Bộ trưởng Bộ Di Trú Canada, ông Marco Mendicino gần đây đã chia sẻ những thông tin mới về tình trạng hệ thống nhập cư của đất nước trên chương trình truyền hình Canada, The Agenda.

Trong một cuộc phỏng vấn dài 20 phút, ông Mendicino đã nói về một loạt các chủ đề liên quan đến di trú Canada khi ông giải thích cho người nghe cách chính phủ liên bang hướng tới đối phó với những tác động liên tục của đại dịch Covid-19.

Các chủ đề ông thảo luận bao gồm:

  • Kế hoạch nhập cư 2021-2023
  • Quốc tịch Canada
  • Chương trình đề cử thành phố (MNP)

Kế hoạch nhập cư 2021-2023

Mendicino tuyên bố rằng chính phủ Canada có lựa chọn để thực hiện sau khi đại dịch bùng phát. Nó có thể tạm dừng hoặc giảm lượng người di trú đến Canada định cư. Thay vào đó, đất nước đã chọn cách chào đón những người nhập cư trong và sau đại dịch để hỗ trợ sự phát triển và phục hồi nền kinh tế. 

Do đó, Canada đang đặt mục tiêu chào đón hơn 400.000 người nhập cư trong những năm tới, đây là mục tiêu cao nhất trong lịch sử nhập cư của quốc gia này. Mendicino cho biết điều này là cần thiết vì người nhập cư là chìa khóa để tạo việc làm ở Canada và cũng giúp đáp ứng các nhu cầu quan trọng của thị trường lao động bao gồm các dịch vụ thiết yếu.

Bộ trưởng Bộ Di Trú Canada cập nhật thông tin về Covid-19 1

Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy các mục tiêu mới là do đại dịch Covid-19 hạn chế và gián đoạn việc đi lại hay không, Bộ trưởng cho biết ông nghĩ rằng chúng là do Bộ Di Trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã và đang đổi mới trong đại dịch. Ngoài ra, đại dịch tạo cơ hội cho Canada thu hút lượng lao động nước ngoài tạm thời, sinh viên quốc tế trong nước và tạo điều kiện cho họ chuyển sang thường trú.

Quốc tịch Canada

Thảo luận về một chương trình thí điểm mới cho phép các thường trú nhân đủ điều kiện hoàn tất đơn đăng ký nhập quốc tịch Canada của họ trực tuyến, Bộ trưởng Bộ Di Trú Canada, ông Mendicino cho biết quá trình này đang diễn ra tốt đẹp và Canada là quốc gia duy nhất cung cấp các buổi lễ nhập tịch trực tuyến.

Tầm nhìn của Mendicino đối với hệ thống nhập cư là cho tất cả các quy trình là trực tuyến và không tiếp xúc ngoài đại dịch.

Một trong những ưu tiên được liệt kê trong thư ủy nhiệm tháng 12 năm 2019 của Mendicino là miễn lệ phí nhập quốc tịch Canada. Khi được hỏi về tình trạng của cam kết đó, Mendicino thừa nhận rằng ông đã hy vọng sẽ đạt được tiến bộ trên lịnh vực này trong thời điểm khó khăn này.

Mặc dù ông không nói rõ điều này, nhưng sự chậm trễ trong việc thực hiện lời hứa này rất có thể là một nguyên nhân của đại dịch. Mendicino nói rằng ông ấy rất nỗ lực trong việc giảm bớt rào cản cho những người mới đến và sẽ có nhiều điều để nói về vấn đề này trong tương lai.

Bộ trưởng Bộ Di Trú Canada cập nhật thông tin về Covid-19 2

Chương trình đề cử thành phố (MNP)

Một trong những ưu tiên bắt buộc khác của tháng 12 năm 2019 là khởi động Chương trình đề cử thành phố (MNP) để giúp khuyến khích người nhập cư định cư tại các thành phố nhỏ hơn của Canada.

Các sáng kiến ​​như Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương (AIPP) và Chương trình thí điểm nhập cư nông thôn và phía Bắc (RNIP), Bộ trưởng Bộ Di Trú Canada cho biết ông tin rằng MNP sẽ là một chương trình liên bang khác cho phép những người mới đến theo đuổi cuộc sống viên mãn ở các đô thị nhỏ hơn của Canada. IRCC đang trong quá trình tham vấn với các tỉnh bang, thành phố, doanh nghiệp và các bên liên quan khác về việc thiết kế MNP.

Tìm hiểu thêm về di trú Canada trên website Chính phủ tại đây.