Canada không còn yêu cầu người nộp đơn thường trú nhân cung cấp thông tin sinh trắc học miễn là họ đã nộp sinh trắc học của mình trong một đơn đăng ký khác trong vòng 10 năm qua. 

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã từng thực hiện các biện pháp đặc biệt do đại dịch Covid-19 như cho phép cung cấp chậm kết quả sinh trắc học. Không biết đến khi nào các điểm dịch vụ thu thập sinh trắc học ở Canada và nước ngoài mới tiếp tục hoạt động bình thường. 

Việc đóng cửa các điểm dịch vụ và Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực (VAC) đã ảnh hưởng đến hàng nghìn người nộp đơn xin thường trú. 

Nhiều người trong số những ứng viên này đã gửi sinh trắc học của họ trong một đơn đăng ký trước đó. 

Bên cạnh đó,  IRCC cho biết trong một tuyên bố gần đây rằng Canada chứng kiến sự gia tăng các hồ sơ thường trú nhưng không thể xử lý vì thiếu kết quả sinh trắc học. 

Như vậy, IRCC với mục đích giảm bớt sự gián đoạn đối với những ứng viên bằng cách từ bỏ yêu cầu sinh trắc học trong một số trường hợp nhất định.

Ứng viên đủ điều kiện và hiệu lực

Theo IRCC, chính sách này có hiệu lực vào ngày 10/9/2020 và bắt đầu hoạt động vào ngày 22/9/2020. Chính sách này sẽ có hiệu lực vô thời hạn.

Những người nộp đơn đủ điều kiện được miễn các yêu cầu thu thập sinh trắc học bất kể họ hiện đang ở Canada hay ở nước ngoài miễn là họ đáp ứng điều kiện sau:

  • Đơn xin thường trú mới hoặc đang chờ xử lý.
  • Trước đây đã gửi sinh trắc học của họ trong khoảng thời gian 10 năm trước ngày họ nộp đơn đăng ký thường trú hiện tại.
Sinh trắc học không còn bắt buộc đối với một số ứng viên nhập cư Canada 2

Giới thiệu về sinh trắc học

Canada đã miễn cho các công dân nước ngoài cung cấp sinh trắc học do nhận thức được rằng sự gián đoạn Covid-19 có thể ngăn cản họ.

Sinh trắc học thường được yêu cầu đối với công dân nước ngoài muốn xin thị thực du lịch Canada, giấy phép làm việc hoặc giấy phép học tập (ngoại trừ công dân Hoa Kỳ), tình trạng tị nạn hoặc định cư diện người tị nạn, thường trú, hồ sơ du khách hoặc để gia hạn giấy phép làm việc hoặc giấy phép học tập của họ.

Những cá nhân này phải nộp dấu vân tay, ảnh và trả phí. Canada sử dụng sinh trắc học để xác nhận danh tính của công dân nước ngoài khi họ nhập cảnh vào đất nước.