Thường trú nhân Canada là một thuật ngữ để chỉ trạng thái một người không phải công dân Canada được Chính phủ cho phép sinh sống và làm việc tại Canada mà không giới hạn thời gian cư trú. Để trở thành thường trú nhân Canada, người nhập cư phải tham gia những chương trình nhập cư được sự phê duyệt của Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC). Thường trú nhân không bao gồm những người chỉ sinh sống tạm thời ở Canada như du học sinh hay người lao động nước ngoài.

Hạng #1

100

Hệ thống y tế

Hạng #1

100

Hệ thống giáo dục

Hạng #1

100

Quyền công dân

Hạng #1

100

Chất lượng cuộc sống

Quyền lợi thường trú nhân Canada 1

Tự do sinh sống, làm việc, phát triển công việc kinh doanh cá nhân ở bất cứ nơi nào ở Canada.

Quyền lợi thường trú nhân Canada 2

Được miễn trừ hoặc dễ dàng xin thị thực (visa) đến các nước như Mỹ, Úc, Anh, Châu Âu…

Quyền lợi thường trú nhân Canada 3

Có thể bảo lãnh người thân đến sinh sống và làm việc tại Canada sau khi thường trú đủ 1 năm.

Quyền lợi thường trú nhân Canada 4

Trẻ em được nhận phúc lợi tiền mặt từ $5.600 CAD – $6.700CAD mỗi năm đến tới 17 tuổi.

Quyền lợi thường trú nhân Canada 8

Được nghỉ tối thai sản 12 tháng và được trợ cấp thai sản 55% mức lương đã nhận trước đó.

Quyền lợi thường trú nhân Canada 5

Thường trú nhân trên 65 tuổi và sinh sống tại Canada trên 10 năm được nhận phúc lợi tiền mặt lên đến $1,800 CAD/tháng.

Quyền lợi thường trú nhân Canada 6

Trẻ em được miễn học phí đến năm 18 tuổi. Chi phí học đại học chỉ tối đa bằng một nửa so với du học sinh.

Quyền lợi thường trú nhân Canada 7

Được hưởng bảo hiểm thất nghiệp tối đa 6 tháng nếu đã làm việc trên 3 tháng liên tục.

Quyền lợi thường trú nhân Canada 9

Chế độ và các chi phí về y tế, chăm sóc sức khỏe được chính phủ tài trợ và chi trả hầu hết.

Quyền lợi thường trú nhân Canada 10

Được mua nhà, mua xe… lãi suất thấp. Không phải nộp thuế khi có thu nhập ngoài Canada.