Thường trú nhân Canada là một thuật ngữ để chỉ trạng thái một người không phải công dân Canada được Chính phủ cho phép sinh sống và làm việc tại Canada mà không giới hạn thời gian cư trú. Để trở thành thường trú nhân Canada, người nhập cư phải tham gia những chương trình nhập cư được sự phê duyệt của Sở Di Trú, Tị Nạn và Công Dân Canada . Thường trú nhân không bao gồm những người chỉ sinh sống tạm thời như du học sinh hay người lao động nước ngoài.