Manitoba có nền chính trị cũng tương tự như các tỉnh bang và vùng lãnh thổ khác của Canada, được quản lý thông qua hệ thống nghị viện có trụ sở tại Westminster. Thẩm quyền của chính phủ Manitoba trong việc tiến hành các công việc của tỉnh bang có nguồn gốc từ Hiến pháp Canada, trong đó phân chia quyền lập pháp giữa quốc hội liên bang và các cơ quan lập pháp của tỉnh bang. Manitoba hoạt động thông qua 3 cấp chính quyền: hành pháp, lập pháp và tư pháp.

Lập pháp

Ở Canada, mỗi cơ quan lập pháp cấp tỉnh bang bao gồm Thống đốc và Hội đồng lập pháp. Hội đồng Lập pháp bao gồm 57 thành viên, được bầu để đại diện cho người dân Manitoba. Các dự luật được thông qua bởi Hội đồng Lập pháp, được sự đồng ý của Hoàng gia bởi Nữ hoàng Canada và được đại diện bởi Thống đốc của Manitoba.

Thống đốc cấp cao của Manitoba, người được bổ nhiệm bởi Toàn quyền Canada theo lời khuyên của Thủ tướng, đại diện cho nguyên thủ quốc gia có trách nhiệm đảm bảo rằng Manitoba luôn có một chính phủ hợp pháp, với quyền triệu tập, ủy quyền và giải tán cơ quan lập pháp.

Hành pháp

Nhánh hành pháp được thành lập bởi các thành viên của đảng đa số bổ nhiệm trong Hội đồng Lập pháp. Lãnh đạo của đảng đó là Thủ hiến Manitoba vừa là người đứng đầu chính phủ vừa là Chủ tịch Hội đồng điều hành. Ngoài Thủ tướng, cơ quan hành pháp bao gồm các bộ của chính phủ và các thứ trưởng. Thống đốc Trung ương bổ nhiệm và có thể cách chức Thủ tướng và các thành viên trong nội các của họ.

Tư pháp

Cơ quan tư pháp của Manitoba bao gồm ba tòa án:

Tòa án cấp tỉnh bang: Tòa án này chủ yếu là tòa án hình sự, 95% các vụ án hình sự ở Manitoba được xét xử tại tòa án này.

Tòa án Queen’s Bench: Tòa án này là tòa án xét xử cao nhất ở Manitoba. Nó có 4 khu vực pháp lý: luật gia đình, luật dân sự, luật hình sự và kháng cáo các quyết định của Tòa án cấp tỉnh bang.

Tòa phúc thẩm: Tòa án này xét xử các kháng cáo từ Tòa án Queen’s Bench và Tòa án cấp tỉnh bang; quyết định của tòa án này chỉ có thể bị kháng cáo lên Tòa án Tối cao Canada.

Chính trị liên bang

Manitoba được đại diện trong chính trị liên bang bởi mười bốn thành viên của Quốc hội và sáu Thượng nghị sĩ. Khi mới thành lập, tỉnh bang chỉ được phân bổ bốn ghế trong Quốc hội liên bang. Bầu cử liên bang do Bầu cử Canada quản lý .

Lịch sử chính trị

Sau cuộc kháng chiến chống lại chính phủ liên bang Canada của người dân địa phương về việc yêu cầu thuộc địa sẽ được hợp nhất vào Canada mới thành lập. Do đó, họ đã ủng hộ việc mở cuộc bầu cử để thành lập chính phủ lâm thời, chính phủ này bị chính phủ liên bang ở Ottawa coi là bất hợp pháp, được lãnh đạo bởi Louis Riel, nhà lãnh đạo chính trị người Métis.

Với một chính phủ lâm thời, Thủ tướng John A. Macdonald quyết định thương lượng với Riel. Chính phủ của Riel đã soạn thảo bốn danh sách quyền liên tiếp, phiên bản cuối cùng của danh sách này đã trở thành cơ sở của luật liên bang tạo ra tỉnh bang Manitoba: Đạo luật Manitoba, nó đã trở thành một phần của Hiến pháp Canada. Trong danh sách cuối cùng yêu cầu Manitoba phải được nhận vào Liên bang với tư cách là một tỉnh bang (chứ không phải một lãnh thổ). Mặc dù vấp phải sự miễn cưỡng từ Macdonald, Manitoba thực sự đã gia nhập Liên minh với tư cách là một tỉnh bang.

AzCIwwqxNwp30Xow6uAO49PGBf Bz ApGyy6Drqzgd45L951MAl0Cig 82UU18QJ9c0r9V6BZnJ5IgTQHT3fwlevVqXwC2ncNnSQwD14K52izJqKCziuTnLVkImKHTU2i4nL2J8eEEf CZurDaA

Đạo luật Manitoba

Đạo luật Manitoba là một đạo luật của Quốc hội Canada và là một phần của Hiến pháp Canada, quy định việc chấp nhận Manitoba là tỉnh bang thứ năm của Canada. Với hy vọng làm giảm căng thẳng, đạo luật này đánh dấu giải pháp pháp lý cho cuộc chiến giành quyền tự quyết giữa chính phủ liên bang và người dân (đặc biệt là người Métis) của khu vực sông Red.

Bầu cử cấp tỉnh bang

jo3yup4t5Ba3QNjg99kKbEHm ytM hQagZDwgl3eCRFxoVOmmmVhcMmnl4NSt4BWbkjWr2ukYu1aXWhVULl2Bct5DAh mCFkAUrwpbYFt8nr npZJRXnloMdxOgI5T779 mJBSDhlrA 0HJB4D0

Ở Manitoba, các cuộc tổng tuyển cử vào Quốc hội Lập pháp thường được tổ chức 5 năm một lần. Các cuộc bầu cử cấp tỉnh bang được quy định bởi Cơ quan bầu cử Manitoba, được điều hành bởi Giám đốc bầu cử, người được bổ nhiệm bởi Hội đồng Thống đốc cấp trung. Văn phòng của Trưởng ban Bầu cử được thành lập vào năm 1980 để phục vụ như một văn phòng độc lập của Hội đồng Lập pháp và Thư ký của Hội đồng Hành pháp. Giám đốc điều hành chỉ định Ủy viên bầu cử , người chịu trách nhiệm điều tra và truy tố duy nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/