Thời gian nộp đơn của ứng viên Express Entry giảm còn 60 ngày

Thời gian nộp đơn của ứng viên Express Entry giảm còn 60 ngày

Các ứng viên Express Entry một lần nữa sẽ có 60 ngày nộp đơn kể từ ngày họ nhận được lời mời nộp đơn đăng ký. Trước đây, do đại dịch Canada đã cho phép ứng viên nộp đơn trong 90 ngày.

Kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2021, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đang giảm bớt các biện pháp phòng chống COVID-19 để cho phép các ứng viên Express Entry có 90 ngày để nộp đơn xin thường trú. Bộ di trú đã báo cáo sự thay đổi trong một thông cáo truyền thông.

Vào tháng 3 năm 2020, IRCC đã kéo dài thời gian nộp đơn như một phần các biện pháp phòng chống liên quan đến vi rút Corona mới. Nó có nghĩa là cho phép người nộp đơn nhập cư có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị tài liệu của họ. Vào thời điểm đó, đại dịch vừa quét qua thế giới, gây gián đoạn dịch vụ và các chuyến bay tiếp đất.

IRCC cho biết việc quay trở lại khung thời gian 60 ngày sẽ cho phép bộ xử lý khối lượng đơn đăng ký cao hơn.

Sẽ vẫn có một số biện pháp đặc biệt cho những người nộp đơn bị ảnh hưởng bởi các hạn chế sức khỏe cộng đồng liên quan đến vi rút Corona. IRCC cung cấp một danh sách đầy đủ trên trang web của chính phủ. Nói chung, chúng liên quan đến những người chưa nộp đơn xin nhập cư Canada, những người nộp đơn vẫn đang trong quá trình xử lý, những người có Giấy xác nhận Thường trú nhân (COPR) và những người khác.

Thời gian nộp đơn của ứng viên Express Entry giảm còn 60 ngày

Các ứng viên Express Entry được mời nộp đơn trước ngày 29 tháng 6 năm 2021 sẽ vẫn có 90 ngày để nộp đơn xin thường trú. Vì vậy, những người được mời trong đợt công bố kết quả Express Entry trước đó không bị ảnh hưởng. Biện pháp mới áp dụng cho các ứng viên Express Entry, những người sẽ được mời trong vài tuần tới.

Thời hạn nộp đơn 60 ngày đã được áp dụng kể từ năm 2018. Trước đó, IRCC đã giảm từ 90 ngày sau khi nhận thấy rằng 57% người được mời nộp đơn đã nộp đơn trong vòng hai tháng.

Việc các biện pháp chống đại dịch này diễn ra trong hơn một tuần kể từ khi Canada mở cửa biên giới cho những người sở hữu COPR , cho phép những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ bỏ qua kiểm dịch và mở lại các chuyến bay thẳng với Pakistan.