Theo tình hình lạm phát, các ngưỡng thu nhập cho Trợ cấp trẻ em (CCB) giai đoạn năm 2023-2024 đã được điều chỉnh. Điều này đã giúp nhiều gia đình có thể đủ điều kiện nhận trợ cấp hàng tháng tối đa. Khoản thanh toán đã được điều chỉnh cao hơn so với trước đây áp dụng từ ngày 20/7/2023.

Cha mẹ nhận được khoản thanh toán CCB dựa trên thu nhập ròng của gia đình đã điều chỉnh (AFNI) như được báo cáo trên tờ khai thuế của năm 2022. Năm 2023, CCB sẽ được tăng từ mức tối đa $6,997/năm lên $7,437/năm cho một trẻ em dưới 6 tuổi.

Trợ cấp trẻ em Canada là gì?

Trợ cấp trẻ em Canada (CCB) là khoản thanh toán hàng tháng được miễn thuế do Cơ quan doanh thu Canada (CRA) gửi để hỗ trợ các gia đình trang trải chi phí nuôi các em. 

ddm0o4x6lkgTYPVlzRQTRnltXQ29veWSSaNJWwuqaXj5cQEDcejPtHUBkkPkYpfOKJyEfk2pRXJk1oEWmFPuMqdcLphdu8Bomypq2qHp7Hk5QfuslfnDF7kodDtuk Tp1KPYi2bwP5LQDBo7mJ chCE

Các biến số như tuổi tác, tình trạng hôn nhân, số trẻ em đủ điều kiện và thu nhập ròng của gia đình (AFNI) sẽ quyết định mức thanh toán CCB được nhận.

Định nghĩa về AFNI:

 • Thu nhập ròng của gia đình bạn 
 • Trừ đi bất kỳ khoản trợ cấp chăm sóc trẻ em phổ thông nào (UCCB) và thu nhập nhận được từ kế hoạch tiết kiệm dành cho người khuyết tật (RDSP) đã đăng ký 
 • Cộng với bất kỳ số tiền UCCB và RDSP nào được hoàn trả 

Điều kiện được nhận Trợ cấp Trẻ em Canada (CCB)?

Để nhận được CCB, Anh/Chị phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

 1. Chung sống cùng con hoặc đứa trẻ dưới 18 tuổi.
 2. Là người chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc và nuôi dưới đứa trẻ.
 3. Là cư dân Canada và có đóng thuế.
 4. Bạn hoặc vợ/ chồng hoặc bạn đời chung sống với nhau phải là một trong những đối tượng sau:
 • Là công dân Canada
 • Là thường trú nhân
 • Là người được bảo vệ
 • Là cư dân tạm trú đã sống tại Canada trong vòng 18 tháng, và có giấy phép còn hiệu lực trong tháng 19
 • Người bản địa theo định nghĩa về người “Indian” dưới đao luật Indian

Kế hoạch Trợ cấp Trẻ em Canada (CCB) năm 2023

Nếu bạn có 1 con:

 • Thu nhập ròng (AFNI) dưới mức $31,711 :bạn sẽ nhận được mức trợ cấp tối đa mà không bị giảm trừ
 • Thu nhập ròng (AFNI) trên $31.711 lên đến $ 68.708:

Tổng số trợ cấp bị giảm = 7% x mức thu nhập vượt quá $31.711 (AFNI – $31.711)

 • Thu nhập ròng (AFNI) trên $68.708:

Tổng số trợ cấp bị giảm = $2,590 + 3.2 % x mức thu nhập vượt quá $68.708

Nếu bạn có 2 con:

 • Thu nhập ròng (AFNI) dưới mức $31,711 :bạn sẽ nhận được mức trợ cấp tối đa cho cả 2 trẻ mà không bị giảm trừ
 • AFNI trên $31.711 lên đến $ 68.708:

Tổng số trợ cấp bị giảm = 13.5% x mức thu nhập vượt quá $31.711  (AFNI – $31.711)

 • Thu nhập ròng (AFNI) trên $68.708:

Tổng số trợ cấp bị giảm = $4,995 + 5.7% x mức thu nhập vượt quá $68.708

AVYyEMSIYkrZXRYyMBSrQmWG4xW8Etc7By0ZlJrV0qlHvz I6Bh nUm4FLfds fcLjXlpPRDwmpXg9WqwcQKHHBR9K

Nếu bạn có 3 con:

 • Thu nhập ròng (AFNI) dưới mức $31,711 :bạn sẽ nhận được mức trợ cấp tối đa cho cả 3 trẻ mà không bị giảm trừ
 • Thu nhập ròng (AFNI) trên $31.711 lên đến $ 68.708:

Tổng số trợ cấp bị giảm = 19% x mức thu nhập vượt quá $31.711 (AFNI – $31.711)

 • Thu nhập ròng (AFNI) trên $68.708:

Tổng số trợ cấp bị giảm = $7,029 + 8% x mức thu nhập vượt quá $68.708

Nếu bạn có 4 con hoặc hơn:

 • Thu nhập ròng (AFNI) dưới mức $31,711 :bạn sẽ nhận được mức trợ cấp tối đa cho tất cả các trẻ mà không bị giảm trừ
 • Thu nhập ròng (AFNI) trên $31.711 lên đến $ 68.708:

Tổng số trợ cấp bị giảm = 23% x mức thu nhập vượt quá $31.711  (AFNI – $31.711)

 • Thu nhập ròng (AFNI) trên $68.708:

Tổng số trợ cấp bị giảm = $8,509 + 9.5% x mức thu nhập vượt quá $68.708

Lịch thanh toán trợ cấp CCB năm 2023

 • Ngày 20 tháng 7 năm 2023.
 • Ngày 18 tháng 8 năm 2023.
 • Ngày 20 tháng 9 năm 2023.
5URSFNzOO6mriSNOB9w KAk2AgG1tzu4HTe3tX6ZyO9bCuuNo 1gTRDzEMgAF VL9Ksc1v J5C0wSuqwKrp2Vp6pF1OX5 VZszPafmzLSAoaH18jOhAoOuDx8CL8wp L3iWBP hvW74Px v gj8pGs
 • Ngày 20 tháng 10 năm 2023.
 • Ngày 20 tháng 11 năm 2023.
 • Ngày 13 tháng 12 năm 2023.

Mỗi tháng gia đình Canada nhận được khoản hỗ trợ bao nhiêu?

Số tiền tối đa hàng năm mà các gia đình có thể nhận được cho trẻ em dưới 6 tuổi là $7.437/năm ($619,75/tháng) đối với các gia đình có thu nhập dưới $34.860 hàng năm. Các gia đình có cùng mức thu nhập có thể nhận được tối đa $6.275/năm ($522,91/tháng) mỗi trẻ mỗi năm đối với trẻ từ 6 đến 17 tuổi. Số tiền này sẽ bị giảm nếu thu nhập ròng của gia đình bạn lớn hơn $34,865.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/