CÁC TIỂU MỤC CHƯƠNG TRÌNH

 

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

 

CÁC NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG

 
Ngành nghề NOC A

Nhóm ngành
quản lý

Bao gồm các nhân sự điều hành, quản lý công việc trong nhiều ngành nghề khác nhau…

Ngành nghề NOC B

Nhóm ngành
chuyên môn

Bao gồm các nhân sự có chuyên môn như bác sỹ, kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư, luật sư…

Ngành nghề NOC C

Nhóm ngành
tay nghề

Bao gồm các nhân sự tay nghề như đầu bếp, thợ điện, thợ nước, tài xế xe tải, nhiếp ảnh gia…

Ngành nghề NOC D

Nhóm ngành
lao động phổ thông

Bao gồm các nhân sự lao động phổ thông như người quét dọn, làm việc tại trang trại…

DỊCH VỤ CỦA CANADA PLAZA

 

VIP+

VIP

PREMIUM+

PREMIUM

BASIC

Thẩm định hồ sơ với luật sư Canada

Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tìm kiếm việc làm cho đương đơn
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick

Nộp hồ sơ nhập cư cho chính phủ

Tick
Tick
Tick
Tick
Tick

Đánh giá bằng cấp

Tick
Tick
Tick
Tick

Gửi hồ sơ sang Canada

Tick
Tick
Tick
Tick

Dịch thuật hồ sơ

Tick
Tick
Tick
Tick

Công chứng hồ sơ

Tick
Tick
Tick
Tick

Chích ngừa

Tick
Tick
Tick
Tick

Sinh trắc vân tay

Tick
Tick
Tick
Tick

Lý lịch tư pháp

Tick
Tick
Tick
Tick

Khám sức khỏe

Tick

Tìm việc làm cho người đi cùng

Tick

Vé máy bay

Tick

Lệ phí chính phủ

Tick

Đưa đón sân bay

Tick

Hỗ trợ đăng ký số an sinh xã hội

Tick

Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng

Tick

Hỗ trợ đăng ký thi bằng lái xe

Tick

Hỗ trợ tìm trường cho con

Tick

Hỗ trợ tìm nhà tại Canada

Tick

Tư vấn bảo lãnh gia đình

Tick

Lựa chọn công việc

Tick

Thời gian đi nhanh nhất

Tick

Công việc

NOC 0 hoặc A

NOC B

NOC 0 hoặc A

NOC B

NOC B

Mức lương

Cao

Cao

Cơ bản

Cơ bản

Cơ bản

VIP+

VIP

PRE+

PRE

BAS

Thẩm định hồ sơ với luật sư Canada

Tick
Tick
Tick
Tick
Tick
Tìm kiếm việc làm cho đương đơn
Tick
Tick
Tick
Tick
Tick

Nộp hồ sơ nhập cư cho chính phủ

Tick
Tick
Tick
Tick
Tick

Đánh giá bằng cấp

Tick
Tick
Tick
Tick

Gửi hồ sơ sang Canada

Tick
Tick
Tick
Tick

Dịch thuật hồ sơ

Tick
Tick
Tick
Tick

Công chứng hồ sơ

Tick
Tick
Tick
Tick

Chích ngừa

Tick
Tick
Tick
Tick

Sinh trắc vân tay

Tick
Tick
Tick
Tick

Lý lịch tư pháp

Tick
Tick
Tick
Tick

Khám sức khỏe

Tick

Tìm việc làm cho người đi cùng

Tick

Vé máy bay

Tick

Lệ phí chính phủ

Tick

Đưa đón sân bay

Tick

Hỗ trợ đăng ký số an sinh xã hội

Tick

Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng

Tick

Hỗ trợ đăng ký thi bằng lái xe

Tick

Hỗ trợ tìm trường cho con

Tick

Hỗ trợ tìm nhà tại Canada

Tick

Tư vấn bảo lãnh gia đình

Tick

Lựa chọn công việc

Tick

Thời gian đi nhanh nhất

Tick

Công việc (NOC)

0 hoặc A

B

0 hoặc A

B

B

Mức lương

Cao

Cao

Cơ bản

Cơ bản

Cơ bản

ĐĂNG KÝ

QUY TRÌNH

 

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10

THANH TOÁN

 
Canada Plaza - Thanh toán dễ dàng