Sâu răng là căn bệnh mãn tính phổ biến nhất nhưng có thể phòng ngừa được ở trẻ em ở Canada và trên toàn thế giới. Bệnh răng miệng thường bắt đầu ở những năm mẫu giáo, đó là lý do tại sao việc hình thành thói quen vệ sinh răng miệng tốt trong những năm đầu đời lại rất quan trọng.

Vào tháng 3/2022, chính phủ liên bang đã công bố kế hoạch tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc nha khoa cho các gia đình Canada có thu nhập hộ gia đình hàng năm dưới 90.000 USD.

Giai đoạn một trong các kế hoạch của chính phủ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc nha khoa bắt đầu với trẻ em dưới 12 tuổi đã được công bố vào tháng 9/2022 và có hình thức Phúc lợi Nha khoa Canada (CDB).

Đơn đăng ký cho giai đoạn phúc lợi thứ hai hiện đang được chấp nhận để giúp chi trả các chi phí dịch vụ chăm sóc nha khoa phát sinh từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Với phúc lợi này, các gia đình có thể nhận được hỗ trợ tài chính để bắt đầu giải quyết một số vấn đề về dịch vụ chăm sóc nha khoa cơ bản mà trẻ nhỏ của họ cần, trong khi công việc đang được thực hiện để thực hiện Kế hoạch Chăm sóc Nha khoa Canada.

Ai đủ điều kiện để tham gia nhận Trợ cấp Nha khoa Canada?

Để đủ điều kiện, các gia đình cần phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau đây cho mỗi đứa trẻ mà họ đăng ký:

  • Có một đứa trẻ dưới 12 tuổi tính đến ngày 1/7/2023 và không có quyền sử dụng bảo hiểm nha khoa tư nhân (do chủ lao động cung cấp hoặc mua thông qua người nộp đơn hoặc thành viên khác trong gia đình);
lTbZ16A7ySVdAbLbcGV0i7Qo3GlD7SXTd3a djPAQhc6wRGhNQrwiaTv4QCed1dzyQ6uJIMylCQoXRPpbA6Faqkg8Vlb4cvbk4cMGQK77W4Y8vp9khmZToZn14 sb43sFq8F61CitesnzmkfPjdVVQY
  • Có thu nhập ròng của gia đình đã điều chỉnh dưới 90.000 USD mỗi năm;
  • Đã nộp tờ khai thuế thu nhập và phúc lợi của năm trước;
  • Là cha mẹ (hoặc người giám hộ hợp pháp) nhận Trợ cấp Trẻ em Canada cho đứa trẻ đó;
  • Đã phát sinh hoặc sẽ phải chịu các chi phí tự chi trả cho việc chăm sóc nha khoa cho trẻ đủ điều kiện mà sẽ không được hoàn trả đầy đủ theo một chương trình khác của chính phủ liên bang, tỉnh bang  vùng hoặc lãnh thổ; 
  • Cung cấp thông tin về chuyến khám chăm sóc sức khỏe răng miệng gần đây hoặc theo kế hoạch ở Canada trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2023 đến ngày 30/6/2024 mà phúc lợi sẽ được sử dụng để chi trả, cùng với thông tin về nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Các gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được bao nhiêu tiền?

Phúc lợi Nha khoa Canada cung cấp các khoản thanh toán lên tới $650 cho mỗi trẻ dưới 12 tuổi, trong mỗi giai đoạn hưởng trợ cấp, cho các gia đình có thu nhập ròng được điều chỉnh dưới $90.000 mỗi năm.

yl v8ToJ mYnroV4YHGfgM1IgTKJSlg24YzZJFgYw0CXoH9FUrMEAFZ8Q6lkVuCF23NHhrrUCdDgl0WIyhgyDhv0MHaJimknI9bAHcVIl9 gZnIcP2OdU6nHIUVWXEf72ddMtivghnHBWmzdWjfMdyo
Thu nhập ròng của gia đình đã điều chỉnhTrợ cấp được nhận khi toàn quyền nuôi conTrợ cấp được nhận khi chia sẻ quyền nuôi con
dưới $70.000 USD$650$325
$70.000 USD – $79.999 USD$390$195
$80.000 USD – $89.999 USD$260$130
$90.000 USD trở lênkhông đủ điều kiệnkhông đủ điều kiện

Khi nào các gia đình có thể nộp đơn xin trợ cấp này? Người nộp đơn có thể nộp đơn xin trợ chi phí chăm sóc nha khoa hồi tố không?

Đơn đăng ký cho giai đoạn phúc lợi thứ 2 được mở vào ngày 1/7/2023 và chi trả các chi phí phát sinh từ ngày 1/7/2023 đến ngày 30/6/2024.

Lợi ích không có tính hồi tố; tuy nhiên, những người nộp đơn đã nhận được các dịch vụ nha khoa với chi phí tự chi trả vượt quá $650 trong một trong các giai đoạn phúc lợi có thể nộp đơn xin thanh toán phúc lợi nha khoa bổ sung trong giai đoạn phúc lợi thứ hai.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/