Ontario ra mắt hệ thống EOI cho OINP

Ontario ra mắt hệ thống EOI cho OINP 1

Ontario đã cho ra mắt một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) dành cho 2 diện trong Danh mục Lời mời làm việc từ nhà tuyển dụng của Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP):

 • Người lao động nước ngoài
 • Sinh viên quốc tế

Theo trang web của OINP, tỉnh bang dự kiến ​​sẽ mở Hệ thống EOI cho các diện như Kỹ năng theo yêu cầu, Cao học và Tiến sĩ trong tương lai gần.

Điều này có ý nghĩa gì đối với những người nhập cư Ontario trong tương lai?

Hệ thống EOI sẽ giúp những người muốn nhập cư Ontario thông qua các Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) có thể đăng ký hồ sơ EOI bất kỳ lúc nào. Trước đây, các ứng viên chỉ có thể đăng ký khi OINP mở cổng trực tuyến.

Sau khi đăng ký, hồ sơ sẽ được đưa vào một nhóm lựa chọn và điểm số dựa trên các câu trả lời của ứng viên. Nếu được mời nộp đơn xin đề cử của tỉnh bang, OINP sẽ thông báo đến các ứng cử viên.

Đăng ký EOI không đảm bảo rằng ứng viên sẽ nhận được lời mời đăng ký. 

Đăng ký EOI có giá trị trong tối đa 12 tháng hoặc cho đến khi nhận được lời mời. Ứng viên cũng có thể chọn rút lại đăng ký của mình. Sau 12 tháng, EOI sẽ tự động bị xóa.

Đăng ký miễn phí, nhưng nếu được mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang, ứng viên sẽ phải nộp phí cùng với đơn đăng ký của mình.

Nhận được lời mời không có nghĩa là nhận được đề cử của tỉnh bang. Ứng viên sẽ phải đáp ứng đủ điều kiện của diện mình đăng ký tại thời điểm đó.

Làm cách nào để đăng ký EOI?

 • Bước 1: Tạo hồ sơ trên Cổng nộp hồ sơ điện tử OINP . 
 • Bước 2: Đọc các yêu cầu của diện mà bạn đăng ký để đảm bảo rằng bạn đủ điều kiện. 
 • Bước 3: Bạn chỉ có thể đăng ký một hồ sơ EOI. Tuy nhiên, bạn có thể đăng ký EOI cho một hoặc nhiều diện. 

Thông tin bạn cung cấp phải chính xác tại thời điểm bạn đăng ký. Bạn có thể cập nhật thêm thông tin cho hồ sơ của mình bất cứ lúc nào.

Ontario ra mắt hệ thống EOI cho OINP 2

Các yếu tố cho điểm là gì?

Ontario xếp hạng hồ sơ EOI dựa trên câu trả lời của ứng viên. Điểm được tính dựa trên trình độ kỹ năng của lời mời làm việc và kinh nghiệm làm việc tại Canada. Tỉnh bang sử dụng hệ thống Phân loại nghề quốc gia (NOC) để ấn định điểm.

Hệ thống tính điểm OINP khác nhau tùy thuộc vào diện đăng ký. Ngoài trình độ kỹ năng và kinh nghiệm làm việc, còn tính đến mức lương, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ và khu vực học tập hoặc làm việc. Tỉnh bang cũng bố trí 10 điểm tùy theo nhu cầu của thị trường lao động.

Dưới đây là các yếu tố tính điểm như được liệt kê trên trang web của tỉnh bang Ontario:

Tính điểm trên Lời mời làm việc:

NOC (Không áp dụng cho chương trình Sau đại học Thạc sĩ hoặc Sau đại học Tiến sĩ):

 • NOC cấp độ A – 10 điểm
 • NOC cấp độ  B – 8 điểm
 • NOC cấp độ C – 0 điểm
 • NOC cấp độ D – 0 điểm

Loại NOC:

 • NOC loại 0, 1, 2, 3, 9 – 10 điểm
 • NOC loại 4, 5, 6, 7, 8 – 5 điểm

Thu nhập (Không áp dụng cho chương trình Sau đại học Thạc sĩ hoặc Sau đại học Tiến sĩ):

 • $40/hoặc cao hơn – 10 điểm
 • $20/h – $39,99/h – 5 điểm
 • Dưới $20/h – 0 điểm

Tính điểm trên kinh nghiệm làm việc ở Canada:

Thời gian (Tích lũy):

 • 12 tháng trở lên – 4 điểm
 • Dưới 12 tháng – 0 điểm

Cấp độ NOC:

 • NOC cấp độ A – 3 điểm
 • NOC cấp độ B – 0 điểm
 • NOC cấp độ C – 0 điểm
 • NOC cấp độ D – 0 điểm

