Thủ tướng Chính phủ Canada tuyên bố hỗ trợ các doanh nhân và chủ doanh nghiệp da màu

Thủ tướng Chính phủ Canada tuyên bố hỗ trợ các doanh nhân và chủ doanh nghiệp da màu

Mỗi ngày, các chủ doanh nghiệp và doanh nhân Da màu có những đóng góp vô giá cho các cộng đồng trên khắp đất nước và thành công của họ là điều cần thiết cho sự phục hồi kinh tế và thịnh vượng trong tương lai của Canada.

Đại dịch COVID-19 đã ngày càng làm trầm trọng thêm các rào cản mang tính hệ thống hiện có mà các doanh nhân Da màu và các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Canada phải đối mặt. Mặc dù chúng tôi đã cải tiến việc thúc đẩy sự tiếp cận các gói hỗ trợ và cơ hội một cách công bằng hơn, nhưng cần phải làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ tốt hơn các chủ doanh nghiệp và doanh nhân Da màu, đồng thời giải quyết vấn đề chống phân biệt chủng tộc Da màu.

Thủ tướng Justin Trudeau hôm nay đã công bố khoản đầu tư lên tới gần 221 triệu đô la hợp tác với các tổ chức tài chính Canada – bao gồm gần 93 triệu đô la từ Chính phủ Canada trong 4 năm tới – để khởi động Chương trình Doanh nhân da màu đầu tiên của Canada. Chương trình này sẽ giúp hàng ngàn chủ doanh nghiệp và doanh nhân da màu trên khắp đất nước phục hồi sau cuộc khủng hoảng này và phát triển doanh nghiệp của họ.

Chương trình sẽ bao gồm:

 • Gói $53 triệu để phát triển và triển khai Quỹ Hệ sinh thái Quốc gia mới nhằm hỗ trợ các tổ chức kinh doanh do người da màu lãnh đạo trên khắp đất nước. Nó sẽ giúp các chủ doanh nghiệp và doanh nhân Da màu tiếp cận nguồn vốn và vốn, dịch vụ cố vấn, lập kế hoạch tài chính và đào tạo kinh doanh.
 • Hỗ trợ lên tới 33,3 triệu đô la thông qua Quỹ cho vay Doanh nhân Da màu mới sẽ cung cấp các khoản vay từ 25.000 đến 250.000 đô la cho các chủ doanh nghiệp và doanh nhân Da màu. Chính phủ Canada cũng đang hợp tác với các tổ chức tài chính, bao gồm RBC, BMO Financial Group, Scotiabank, CIBC, National Bank, TD, Vancity và Alterna Savings, để hỗ trợ cho vay bổ sung lên đến 128 triệu đô la.
 • Gói 6,5 triệu đô la để tạo và duy trì Trung tâm kiến ​​thức về doanh nhân da màu. Trung tâm này thu thập dữ liệu về tình trạng doanh nhân da màu ở Canada và giúp xác định các rào cản của doanh nhân da màu đối với thành công cũng như cơ hội phát triển. Trung tâm sẽ được điều hành bởi các tổ chức kinh doanh và cộng đồng do người Da màu lãnh đạo, hợp tác với các tổ chức giáo dục.

Chính phủ cam kết hợp tác chặt chẽ với các chủ doanh nghiệp Da màu và các tổ chức do người Da màu lãnh đạo trên khắp Canada để Chương trình Doanh nhân Da màu mới phản ánh thực tế và nhu cầu của người Canada Da màu. Chương trình mới được xây dựng dựa trên công việc của Chính phủ Canada nhằm giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc có hệ thống đối với người Canada da màu. Điều này bao gồm thực hiện các bước để thúc đẩy Chiến lược chống phân biệt chủng tộc của Canada, cải cách công lý, cấu trúc và tiêu chuẩn chính sách hiện đại, và hỗ trợ cộng đồng địa phương tăng cường cho những người Canada da màu trẻ tuổi.

Chính phủ Canada sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nhân da màu và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp do người da màu làm chủ để họ có thể phục hồi sau các tác động kinh tế của COVID-19 và phát triển trong những tháng và năm tới.

Thủ tướng Chính phủ Canada tuyên bố hỗ trợ các doanh nhân và chủ doanh nghiệp da màu-1

Các trích dẫn

“Đại dịch đã làm sáng tỏ những bất bình đẳng gây tổn hại một cách không cân xứng đối với người Canada da màu, và nhấn mạnh sự cần thiết phải khởi động lại nền kinh tế của chúng ta theo cách cho phép tất cả người dân Canada có cơ hội thành công như nhau. Đó là lý do tại sao hôm nay – một phần nhờ vào sự lãnh đạo, vận động và chuyên môn của các chủ doanh nghiệp Da màu và các tổ chức do người Da màu lãnh đạo – chúng tôi công bố Chương trình Doanh nhân Da màu đầu tiên của Canada. Khi chúng tôi tiến về phía trước, chương trình này sẽ giúp hỗ trợ các doanh nhân Da màu và tạo cơ hội mới cho các doanh nghiệp do người Da màu làm chủ, để họ có vị trí thuận lợi cho sự phục hồi kinh tế của chúng tôi ”. Rt. Hon. Justin Trudeau, Thủ tướng Canada

