 ứng viên Express Entry có số điểm CRS tối thiểu là 82 đã được cấp NOI. Một cách tương đối, dòng Nghề nghiệp theo yêu cầu đã cấp 312 NOI cho ứng viên, cũng với điểm CRS giới hạn là 82. Để đủ điều kiện tham gia Dòng Nghề nghiệp theo yêu cầu, nghề nghiệp của ứng viên KHÔNG được đưa vào danh sách nghề nghiệp bị loại trừ của SINP .

Một lưu ý về PNP trong tương lai

Như đã đề cập trước đây, PNP ngày nay đại diện cho con đường chính dành cho những người nhập cư diện kinh tế đến Canada —được dự đoán sẽ đóng một vai trò lớn hơn trong việc nhập cư Canada trong những năm tới.

Ngoài việc xem xét bổ sung PNP, một cuộc họp gần đây giữa Diễn đàn các Bộ trưởng chịu trách nhiệm về nhập cư (FMRI) đã nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của các chương trình đề cử tỉnh bang này. Sau cuộc họp, các Bộ trưởng đã thông báo rằng việc nhập cư của tỉnh bang giờ đây sẽ nhận được kế hoạch mức độ nhiều năm của riêng các tỉnh bang, cho phép các tỉnh bang biết trước số lượng được phân bổ và có thể lập kế hoạch phù hợp.

Ngoài ra, sau cuộc họp, nhiều tỉnh bang đã chứng kiến ​​sự gia tăng phân bổ nhập cư trong tương lai :

  • Alberta đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể trong phân bổ, lên 9.750 điểm trong năm nay;
  • Manitoba phân bổ cho năm 2023 tăng lên 9.500 điểm;
  • Ontario ghi nhận sự gia tăng phân bổ lên 18.000 điểm vào năm 2025; Và
  • Saskatchewan sẽ chứng kiến ​​sự gia tăng phân bổ lên 8.500 vào năm 2025.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/