Trong quá trình xử lý đơn xin bảo lãnh diện gia đình , một số vợ/chồng, người phụ thuộc được bảo trợ và con cái sẽ đến Canada với tư cách là cư dân tạm thời để ở cùng với người bảo lãnh của họ. Vào cuối tháng 5, Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã công bố một chính sách tạm thời cho phép những cá nhân làm việc tại Canada trong khi đơn đăng ký của những ứng viên đang được xử lý.

Chính sách này tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp giấy phép lao động mở (Open Work Permit) cho công dân nước ngoài xin sống và làm việc tại Canada theo diện bảo lãnh gia đình bao gồm cả trẻ em phụ thuộc trên 18 tuổi.

Những giấy phép lao động mở này trước đây chỉ được phép cho chương trình bảo lãnh dành cho vợ/chồng và hiện đang được mở rộng cho những người nộp đơn từ bên ngoài Canada.

IRCC cho biết việc cấp giấy phép lao động mở sẽ không chỉ giúp ổn định tài chính cho các gia đình và khả năng hòa nhập cộng đồng mà còn giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động và nền kinh tế tại Canada.

Các yêu cầu đủ điều kiện

Cán bộ IRCC có thể cấp Giấy phép lao động mở cho công dân nước ngoài đáp ứng một trong các điều kiện sau.

Người nước ngoài theo diện vợ chồng là:

 • Người nộp đơn chính đã nộp đơn đăng ký thường trú với tư cách vợ/chồng hoặc đối tác vợ chồng theo diện gia đình đã được IRCC chấp nhận để xử lý
 • Đã nộp đơn xin giấy phép lao động, trong đó thời hạn của giấy phép lao động được yêu cầu là tối đa là 2 năm
 • Là đối tượng của đơn xin tài trợ được gửi bởi công dân Canada hoặc vợ/chồng thường trú nhân, luật chung hoặc đối tác vợ chồng của đương đơn
 • Có cùng địa chỉ cư trú với người bảo trợ ở Canada tại thời điểm nộp đơn và
 • Có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ ở Canada hoặc đủ điều kiện và đã nộp đơn xin khôi phục tình trạng
6kImn8KjErORdkmydIcosPW C OIaQMaPXiztlxLUdUKzcYRpiSD6uufgqeF

Người nước ngoài theo diện con cái là

 • Một đứa trẻ phụ thuộc đã được đưa vào như một thành viên gia đình đi kèm trong đơn xin thường trú
 • Đã nộp đơn xin giấy phép lao động trong đó thời hạn của giấy phép lao động được yêu cầu tối đa là 2 năm
 • Có cùng địa chỉ cư trú với người nộp đơn chính và người bảo lãnh tại Canada vào thời điểm nộp đơn, và
 • Có tình trạng cư trú tạm thời hợp lệ ở Canada hoặc đủ điều kiện và đã nộp đơn xin khôi phục tình trạng

Thông báo về các biện pháp đoàn tụ gia đình

Vào ngày 26/5, Sean Fraser, Bộ trưởng Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada, đã công bố những cải tiến nhằm tăng cường nhập cư theo diện gia đình và đoàn tụ gia đình ở Canada.

bNa0h78G7 qK3Oa3ImGYTZJ6U 9TYp39aP44IR 3c2a V6Flmc1b zz1U24eIsOTflPPQ3gggeImRdV617DtWI4yzkJ75T5z6ECvVbarGlV3e9C8HpWuabnj8AEK0rKw4keDTi3DHIPefqcnCjmeIUM

Ngoài tùy chọn giấy phép lao động mở mới, các biện pháp này bao gồm:

 • Thời gian xử lý thị thực tạm trú (TRV) nhanh hơn cho đương đơn là vợ/chồng
 • Các công cụ xử lý mới và dành riêng cho người đăng ký TRV là vợ/chồng
 • Gia hạn giấy phép lao động mở cho những người có giấy phép lao động mở hết hạn từ ngày 1/8 đến cuối năm 2023

Ông cho biết những biện pháp này phản ánh cam kết của IRCC trong việc đoàn tụ các gia đình và tầm quan trọng của việc đoàn tụ gia đình như một phần trong chiến lược nhập cư của Canada.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/