Số lượng việc làm tại Canada tăng 84.000 trong tháng 10, tăng trưởng việc làm trong tháng 10 này chậm hơn đáng kể so với tháng trước.

Từ tháng 8 đến tháng 9, đã có 378.200 việc làm tại Canada được tạo ra trên thị trường lao động.

Trong suốt tháng 10, các hạn chế đã được áp dụng lại trên khắp Canada để đối phó với sự gia tăng các trường hợp COVID-19, dẫn đến tăng trưởng việc làm tại Canada tăng chậm hơn.

Đồng thời, có rất ít thay đổi về tỷ lệ thất nghiệp so với tháng 9, theo Khảo sát Lực lượng lao động mới nhất của Cục Thống kê Canada .

Vào tháng 10, tỷ lệ thất nghiệp ở Canada là 8,9% so với 9,0% của tháng trước.

Cuộc khảo sát cũng cho biết lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, số lượng lao động tự do tăng 33.000 người.

Những người lao động ở thị trường việc làm tại Canada cũng có thời gian làm việc ít nhất bằng một nửa số giờ bình thường của họ, số người làm việc ở nhà cũng tăng 150.000.

Các nhóm nhân khẩu học được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​sự gia tăng việc làm là phụ nữ trong độ tuổi 25-54. Trong khi việc làm của thanh niên vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch so với tất cả các nhóm tuổi chính khác.

Điều kiện thị trường việc làm tại Canada thay đổi đáng kể giữa các tỉnh bang

Lượng việc làm tại Canada tăng trong tháng 10 ở các tỉnh bang là Ontario, British Columbia, Alberta, Newfoundland and Labrador và Prince Edward Island. Các tỉnh bang khác của Canada ít thay đổi về tỷ lệ việc làm.

British Columbia dẫn đầu trong tháng 10, đạt được 34.000 việc làm, hầu hết là công việc toàn thời gian.

Ontario đứng thứ hai với 31.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 10, chủ yếu trong lĩnh vực thương mại bán buôn, bán lẻ và sản xuất.

Alberta đã có thêm 23.000 việc làm trong tháng 10, tăng tỷ lệ việc làm trong tháng thứ năm liên tiếp sau khi mất số lượng việc làm lớn. Số liệu tăng việc làm hầu hết được ghi nhận ở Calgary.

Việc làm ở Newfoundland and Labrador đã tăng 5.900 trong tháng 10 và tại Prince Edward Island là 900.

Số lượng việc làm tại Canada tăng 84.000 trong tháng 10 1

Sự gia tăng việc làm tại Canada bù đắp bằng việc giảm dịch vụ ăn uống và lưu trú

Thống kê chỉ ra rằng trong khi tỷ lệ việc làm tại Canada tăng lên trong một số ngành công nghiệp, chúng được bù đắp một phần bằng việc mất 48.000 việc làm trong các dịch vụ lựu trú và ăn uống chủ yếu ở Quebec.

Ngành công nghệ thông tin, văn hóa và giải trí cũng trải qua sự sụt giảm quan trọng về việc làm ở Quebec, Alberta và Saskatchewan.

Việc làm tại Canada trong các lĩnh vực vận tải, kho bãi và xây dựng hầu như không thay đổi trong tháng 10.

Tuy nhiên, việc làm tại Canada trong lĩnh vực thương mại bán buôn, các dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật, cũng như các dịch vụ giáo dục đã tăng lên và thậm chí vượt qua mức trước đại dịch.

Dữ liệu từ Khảo sát Lực lượng Lao động của Cục Thống kê Canada cung cấp những hiểu biết quan trọng về tác động việc làm và phục hồi của COVID-19. 

Tỷ lệ thất nghiệp, xu hướng ngành, sự khác biệt về khu vực và nhân khẩu học cũng như xu hướng quốc gia được cung cấp trong các báo cáo này có thể được sử dụng để cung cấp thông tin cho các quyết định chính sách, chẳng hạn như nơi định hướng chi tiêu cho giáo dục, đào tạo và hỗ trợ thu nhập.

Kế hoạch của Canada

Vào cuối tháng 10 vừa qua, Canada đã công bố kế hoạch nhập cư giai đoạn 2021 – 2023. Qua số liệu công bố, có thể dễ dàng thấy rằng, Canada trong tương lai sẽ không chậm trễ trong việc đón chào người nhập cư cũng như mở rộng việc làm cho người lao động.

Kế hoạch đẩy mạnh nhập cư, gia tăng người lao động cho thị trường lao động vốn đang gặp nhiều khó khăn có thể là tác động kép giúp Canada phục hồi mạnh mẽ hơn sau đại dịch.

Sự phản ứng nhanh của Chính phủ Canada trong giai đoạn gần đầu đối với đại dịch, nhập cư, việc làm… cho thấy phần nào nỗ lực trong việc phục hồi kinh tế – xã hội trong năm tới của Chính phủ Canada.