Điều kiện tham gia chương trình

ngành nghề phổ biến

1-Nganh-nghe-BC-PNP-tai-chinh

Giám đốc tài chính

2-Nganh-nghe-BC-PNP-tai-chinh

Chuyên viên tài chính

3-Nganh-nghe-BC-PNP-ke-toan

Chuyên viên kế toán

4-Nganh-nghe-BC-PNP-kien-truc-su

Kiến trúc sư

5-Nganh-nghe-BC-PNP-giam-doc-du-an

Giám đốc dự án

6-Nganh-nghe-BC-PNP-ky-su-xay-dung

Kỹ sư xây dựng

7-Nganh-nghe-BC-PNP-tro-ly-giam-doc

Trợ lý giám đốc

8-Nganh-nghe-BC-PNP-hanh-chinh

Nhân viên hành chính

9-Nganh-nghe-BC-PNP-tho-dien

Thợ điện

10-Nganh-nghe-BC-PNP-tho-nuoc

Thợ nước

11-Nganh-nghe-BC-PNP-tho-ne

Thợ nề

12-Nganh-nghe-BC-PNP-bac-sy

Bác sỹ

13-Nganh-nghe-BC-PNP-dieu-duong

Điều dưỡng

14-Nganh-nghe-BC-PNP-nha-sy-

Nha sỹ

15-Nganh-nghe-BC-PNP-dau-bep

Đầu bếp

16-Nganh-nghe-BC-PNP-thiet-ke

Chuyên viên thiết kế

17-Nganh-nghe-BC-PNP-nhiep-anh-gia-1

Nhiếp ảnh gia

18-Nganh-nghe-BC-PNP-ky-su-may-tinh-1

Kỹ sư máy tính

Dịch vụ

STANDARD
Contact
Thẩm định hồ sơ với luật sư Canada
Đánh giá bằng cấp
Gửi hồ sơ sang Canada
Dịch thuật hồ sơ (Gia đình)
Công chứng hồ sơ (Gia đình)
Khám sức khỏe (Đương đơn)
Chích ngừa (Đương đơn)
Sinh trắc vân tay (Đương đơn)
Lý lịch tư pháp (Đương đơn)
Giấy phép làm việc (work permit) khi muốn đi sớm (Đương đơn)
Vé máy bay
Lệ phí chính phủ
Đưa đón sân bay
Hỗ trợ đăng ký số an sinh xã hội
Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng
Hỗ trợ đăng ký thi bằng lái xe
Hỗ trợ tìm trường cho con
Tư vấn bảo lãnh gia đình
Lựa chọn công việc
Đăng kí
PREMIUM
Contact
Thẩm định hồ sơ với luật sư Canada
Đánh giá bằng cấp
Gửi hồ sơ sang Canada
Dịch thuật hồ sơ (Gia đình)
Công chứng hồ sơ (Gia đình)
Khám sức khỏe (Gia đình)
Chích ngừa (Gia đình)
Sinh trắc vân tay (Gia đình)
Lý lịch tư pháp (Gia đình)
Giấy phép làm việc (work permit) khi muốn đi sớm (Gia đình)
Vé máy bay (Gia đình)
Lệ phí chính phủ (Gia đình)
Đưa đón sân bay
Hỗ trợ đăng ký số an sinh xã hội
Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng
Hỗ trợ đăng ký thi bằng lái xe
Hỗ trợ tìm trường cho con
Tư vấn bảo lãnh gia đình
Lựa chọn công việc
Đăng kí

Thanh toán theo tiến độ

Canada Plaza - Thanh toán dễ dàng

Quy trình thực hiện

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10