Ontario sẽ thay đổi hệ thống đăng ký nhập cư bằng cách áp dụng hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) vào 5 tiểu mục nhập cư diện kinh tế trong những tuần tới.

Thay vì mô hình ai đến trước được phục vụ trước, Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đang chuyển sang hệ thống Bày tỏ nguyện vọng (EOI), một hệ thống dựa trên điểm để xếp hạng các ứng viên dựa trên các yếu tố xét đến nguồn nhân lực và thị trường lao động. Nhiều Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) khác đã sử dụng hệ thống EOI này để quản lý những người đăng ký nhập cư mới..

OINP sẽ áp dụng hệ thống EOI mới cho các tiểu mục sau:

  • Các tiểu mục Lời mời làm việc của nhà tuyển dụng (Lao động tay nghề, lao động theo yêu cầu và sinh viên quốc tế).
  • Tiểu mục thạc sỹ quốc tế.
  • Tiểu mục tiến sỹ quốc tế.

Trong khi OINP đang thay đổi hệ thống, các tiểu mục này hiện đang đóng đối với những người đăng ký mới. Họ sẽ mở cửa trở lại khi hệ thống EOI mới ra mắt trong những tuần tới. Các OINP không công bố cụ thể ngày ra mắt.

Hệ thống EOI sẽ thay đổi việc nhập cư Ontario

Các tiểu mục nhập cư đang chuyển sang hệ thống đăng ký EOI để tránh tình trạng chen chút nhau đăng ký vào thời điểm cổng đăng ký mở ra. Ontario sẽ mở cổng thông tin điện tử của họ để chấp nhận đăng ký từ những người muốn nhập cư thông qua một trong những tiểu mục chủa OINP.

Do nhu cầu, các cổng đăng ký này thường chỉ kéo dài vài phút trước khi đầy. Có một số vấn đề khác, OINP phải có một địa chỉ email dành riêng cho những người gặp sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến việc đăng ký của họ và một số phàn nàn rằng hệ thống không công bằng với những người có kết nối internet chậm.

Hệ thống EOI được sử dụng bởi hầu hết các PNP khác. Thông thường, nó yêu cầu mọi người gửi một bản lý lịch với kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và bất kỳ thông tin nào khác. Sau đó, họ được cho điểm cấp tỉnh bang, và nếu đạt điểm đủ cao, họ có thể được mời nộp đơn đề cử tỉnh bang để được thường trú.

Ontario ra mắt hệ thống Bày tỏ nguyện vọng (EOI) 1

Vào mùa thu năm 2020, Ontario bắt đầu chấp nhận tham vấn cộng đồng về hệ thống EOI được đề xuất. Người phát ngôn của OINP cho rằng họ nhận được phản hồi tích cực .

Tỉnh bang đã nhận được khoảng 250 phản hồi đệ trình, từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020. Những đệ trình này đến từ các cá nhân, ứng viên tiềm năng, nhà tuyển dụng, tổ chức nhập cư và đại diện, cũng như các hiệp hội ngành và hiệp hội nghề nghiệp.

“Nhiều người được hỏi tin rằng hệ thống EOI được đề xuất sẽ công bằng hơn và dễ dự đoán hơn, đồng thời sẽ thân thiện với người dùng hơn so với quy trình tiếp nhận hiện tại”, người phát ngôn của OINP cho biết trong một email.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/