Tình trạng thường trú nhân Canada có thể được xác nhận thông qua một cổng thông tin trực tuyến mới, áp dụng với hầu hết các trường hợp.

Hệ thống mới được triển khai như một phần của biện pháp chống coronavirus. Bộ trưởng Bộ Di trú của Canada, Marco Mendicino, cho biết quy trình mới đã giảm đáng kể thời gian đưa các thường trú nhân Canada mới nhập cảnh vào đất nước này.

Các cổng thông tin trực tuyến cho phép thường trú nhân Canada mới chia sẻ thông tin cá nhân của họ với Bộ di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). Thường trú nhân Canada mới cũng có thể khai báo rằng họ đang ở Canada, xác nhận địa chỉ của họ, gửi một bức ảnh gần đây được sử dụng để làm thẻ thường trú nhân Canada (PR) và có quyền truy cập vào tình trạng thường trú nhân Canada của họ.

Cổng thông tin trực tuyến này không phải để kiểm tra trạng thái của đơn đăng ký thường trú nhân Canada, vì nó tách biệt với tài khoản bảo mật IRCC nơi người nộp đơn gửi và cập nhật thông tin của họ.

Mỗi người phải có hồ sơ riêng của họ. Mỗi thành viên trong gia đình sẽ cần tên người dùng (username) và mật khẩu (password) của riêng của họ. Người đại diện không thể truy cập cổng thông tin trực tuyến thay mặt cho người dùng.

Thường trú nhân Canada được hỗ trợ nhập cảnh thông qua cổng thông tin trực tuyến 1

IRCC đã đưa ra lời mời cho các ứng viên thử nghiệm sử dụng hệ thống vào tháng 10. Cổng thông tin trực tuyến được phát triển bởi Deloitte, một công ty dịch vụ chuyên nghiệp đa quốc gia có trụ sở chính tại Canada.

Cách thức hoạt động

Sau khi đơn đăng ký nhập cư của bạn được chấp thuận, IRCC sẽ gửi cho bạn lời mời để xác nhận xem bạn có muốn sử dụng cổng thông tin trực tuyến hay không, địa chỉ email của bạn và tất cả các địa chỉ email cho từng người trong đơn đăng ký.

IRCC sau đó sẽ tạo một tài khoản cho bạn, vì bạn không thể tạo một tài khoản cho chính mình.

Sau khi họ nhận được phản hồi của bạn cho lời mời của họ, họ sẽ gửi một email khác có liên kết đến cổng thông tin và hướng dẫn về cách đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu tạm thời của bạn.

Sau đó, bạn có thể đăng nhập và tạo mật khẩu, xác nhận bạn đang ở Canada, cập nhật địa chỉ bưu điện và tải ảnh của bạn lên.

Sau đó IRCC sẽ xem xét và chấp nhận ảnh, bạn có thể kiểm tra cổng thông tin để xem họ đã chấp nhận ảnh chưa. Khi họ chấp nhận bức ảnh, bạn sẽ nhận được thẻ PR trong vòng 1 tuần. Họ sẽ gửi nó đến địa chỉ gửi thư ở Canada mà bạn đã cung cấp trong cổng thông tin.

Ảnh phải đáp ứng các yêu cầu của IRCC. Chúng có thể bị trả lại nếu chúng quá tối, nếu không nhìn thấy các đặc điểm khuôn mặt hoặc có ánh sáng chói trên ảnh.

IRCC sẽ liên hệ với bạn nếu có bất kỳ vấn đề nào với quy trình cấp thẻ PR.

Thường trú nhân Canada là gì?

Thường trú nhân là tên gọi chung cho người nước ngoài được cho phép định cư Canada một cách hợp pháp. Nếu đáp ứng được một số điều kiện nhất định, những người này sẽ được chính phủ công nhận tư cách thường trú nhân Canada (chỉ là người định cư Canada không phải là công dân).

Thường trú nhân Canada được hỗ trợ nhập cảnh thông qua cổng thông tin trực tuyến 2

Những đối tượng này được cho phép sinh sống và làm việc mà không bị giới hạn thời gian cư trú. Những người nước ngoài sinh sống tạm thời ở Canada, như du học sinh và người lao động có kỳ hạn thì không được xem là thường trú nhân Canada.

Những người có mong muốn định cư Canada đều quan tâm đến việc rằng bao lâu sau mới có quốc tịch Canada (chính thức trở thành công dân Canada), nhưng trước tiên, điều kiện cần là bạn phải được chính phủ công nhận là Thường trú nhân Canada.