“Đã quá lâu, các doanh nhân và chủ doanh nghiệp Da màu đã phải đối mặt với những rào cản mang tính hệ thống đối với sự thành công của họ, và đại dịch COVID-19 đã có tác động không cân xứng đối với họ. Với Chương trình Doanh nhân Da màu đầu tiên của Canada, chính phủ của chúng tôi đang thực hiện hành động thực sự để hỗ trợ các doanh nhân Da màu phục hồi sau COVID-19 và trao quyền cho họ khởi nghiệp, đổi mới, phát triển và thành công. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm bất cứ điều gì cần thiết để hỗ trợ tất cả các chủ doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân trên cả nước ”. The Hon. Mary Ng, Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp Nhỏ, Xúc tiến Xuất khẩu và Thương mại Quốc tế

“Cam kết của chúng tôi đối với sự đa dạng và hòa nhập là không thay đổi, và Chương trình Doanh nhân Da màu mới phản ánh điều này. Chương trình này được tạo ra thông qua sự hợp tác với các tổ chức do người da màu lãnh đạo, bởi vì người Canada da màu biết cộng đồng của họ cần gì tốt nhất. Đây là một bước tiến khác nhằm xóa bỏ các rào cản mang tính hệ thống tồn tại trong xã hội của chúng ta để tạo ra một Canada thực sự hòa nhập. ” The Hon. Bardish Chagger, Bộ trưởng Đa dạng và Hòa nhập và Thanh niên

Thủ tướng Chính phủ Canada tuyên bố hỗ trợ các doanh nhân và chủ doanh nghiệp da màu-2

Thông tin nhanh

 • Chính phủ Canada sẽ đưa ra lời kêu gọi đề xuất các tổ chức do người da màu lãnh đạo tham gia và giúp cung cấp Quỹ hệ sinh thái quốc gia cho các doanh nhân da màu. Các chi tiết khác, bao gồm các tiêu chí về tính đủ điều kiện và cách đăng ký, sẽ có trong những tuần tới.
 • Các Cơ quan Phát triển Khu vực của Canada sẽ cung cấp Quỹ Hệ sinh thái Quốc gia và làm việc với các tổ chức đối tác được chọn để hỗ trợ họ thực hiện các dịch vụ của mình.
 • Quỹ cho vay Doanh nhân Da màu sẽ được cung cấp thông qua các tổ chức kinh doanh do người Da màu lãnh đạo được hỗ trợ thông qua Quỹ Hệ sinh thái Quốc gia. Chính phủ Canada sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về yêu cầu đủ điều kiện và cách đăng ký khoản vay. Các cam kết ban đầu của các tổ chức tài chính sẽ tùy thuộc vào sự phát triển cuối cùng của Quỹ cho vay.
 • Tổng cộng lên tới 3,3 triệu đô la trong số 33,3 triệu đô la cho Quỹ cho vay doanh nhân da màu và lên đến 1,5 triệu đô la trong số 6,5 triệu đô la cho Trung tâm tri thức doanh nhân da màu sẽ được tài trợ hoạt động.
 • Là một phần trong công việc của chúng tôi nhằm hiểu rõ hơn về những rào cản và nhu cầu của các doanh nhân Da màu ở Canada, Cơ quan Thống kê Canada sẽ nỗ lực cải thiện việc thu thập dữ liệu tách biệt về tinh thần doanh nhân Da màu.
 • Để hỗ trợ người dân Canada trong suốt COVID-19, Chính phủ Canada đã giới thiệu gói cứu trợ lớn nhất trong lịch sử nước ta, bao gồm các chương trình chính sau đây dành cho chủ doanh nghiệp và nhân viên của họ:
  • Các gói hỗ trợ kinh doanh khẩn cấp (CEBA) cung cấp cho các doanh nghiệp và không vì mục đích lợi nhuận với một, cho vay một phần tha thứ $ 40,000 không lãi suất thông qua tham gia các tổ chức tài chính của Canada. Vào ngày 31 tháng 8, chính phủ đã gia hạn thời gian áp dụng cho chương trình đến ngày 31 tháng 10 năm 2020 và cho biết họ đang hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tài chính để cung cấp CEBA cho những người có bảng lương đủ điều kiện hoặc chi phí không hoãn lại mà cho đến nay vẫn chưa thể áp dụng do không hoạt động từ tài khoản ngân hàng doanh nghiệp.
  • Các gói trợ cấp lương Canada khẩn cấp (CEWS) giúp các doanh nghiệp bằng cách phủ một tỷ lệ phần trăm của tiền lương, hồi tố đến tháng 15, với mục đích để tiếp tục hỗ trợ vào tháng Mười Hai.
  • Các gói hỗ trợ thuê mướn (CECRA) cho các doanh nghiệp nhỏ – thông qua hỗ trợ để chủ nhà – bằng cách hỗ trợ 75% tiền thuê thương mại từ tháng Tư đến tháng Tám. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2020, chính phủ đã mở rộng hỗ trợ với hỗ trợ bổ sung cho tháng 9 cho những người trước đó đã đủ điều kiện thông qua CECRA.
 • Ra mắt vào năm 2019, Chiến lược chống phân biệt chủng tộc của Canada được thiết kế để thực hiện các bước ngay lập tức trong việc chống lại phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử, bằng cách thể hiện vai trò lãnh đạo liên bang, trao quyền cho cộng đồng, xây dựng nhận thức và thay đổi thái độ.