Thu nhập/năm:

 • Thu nhập từ $40.000 CAD trở lên trong 1 năm – 3 điểm
 • Thu nhập dưới $40.000 CAD trở lên trong 1 năm – 0 điểm

Tính điểm trên những yếu tố khác:

Trình độ học vấn:

 • Tiến sĩ – 10 điểm
 • Thạc sĩ – 8 điểm
 • Cử nhân hoặc tương đương – 6 điểm
 • Bằng tốt nghiệp đại học hoặc chứng chỉ thương mại – 5 điểm
 • Dưới đại học hoặc chứng chỉ thương mại – 0 điểm

Chuyên ngành (Không áp dụng cho công nhân nước ngoài hoặc các diện Kỹ năng theo yêu cầu):

 • Kỹ thuật – 10 điểm
 • Lĩnh vực về sức khoẻ- 10 điểm
 • Toán và khoa học máy tính – 9 điểm
 • Quản trị kinh doanh- 7 điểm
 • Thương mại – 7 điểm
 • Xã hội, Pháp lý và Giáo dục – 6 điểm
 • Nghệ thuật và Nhân văn – 5 điểm

Kinh nghiệm giáo dục Canada (Không áp dụng cho công nhân nước ngoài hoặc các diện Kỹ năng theo yêu cầu):

 • Nhiều hơn một chứng chỉ Canada – 10 điểm
 • Một chứng chỉ Canada – 5 điểm

Khả năng ngôn ngữ (Không áp dụng cho công nhân nước ngoài hoặc các diện Kỹ năng theo yêu cầu):

 • CLB 9 trở lên – 10 điểm
 • CLB 8 – 6 điểm
 • CLB 7 – 4 điểm
 • CLB 6 trở xuống – 0 điểm

Kiến thức về các ngôn ngữ (Không áp dụng cho công nhân nước ngoài hoặc các diện Kỹ năng theo yêu cầu):

 • 2 Ngôn ngữ chính thức – 10 điểm
 • 1 Ngôn ngữ chính thức – 5 điểm

Nhập cư theo khu vực dựa theo địa điểm trên Lời mời làm việc (Không áp dụng cho các diện Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ):

 • Bên ngoài GTA – 10 điểm
 • Inside GTA – 6 điểm

Nhập cư theo khu vực dựa theo địa điểm học tập (Không áp dụng cho các diện Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ):

 • Bên ngoài GTA – 10 điểm
 • Inside GTA – 6 điểm

Các ưu tiên chiến lược (Giải quyết ngay nhu cầu thị trường lao động trong tỉnh hoặc một vùng của tỉnh bang):

Theo xác định của OINP về Hệ thống bày tỏ nguyện vọng mời đăng ký trang web – 10 điểm (nếu đang sử dụng).

Ontario ra mắt hệ thống EOI cho OINP 3

Tại sao Ontario lại giới thiệu hệ thống EOI?

Ontario cần một hệ thống tuyển chọn người nhập cư mới cho các chương trình PNP hoạt động bên ngoài hệ thống Express Entry . Trước đây, để đăng ký một chương trình PNP, ứng viên sẽ đợi mở đăng ký, sau đó gấp rút đăng ký. Họ phải cạnh tranh với mọi ứng cử viên không có trong hệ thống Express Entry muốn nhập cư vào Ontario. Tỉnh bang còn sử dụng nguyên tắc đến trước làm trước đối với các ứng viên.

Ontario là điểm đến phổ biến nhất cho những người nhập cư Canada mới nên thu hút rất nhiều người đăng ký. Các ứng viên sẽ chỉ có một khoảng thời gian nhỏ để đăng ký. Họ sẽ cố gắng mở thật nhiều trình duyệt để nộp hồ sơ dẫn đến việc xảy ra những sự cố kỹ thuật. Một số người cho rằng hệ thống này không công bằng đối với những người có kết nối internet chậm.

Vào mùa thu năm 2020, Ontario bắt đầu tham vấn công chúng về cách phát triển một hệ thống EOI mới. Sau đó, hầu hết các tỉnh bang khác đã thực hiện quy trình tuyển chọn này.

Một phát ngôn viên của Ontario nói với CIC News rằng tỉnh bang đang xem xét hệ thống EOI để quản lý lượng tuyển sinh và nhu cầu cao đối với chương trình, tránh sự không chắc chắn liên quan đến việc mở luồng và nguyên tắc đến trước làm trước ”hiện tại”.

Ontario đã phê duyệt hệ thống lựa chọn EOI vào mùa xuân năm 2021. Các ứng cử viên hiện có thể bắt đầu nộp đơn cho các chương trình PNP của Ontario thông qua quy trình tuyển chọn mới.

Tìm hiểu thêm về OINP tại đây.