Tổng quan nền chính trị

Ontario là tỉnh bang có tình trạng hỗn hợp về xu hướng chính trị, mặc dù thực tế Đảng Tự do đã thống trị tỉnh bang này từ năm 1993 đến năm 2004 để chống lại “quyền phân chia” giữa Đảng Bảo thủ tiến bộ và Liên minh bảo thủ cải cách Canada. Tuy nhiên, sự hợp nhất của hai đảng cực hữu này vào năm 2003 đã làm giảm sự thống trị của Đảng Tự do.

  • Trung và Đông Ontario có xu hướng bỏ phiếu kiên quyết cho Đảng Bảo thủ Cấp tiến Ontario ở cấp tỉnh bang và Đảng Bảo thủ Canada ở cấp liên bang. Ngoại trừ ở Ottawa và Kingston nơi có sự ủng hộ của các đảng chính trị khác.
  • Khu vực Greater Toronto có xu hướng bị chia cắt giữa sự ủng hộ của Đảng Bảo thủ và Đảng Tự do. 
  • Phần lớn phía Bắc Ontario là điểm nóng cho sự ủng hộ của Đảng Tự do và Đảng Dân chủ mới Ontario. Tuy nhiên, các khu vực biên giới phía nam bảo thủ hơn các khu vực phía bắc, cả về mặt tài chính và xã hội.
  • Tây Nam Ontario tương tự như Trung Tây Hoa Kỳ với các khu vực đô thị thường nghiêng về liên minh và Đảng Dân chủ mới Ontario trong khi các khu vực nông thôn thì bảo thủ hơn.

Chế độ quân chủ lập hiến

Theo sự sắp xếp của liên bang Canada, chế độ quân chủ của Canada hoạt động ở Ontario với tư cách là cốt lõi của nền dân chủ nghị viện theo hệ thống Westminster của tỉnh bang. 

Vai trò hiến pháp

Vai trò của Hoàng gia là cả về mặt pháp lý và thực tiễn, nó hoạt động ở Ontario theo cách như ở các tỉnh bang khác, là trung tâm của một công trình xây dựng hiến pháp, là nền tảng của các nhánh hành pháp , lập pháp và tư pháp của chính quyền tỉnh bang. Nữ hoàng Elizabeth II đại diện cho Vương quyền và thực hiện các nhiệm vụ bởi thống đốc Ontario. Vương quyền ngày nay chủ yếu hoạt động như một người bảo đảm cho việc quản lý được diễn ra liên tục và ổn định, một biện pháp nhằm bảo vệ phi đảng phái chống lại việc lạm dụng quyền lực.

Hiệp hội hoàng gia

Những người trong gia đình hoàng gia phải thực hiện các nhiệm vụ nghi lễ khi đi tham quan tỉnh bang. Một số đài tưởng niệm ở Ontario được xây dựng để tôn vinh các cá nhân hoàng gia. Ontario có ít nhất 47 địa điểm riêng biệt được đặt theo tên của Nữ hoàng Victoria. 

Kok2pSkheC82dIv2CRcjyPwNR WFd0O A2t8Fnnj VQSLSY22WGZdfceSmIJtj9emIBQr8Z ZARy3nfNyDPH0Xg1Dh0SxBHyvWt cye88Csvtb43enr6nvb035UDcGFrFReYmZ5ry73z4Baqc5yJNZM

Hội đồng điều hành Ontario

Hội đồng điều hành Ontario thường được gọi một cách không chính thức là Nội các Ontario. Nó bao gồm các bộ trưởng của Vương quyền tỉnh bang, những người được lựa chọn bởi thủ tướng Ontario và được bổ nhiệm bởi thống đốc trung ương. Các hoạt động của Chính phủ Ontario được chỉ đạo bởi Hội đồng Điều hành. Hội đồng Điều hành hầu như luôn bao gồm các thành viên của Hội đồng Lập pháp Ontario. Mặc dù trung tá thống đốc thường không tham dự các cuộc họp Nội các, nhưng các chỉ thị do Vương quyền ban hành theo lời khuyên của các bộ trưởng được cho là do Thống đốc cấp trung ương ra lệnh

Chính phủ

Theo Đạo luật Bắc Mỹ năm 1867, mục 69 quy định “Hội đồng lập pháp ở Ontario bao gồm một Thống đốc cấp cao và một Hạ viện”. Quốc hội hiện có 124 ghế, tăng từ 107 ghế kể từ cuộc tổng tuyển cử lần thứ 42 ở Ontario.

Các tòa nhà lập pháp tại Queen’s Park là trụ sở của chính phủ. Theo hệ thống Westminster, lãnh đạo của đảng giữ nhiều ghế nhất trong quốc hội được gọi là “Thủ hiến và Chủ tịch của Hội đồng”

Ontario có ba loại đơn vị hành chính cấp một chúng bao gồm các thành phố trực thuộc trung ương đơn cấp được quản lý bởi một cơ quan hành chính trực thuộc trung ương, các thành phố trực thuộc khu vực và quận. Các quận và thành phố trực thuộc trung ương được tạo thành từ các thành phố trực thuộc trung ương nhỏ hơn và các loại đơn vị hành chính khác.

3qDYFavGATK55S7nevzV DKJeUTojgWWy RJaw3uZL214afiiybZF8UsZje ZhpL IsCWFYm rDUtmKrTtHDVv2EDdP RqU kZNiGnnnmTXQZru TMz3hW4S6k8tmvwMqVP5GyU k VEshd04XJUW4

Luật

Luật pháp ở Ontario phát triển từ nguồn gốc ở Thượng Canada trở thành một cơ quan tài phán hiện đại. Các chức danh cũ của các quan chức như luật sư, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Luật sư vẫn được sử dụng đến hiện tại. Tổng chưởng lý soạn thảo luật chịu trách nhiệm về việc truy tố hình sự và quản lý tư pháp, trong khi Tổng tư pháp chịu trách nhiệm thực thi pháp luật và các cơ quan cảnh sát của tỉnh bang. Đạo luật thành phố 2001 (Ontario) là đạo luật chính điều chỉnh việc thành lập, quản lý và chính quyền của các thành phố trực thuộc tỉnh bang Ontario của Canada, ngoài Thành phố Toronto.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/

Hitclub