Canada Recovery Benefit (CRB) hỗ trợ thu nhập cho những cá nhân đi làm và tự kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi COVID-19 và không được hưởng quyền lợi Bảo hiểm Việc làm (EI). CRB do Cơ quan Doanh thu Canada (CRA) quản lý.

Nếu bạn đủ điều kiện cho CRB, bạn có thể nhận được 1.000 đô la (900 đô la sau khi khấu trừ thuế) trong khoảng thời gian 2 tuần .

Nếu tình trạng của bạn vẫn tiếp diễn trong 2 tuần qua, bạn sẽ phải nộp đơn lại. Bạn có thể áp dụng lên tới tổng cộng 13 kỳ hội đủ điều kiện (26 tuần) giữa 27 tháng 9 năm 2020 và 25 tháng 9 năm 2021.

S tin bn nhn được mi k

Canada Recovery Benefit (CRB) cung cấp khoản thanh toán 1.000 đô la (chưa khấu trừ thuế) cho mỗi khoảng thời gian 2 tuần mà bạn đăng ký. Sau khi CRA giữ lại khoản thuế 10% tại nguồn, khoản thanh toán thực tế bạn nhận được là 900 đô la mỗi khoảng thời gian 2 tuần .

 Thí d

  • 1.000 đô la (tổng CRB)
  • 100 đô la (10% thuế đã khấu trừ tại nguồn)
  • =$ 900 (số tiền bạn nhận được mỗi kỳ)

Nếu bạn tiếp tục để đủ điều kiện, chỉ số CRB có sẵn cho tối đa là 13 giai đoạn giữa ngày 27 Tháng Chín năm 2020 và ngày 25 tháng 9 năm 2021.

CRB có ảnh hưởng đến thuế của bạn không?

Bạn nhận được bao nhiêu từ CRB?

Khoản thuế 10% được giữ lại tại nguồn có thể không phải là tất cả khoản thuế bạn cần phải trả. Khi hoàn thành tờ khai thuế thu nhập cá nhân, bạn có thể phải trả nhiều hơn (hoặc ít hơn), tùy thuộc vào thu nhập bạn kiếm được. Bạn phải báo cáo các khoản thanh toán CRB mà bạn nhận được dưới dạng thu nhập khi bạn khai thuế thu nhập cá nhân.

CRA sẽ cung cấp cho bạn phiếu thông tin thuế T4A tại thời điểm tính thuế cho số tiền bạn nhận được trong các quyền lợi COVID-19 do CRA quản lý .

Thu nhập từ CRB ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

Bạn nhận được bao nhiêu từ CRB?

Bạn có thể kiếm được thu nhập từ việc làm hoặc tư doanh trong khi nhận CRB. Nhưng để đảm bảo lợi ích đến tay những người cần nó nhất, có sự khác biệt về số tiền bạn có thể giữ nếu bạn kiếm được hơn 38.000 đô la trong năm dương lịch. Số tiền này không bao gồm các khoản thanh toán CRB.

Bạn sẽ phải hoàn trả $ 0,5 CRB cho mỗi đô la thu nhập ròng bạn kiếm được trên $ 38,000 trên tờ khai thuế thu nhập của mình. Bạn sẽ không phải trả lại nhiều hơn số tiền trợ cấp của bạn cho năm đó. Khoản này sẽ đến hạn cùng lúc với bản khai thuế thu nhập của bạn trong năm. Thanh toán chậm sẽ bị tính lãi.

Thu nhập ròng không bao gồm CRBHoàn trả
Nếu thu nhập ròng của bạn trên 38.000 đô laBạn sẽ phải hoàn trả 0,5 đô la tiền trợ cấp cho mỗi đô la thu nhập ròng mà bạn kiếm được trên 38.000 đô la
Nếu thu nhập ròng của bạn là $ 38,000 trở xuốngBạn sẽ không phải hoàn trả CRB

Thu nhập ròng bao gồm: Các khoản thường được coi là một phần của thu nhập ròng cho mục đích thuế thu nhập (dòng 23600 của tờ khai thuế của bạn), với một số điều chỉnh đối với thu nhập chia tách và một số khoản hoàn trả nhất định. Thu nhập ròng bao gồm bất kỳ khoản thanh toán CERB, CRCB và CRSB nào mà bạn nhận được. Nó không bao gồm CRB.

Thông tin cập nhật mới nhất trên website nhập cư của Chính phủ Canada tại đây.

>> Xem thêm:

SUV – Chương trình định cư Canada diện đầu tư khởi nghiệp
BCPNP – Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/