Thường trú nhân Canada là một thuật ngữ để chỉ trạng thái một người không phải công dân Canada được Chính phủ cho phép sinh sống và làm việc tại Canada mà không giới hạn thời gian cư trú. Để trở thành thường trú nhân Canada, người nhập cư phải tham gia những chương trình nhập cư được sự phê duyệt của Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC). Thường trú nhân không bao gồm những người chỉ sinh sống tạm thời ở Canada như du học sinh hay người lao động nước ngoài.

Hạng #1

100

Hệ thống y tế

Hạng #1

100

Hệ thống giáo dục

Hạng #1

100

Quyền công dân

Hạng #1

100

Chất lượng cuộc sống