Tỉnh bang Nova Scotia là một trong 4 tỉnh bang Đại Tây Dương của Canada. Thủ phủ của tỉnh bang là Halifax, đây là thành phố lớn nhất của tỉnh bang và cũng là thủ phủ chính trị của Nova Scotia. Các tòa nhà tỉnh bang, nhà lập pháp lâu đời nhất của Canada cũng được đặt tại Halifax.

Chính phủ ở Nova Scotia

Lịch sử

Lịch sử của các tổ chức nghị viện Canada bắt đầu ở Nova Scotia. Năm 1758, nó đã được tổ chức bởi một hội đồng dân cử, trở thành thuộc địa đầu tiên của Canada được hưởng một thể chế chính trị đại diện. Các đại diện của Hạ viện Nova Scotia được bầu bởi một số lượng hạn chế, các cá nhân được yêu cầu phải sở hữu tài sản và tuyên thệ. Điều này đã thay đổi vào năm 1836 khi nhà cải cách chính trị Joseph Howe bắt đầu phong trào Chính phủ có trách nhiệm. Chính phủ có trách nhiệm được mô tả là chính phủ phụ thuộc vào sự ủng hộ của hội đồng dân cử thay vì quân chủ. Dưới sự hướng dẫn của Joseph Howe, người lãnh đạo phe Cải cách (Tự do), đảng chính trị chân chính đầu tiên đã xuất hiện trong cuộc bầu cử năm 1836.

Thủ hiến của Nova Scotia

Thủ hiến là người đứng đầu Hội đồng điều hành và là người đứng đầu chính phủ ở Nova Scotia. Thủ hiến thực hiện một lượng quyền lực đáng kể. Ông James Boyle Uniacke là Thủ hiến đầu tiên của Nova Scotia và lãnh đạo chính phủ từ năm 1848 đến năm 1854.

Thủ hiến hiện tại, ông Tim Houston đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 31 tháng 8 năm 2021. Ông là Thủ hiến thứ 30 của tỉnh bang Nova Scotia kể từ khi được Liên bang.

C6G9LpQVh3BO01xVaU4XWy8bGt EuWlObrMMj QXqkNTt GClUpnod1e9rXgnhXHR3pUxeFCP BaGNoA1pF0IFRfXTeGiB9p6typ6OTp j dy ouXtmZwe9Dg ukjRyJRaUhFfEX kFJ6t7k1PU

Thống đốc trung tâm của Nova Scotia

Các chức năng của Chủ quyền, Elizabeth II, Nữ hoàng Canada, và được biết đến ở Nova Scotia với tư cách là Nữ hoàng bên hữu Nova Scotia, được thực hiện bởi Thống đốc Nova Scotia. Thống đốc Trung ương được bổ nhiệm bởi Toàn quyền Canada theo đề nghị của Thủ tướng Canada, với sự tham vấn của Thủ hiến Nova Scotia. Trong trường hợp có những hành động vi hiến, Thống đốc Trung ương có quyền giải tán chính phủ bằng cách từ chối quyết định của Hội đồng Hành pháp. Quyền lực này hiếm khi được sử dụng vì nó sẽ làm gián đoạn công việc của chính phủ được bầu ra.

Nhánh điều hành

Nhánh hành pháp được gọi là chính phủ. Hội đồng điều hành, còn được gọi là Nội các, đưa ra quyết định cuối cùng cho Chính phủ Nova Scotia. Nó chịu trách nhiệm về hoạt động và quản lý của chính phủ cũng như đưa ra các quyết định chính sách quan trọng. Hội đồng hành pháp bao gồm các Bộ trưởng, còn được gọi là MLA (Thành viên trong Hội đồng lập pháp). Họ được lựa chọn bởi Thủ tướng và được bổ nhiệm bởi Thống đốc

Các đơn vị hành chính

Quản trị cấp thành phố được phân thành 50 thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có ba loại: thành phố trực thuộc khu vực thị trấn và thành phố trực thuộc quận hoặc huyện. Các làng có thể tồn tại trong các thành phố trực thuộc quận hoặc huyện, với một quyền hạn hạn chế và một hội đồng được bầu chọn.

Nova Scotia được chia thành 18 quận. 9 trong số 18 quận ban đầu giữ lại một chính quyền cấp quận trong khi các quận còn lại được quản lý bởi các thành phố trực thuộc khu vực hoặc quận.

Nova Scotia có ba thành phố tự trị khu vực, 26 thị trấn, 9 thành phố trực thuộc quận và 12 thành phố trực thuộc huyện. Đô thị vùng Halifax là thủ đô và đô thị lớn nhất của Nova Scotia.

UACAZ30iFS 5pHtEw3f21RlW LSQe1e0ia2h N2jIYUrer7k5vH5s5PqjHqNs5gcjQCd007wuQScBbk3sJwqra

Hệ thống chính trị

Nova Scotia là một nền dân chủ nghị viện, được quản lý bởi cơ quan lập pháp Hạ viện. Cơ quan lập pháp của nó bao gồm Thống đốc Trung ương của Nova Scotia và 55 thành viên đại diện cho các khu vực bầu cử của họ trong Hạ viện Nova Scotia.Nữ hoàng Elizabeth II là người đứng đầu chính phủ điều hành chính của Nova Scotia. Nhiệm vụ của bà ở Nova Scotia được thực hiện bởi Thống đốc Trung ương – Arthur LeBlanc.

Hệ thống chính trị ở Nova Scotia hoạt động trong hệ thống chính phủ Westminster. Trong tổng số 55 đại biểu được bầu để phục vụ lợi ích của tỉnh bang. Đảng chính trị nào giành được số ghế lớn nhất trong cơ quan lập pháp thường thành lập chính phủ và lãnh đạo của đảng đó trở thành thủ tướng mới của tỉnh bang (người đứng đầu chính phủ). Chính quyền hiện tại của tỉnh bang được lãnh đạo bởi Hiệp hội Bảo thủ Cấp tiến Nova Scotia, đứng đầu là Thủ hiến Tim Houston, người đã tuyên thệ nhậm chức vào tháng 8 năm 2021.

D0mvvyzLsspjWCAUB6 ecjt9Mhp8JKg4ab TZ03s2tiGXzLQBd6OYoGJUgDyG06fn9m75VBiAsEybJGOOozwhnbJBDrubC0NjM3UgKzIO82EetdMFGYLlDyKA4vWb0B44lA2WZDH7 VnZMMrwNs

Vào ngày 30 tháng 5 năm 2017, Đảng Tự do đã giành được đa số ghế chính phú trong 2 lần liên tiếp. Trong cuộc tổng tuyển cử ở Nova Scotia năm 2021, đảng Bảo thủ Cấp tiến đã giành được đa số ghế chính phủ.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/

Hitclub