Tỉnh bang Saskatchewan phát thư mời nhập cư đến 502 ứng viên PNP

Tỉnh bang Saskatchewan phát thư mời nhập cư đến 502 ứng viên PNP

502 ứng cử viên nhập cư đã tiến một bước gần hơn với việc nhận tư cách thường trú nhân sau khi tỉnh bang Saskatchewan tổ chức một vòng mời vào ngày 29 tháng 7.

Chương trình đề cử người nhập cư của bang Saskatchewan (SINP) đã mời các ứng cử viên từ hạng mục Công nhân lành nghề quốc tế ( International Skilled Worker) thông qua hai hạng mục phụ: Express Entry và Occupations In-Demand.

Để được mời trong lần rút thăm này, các ứng cử viên từ cả hai loại phụ cần phải nộp Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) với SINP. SINP sử dụng hệ thống EOI để chọn ra những ứng cử viên có tiềm năng phát triển mạnh nhất ở tỉnh bang này. Các ứng viên cần nêu được cam kết của mình để xây dựng một cuộc sống ở Saskatchewan bằng cách thể hiện kinh nghiệm làm việc, giáo dục, khả năng ngôn ngữ, tuổi tác và kết nối với tỉnh.

SINP sử dụng năm yếu tố này để đánh giá các ứng cử viên và cho họ điểm 100 trên Lưới đánh giá điểm công nhân lành nghề quốc tế. Các ứng cử viên có điểm số cao nhất sau đó được đưa ra lời mời đăng ký đề cử cấp tỉnh từ Saskatchewan.

Điểm tối thiểu được yêu cầu trong trận hòa ngày 29 tháng 7 là 70 cho cả hai hạng mục phụ. Giảm 8 điểm so với kỳ rút thăm gần nhất vào ngày 28/05. 

Tiểu mục Express Entry

Trong vòng mời mới nhất, Saskatchewan đã đưa ra 254 lời mời cho các ứng cử viên có hồ sơ trong hệ thống Express Entry liên bang. Express Entry Subcategory là chương trình SINP liên kết với hệ thống Express Entry của liên bang, nơi quản lý nhóm ứng viên thuộc 3 lớp nhập cư kinh tế chính là: Skilled Worker Class, Federal Skilled Trades Class và Canadian Experience Class. Các ứng viên cần có ít nhất 70 điểm để được chọn.

Các ứng cử viên Express Entry, những người nộp đơn xin và nhận được một đề cử cấp tỉnh từ tỉnh Saskatchewan sẽ được tăng thêm 600 điểm cho điểm số CRS. Điều này sẽ giúp họ có điều kiện thuận lợi để được mời đăng ký thường trú trong lần rút thăm Express Express liên bang trong những lần rút tiếp theo.

Nghề nghiệp theo yêu cầu

Tiểu mục Nghề nghiệp theo yêu cầu dành cho các ứng cử viên nhập cư không có hồ sơ Express Entry liên bang. Có 248 ứng cử viên theo yêu cầu Nghề nghiệp được mời đăng ký đề cử cấp tỉnh, và giống như hạng mục phụ Express Entry, các ứng cử viên cần có số điểm tỉnh là 70 ​​để được chọn. Trong đợt rút này, tỉnh bang sẽ ưu tiên những ứng viên có gia đình hoặc người thân tại Saskatchewan. Bên cạnh đó, các ứng viên đã theo học các chương trình sau trung học tại tỉnh bang này cũng sẽ được xem như một điểm cộng. .