Bản phân tích của Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) gần đây đặt ra các vấn đề mà quy trình nhập quốc tịch sẽ cần cải thiện.

Báo cáo được công bố vào tháng 11 đã tiết lộ những phát hiện và khuyến nghị của Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) về cách giải quyết các vấn đề trong chương trình quốc tịch Canada.

Như hiện tại, thường trú nhân có thể nộp đơn xin quốc tịch Canada nếu họ đã sống ở Canada ít nhất 3 năm, đây là một trong số các yêu cầu đối với ngươi xin nhập quốc tịch Canada. Nói chung, người nộp đơn xin nhập quốc tịch Canada phải vượt qua bài kiểm tra quốc tịch, hoặc phỏng vấn và chứng minh trình độ ngôn ngữ của họ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Quy trình tự đánh giá của IRCC được thực hiện như một phần của việc giải trình trách nhiệm với Hội đồng Ngân khố, cơ quan giám sát của các bộ liên bang, bao gồm IRCC.

Họ phát hiện ra rằng trong số hơn 2,8 triệu thường trú nhân đến Canada từ năm 2005 đến 2015, 50% đã là công dân Canada trước ngày 31 tháng 12 năm 2018. 7% khác đã nộp đơn xin nhập quốc tịch Canada. Điều này không bị nhầm lẫn với tỷ lệ nhập quốc tịch Canada, hoặc tỷ lệ thường trú nhân trở thành công dân, là khoảng 86,2% vào năm 2016.

Hầu hết các thường trú nhân có quốc tịch Canada bởi họ mong muốn sinh sống lâu dài tại Canada.

Mặc dù hầu hết các thường trú nhân có được tình trạng công dân, tỷ lệ nhập quốc tịch Canada khác nhau đối với các nhóm dân số khác nhau. Những người nhập cư gần đây đang thấy tỷ lệ nhập quốc tịch Canada chậm hơn, điều đó cho thấy rằng mọi người đang mất nhiều thời gian hơn để trở thành công dân của quốc gia này..

Dưới đây là tổng quan về các khuyến nghị của IRCC về cách cải thiện quy trình nhập quốc tịch Canada hiện tại.

Chi phí nhập quốc tịch Canada

Mặc dù việc tăng lệ phí nộp đơn trong thời gian đánh giá không có tác động lớn đến việc tiếp nhận tổng thể, IRCC nhận thấy rằng đó là một rào cản đối với một số người nhập cư. Người tị nạn và các gia đình có thu nhập thấp hơn bị ảnh hưởng đặc biệt.

Hiện tại, không có biện pháp nào về việc thay đổi lệ phí nộp đơn xin quốc tịch Canada. Họ cần khoảng $630 cho người lớn và $100 cho trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.

Quy trình nhập quốc tịch Canada sẽ thay đổi thế nào trong tương lai 2

IRCC đã viết rằng cần phải kiểm tra lại cấu trúc lệ phí để cho phép quyền công dân được tiếp cận công bằng.

Trong chiến dịch bầu cử liên bang năm 2019, Đảng Tự do hứa sẽ cắt giảm phí nhập quốc tịch Canada. Họ vẫn chưa thực hiện lời hứa này.

Minh bạch hơn về kiến ​​thức và miễn trừ ngôn ngữ

Những người đang đối mặt với những thách thức kinh tế xã hội ở Canada cũng gặp phải rào cản về quyền công dân với những yêu cầu về kiến ​​thức và ngôn ngữ hiện tại.

IRCC nhận thấy rằng việc đáp ứng hai yêu cầu này có thể khó khăn, đặc biệt đối với người tị nạn và những người có trình độ ngoại ngữ và trình độ học vấn thấp. Những yêu cầu này có thể được miễn trừ với lý do nhân đạo, nhưng các thông số không được xác định rõ ràng cho những trường hợp này. Kết quả là, hầu hết các miễn trừ cuối cùng được ban hành dựa trên ý kiến chủ quan.

Người nộp đơn phải yêu cầu miễn trừ, nhưng quá trình này khó xác định và không được nhiều người biết đến.

Cải thiện quy trình xác minh ngôn ngữ

IRCC nhận thấy rằng phạm vi để xác minh trình độ ngôn ngữ là rất rộng và không phải lúc nào cũng phản ánh khả năng ngôn ngữ thực tế của người nộp đơn. Có thể rất khó để nhân viên nhập cư đánh giá khả năng ngôn ngữ, vì các công cụ tại chỗ là chủ quan. Hơn nữa, bản thân các viên chức không phải là người đánh giá chính thức.

Quy trình nhập quốc tịch Canada sẽ thay đổi thế nào trong tương lai 3

Trước những phát hiện này, IRCC khuyến nghị tạo ra một chiến lược trang bị cho các viên chức để xác nhận trình độ ngôn ngữ và cung cấp những hỗ trợ tốt hơn để đánh giá khả năng ngôn ngữ khi cần thiết.

Yêu cầu về kiến ​​thức

Bài kiểm tra kiến ​​thức và hướng dẫn học có yêu cầu về trình độ ngôn ngữ cao hơn so với bài kiểm tra ngôn ngữ thực tế. Do đó, IRCC nhận thấy rằng cần có nhiều công cụ và hỗ trợ hơn cho người nộp đơn.

IRCC do đó đang tiếp tục với kế hoạch thực hiện một cách tiếp cận mới cho yêu cầu kiến ​​thức. Điều này có thể bao gồm một hướng dẫn nghiên cứu sửa đổi hoặc các công cụ khác để cải thiện khả năng tiếp cận của thông tin cần thiết.  

Sự tham gia tích cực trong các cộng đồng Canada

Nhìn chung, những người nhập cư trở thành công dân có kết quả hội nhập tích cực. Nhiều người cảm thấy mình thuộc về Canada và cộng đồng của họ. Họ có kết nối xã hội và tin tưởng vào các tổ chức của Canada. Nhiều người làm kinh tế tốt và tham gia các tổ chức tình nguyện.

Những phát hiện này cho thấy rằng thường trú nhân có mối liên hệ chặt chẽ hơn với Canada có nhiều mong muốn trở thành người Canada hơn.

Quy trình nhập quốc tịch Canada sẽ thay đổi thế nào trong tương lai 4

Có sự khác biệt về thu nhập từ việc làm giữa công dân và thường trú nhân, nhưng điều này là do đặc điểm kinh tế xã hội của cá nhân chứ không phải do tình trạng cư trú. Tình nguyện viên và thành viên nhóm cũng khác nhau tùy theo tình hình kinh tế xã hội của mọi người, nhưng công dân có nhiều khả năng tham gia hơn là thường trú nhân. Những thường trú nhân không có ý định xin quốc tịch Canada là những người ít có khả năng tham gia vào các hoạt động này nhất.

Những hình thức tham gia của cộng đồng này là cốt lõi của các mục tiêu chương trình quốc tịch Canada. Tuy nhiên, IRCC có những hạn chế tác động đến những kết quả này. Hầu hết các hoạt động thúc đẩy quyền công dân của IRCC hiện đang tập trung vào những người mới đến.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn