Từ bây giờ du khách nước ngoài có thể xin giấy phép lao động ngay tại Canada

Từ bây giờ du khách nước ngoài có thể xin giấy phép lao động ngay tại Canada

Chính sách mới sẽ mang lại lợi ích cho cư dân tạm thời, những người có lời mời làm việc từ các nhà tuyển dụng Canada.

Du khách quốc tế hiện đang ở Canada với lời mời làm việc hiện có thể xin giấy phép lao động mà không cần phải rời khỏi nước này.

Chính sách mới có hiệu lực ngay lập tức sau khi được ban bố. Theo một thông cáo của Bộ Di trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC), chính sách này sẽ mang lại lợi ích cho những cư dân tạm thời đã ở Canada những người nhận được lời mời làm việc, nhưng nó không áp dụng cho bất kỳ ai đến Canada với tư cách là du khách sau ngày 24 tháng 8.

Những du khách đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện có thể đăng ký chính sách nhập cư tạm thời mới, bao gồm những người có Siêu thị thực, người đi công tác và những người đến Canada thông qua diện miễn giấy phép lao động thuộc Chiến lược thu hút nhân tài toàn cầu (Global Skill Strategy).

Trước khi chính sách này được áp dụng, những người nộp đơn xin giấy phép lao động với tư cách là cư dân tạm thời thường sẽ phải xin giấy phép lao động ban đầu trước khi đến Canada. Nếu họ đang là du khách, khi được chấp thuận cấp giấy phép lao động, họ sẽ phải rời khỏi đất Canada và quay trở lại nước sở tại để kích hoạt giấy phép.

Chính sách này cũng mang lại lợi ích cho các nhà tuyển dụng Canada đang thuê lao động nước ngoài, một số người trong số họ đã phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động liên tục trong suốt đại dịch.

“Chúng tôi đã nhận được thông tin từ các nhà tuyển dụng, những người tiếp tục đối mặt với những thách thức trong việc tuyển dụng và thuê những công nhân họ cần trong thời kỳ đại dịch,” Bộ trưởng Bộ di trú Canada, Marco Mendicino, cho biết trong thông cáo. “Việc miễn trừ các yêu cầu về giấy phép lao động tạm thời thông thường này nhằm mục đích xóa bỏ các rào cản để tạo ra một lực lượng lao động nhanh nhẹn hơn, thúc đẩy du khách có kỹ năng và kinh nghiệm để đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế của chúng tôi.”

Từ bây giờ du khách nước ngoài có thể xin giấy phép lao động ngay tại Canada 1

Canada khuyến khích những người tạm trú ở lại Canada duy trì tình trạng hợp pháp. Do việc đi lại bằng đường hàng không bị hạn chế trên khắp thế giới, một số du khách đã không thể rời đi và một số lao động nước ngoài đã phải thay đổi trạng thái thị thực của họ thành “du khách” vì giấy phép lao động của họ hết hạn và họ không thể xin việc mới giấy phép vì họ không có lời mời làm việc.

Để được áp dụng chính sách mới, các ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện sau:

  • Tình trạng di trú hợp lệ ở Canada với tư cách là du khách vào ngày 24 tháng 8 năm 2020 với ý định ở lại Canada;
  • Một thư mời làm việc;
  • Đơn xin cấp giấy phép lao động dành riêng cho người sử dụng lao động được hỗ trợ bởi Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) hoặc lời mời làm việc được miễn LMIA được nộp trước ngày 31 tháng 3 năm 2021;
  • Đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn khác.

Những người nộp đơn đáp ứng tất cả các tiêu chí này và đã có giấy phép lao động hợp lệ trong 12 tháng qua, sẽ có thể bắt đầu làm việc cho chủ lao động mới của họ trước khi giấy phép lao động của họ được chấp thuận hoàn toàn.