4 Điểm nổi bật về nhập cư trong báo cáo thường niên năm 2020

4 Điểm nổi bật trong báo cáo thường niên nhập cư năm 2020

Tuần trước, chính phủ Canada đã công bố báo cáo thường niên nhập cư năm 2020 và trình lên nghị viện Canada.

Báo cáo này được phát hành nhằm cung cấp cho Quốc hội và công chúng cái nhìn tổng quan về những diễn biến nhập cư mới nhất ở Canada. Nó được phát hành cùng với Kế hoạch nhập cư của Canada.

Với việc Canada đặt mục tiêu chào đón hơn 400.000 người nhập cư hàng năm theo Kế hoạch nhập cư 2021-2023, báo cáo này làm sáng tỏ thêm về cách chính phủ liên bang đặt kế hoạch phương thức đạt được mục tiêu nhập cư mới đầy tham vọng của mình.

Dưới đây là 4 điểm nổi bật từ báo cáo.

Canada chào đón hơn 1 triệu người mới đến vào năm 2019

Canada đã chào đón hơn 1 triệu người nhập cư và những người có giấy phép học tập và làm việc kết hợp vào năm 2019. Hơn 341.000 người mới đến với tư cách thường trú nhân. Hơn 400.000 giấy phép học tập có được. Thêm 400.000 giấy phép làm việc được cấp.

Điều này như một lời nhắc nhở rằng hầu hết những người mới đến Canada không đến với tư cách thường trú nhân mà là tạm thời.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm thường trú nhân của Canada giờ đây sẽ bắt kịp nhờ Kế hoạch nhập cư 2021-2023.

4 Điểm nổi bật trong báo cáo thường niên nhập cư năm 2020 1

Gần 200.000 người nhập cư đến theo diện kinh tế vào năm 2019

Canada chào đón gần 60% thường trú nhân mới của mình thuộc tầng lớp kinh tế. Điều này sẽ vẫn tuân theo kế hoạch nhập cư 2021-2023.

Năm 2019, Canada chào đón gần 200.000 người nhập cư theo diện kinh tế. Trong số những người nhập cư này, chỉ có hơn 90.000 người đến qua Express Entry.

Phần lớn những người nhập cư Express Entry đã đến Ontario (71%), tiếp theo là British Columbia (17%) và Alberta (8%).

Số lượng người nhập cư đến các tỉnh bang lớn nhất của Canada không cân xứng là lý do tại sao quốc gia này có Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP). Một trong những mục tiêu của PNP là khuyến khích người nhập cư định cư ở các tỉnh bang nhỏ hơn.

PNP chiếm phần lớn lượng nhập cư thuộc diện kinh tế đến hầu hết các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada với các tỉnh như Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan, Yukon và Northwest Territories.

Nhìn chung, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta và British Columbia có mức nhập cư PNP tương đương vào năm 2019.

4 Điểm nổi bật trong báo cáo thường niên nhập cư năm 2020 2

IRCC đang giải quyết các tồn đọng của diện đoàn tụ gia đình

Báo cáo hàng năm cho thấy những tiến bộ mà Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã đạt được trong việc giải quyết những tồn đọng về đoàn tụ gia đình trước đại dịch. Trong số hơn 90.000 người nhập cư đến Canada theo diện gia đình vào năm 2019, gần 90.000 người thuộc diện vợ chồng và con cái.

IRCC có tiêu chuẩn xử lý đơn đăng ký diện đoàn tụ gia đình trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận được.

Báo cáo lưu ý rằng vào cuối năm 2015, Canada tồn đọng 77.000 đơn đăng ký theo diện vợ chồng và con cái với thời gian xử lý là 21 tháng. Vào cuối năm 2019, con số này giảm xuống còn 13 tháng.

Quá trình xử lý đã chậm lại do đại dịch coronavirus, tuy nhiên IRCC đã thông báo vào cuối tháng 9 rằng họ sẽ tiến hành xử lý khoảng 6.000 đơn xin bảo lãnh vợ chồng mỗi tháng cho đến cuối năm 2020.

4 Điểm nổi bật trong báo cáo thường niên nhập cư năm 2020 3

Canada đang chào đón nhiều người nhập cư nói tiếng Pháp hơn

Tăng cường khả năng nói tiếng Pháp thông qua nhập cư là một trong những ưu tiên chính của IRCC. Trong những thập kỷ gần đây, họ đã phải vật lộn để thu hút người nhập cư nói tiếng Pháp đến các cộng đồng bên ngoài Quebec, tuy nhiên điều này đã được tăng cường nỗ lực trong vài năm qua.

Gần đây, IRCC đã thực hiện các thay đổi sẽ trao nhiều điểm hơn cho các ứng viên Express Entry nói tiếng Pháp.

Các nỗ lực bổ sung của IRCC bao gồm đưa ra Chiến lược nhập cư bằng tiếng Pháp và đầu tư nhiều tiền hơn vào các dịch vụ định cư cho người nhập cư Pháp ngữ. Năm ngoái, lượng nhập cư Pháp ngữ bên ngoài Quebec đã tăng 1% và vẫn còn thấp, nhưng đã thể hiện mức tăng lớn hơn những năm gần đây.

Dựa trên tốc độ này, Canada sẽ đạt được mục tiêu nhập cư Pháp ngữ là 4,4% người mới đến Canada định cư bên ngoài Quebec vào năm 2023.

Bài viết được tham khảo từ Website của CICNews.