Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) đã công bố kết quả và phát hành thư mời cho 50 ứng viên vào ngày 8/1/2021.

Các ứng viên được mời phải đủ điều kiện và có hồ sơ trong hệ thống Express Entry để có thể nhận được đề cử của tỉnh bang của Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP).

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) đã ban hành 50 lời mời đến các ứng viên thông qua tiểu mục chương trình Alberta Express Entry.

Các ứng viên được mời phải có hồ sơ Express Entry hợp lệ với yêu cầu điểm số Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) ít nhất là 406.

Express Entry là hệ thống quản lý hồ sơ di trú của Canada cho 3 chương trình kinh tế lớp liên bang bao gồm 2 chương trình diện tay nghề là Chương trình Federal Skilled Worker và Chương trình Federal Skilled Trades, chương trình Canadian Experience Class dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Canada.

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) công bố kết quả ngày 812021 1

Để có mặt trong nhóm Express Entry, các ứng viên cần phải đủ điều kiện cho một trong những chương trình hập cư này. Họ được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố như tuổi tác, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và khả năng ngôn ngữ và được xếp hạng theo CRS.

Các ứng viên xếp hạng cao nhất được mời nộp đơn xin thường trú thông qua các đợt công bố kết quả Express Entry thông thường. Các ứng viên nhận được đề cử tỉnh bang được thưởng thêm 600 điểm CRS. Điều này đảm bảo họ sẽ nhận được lời mời nộp đơn trong đợt công bố kết quả Express Entry tiếp theo.

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) – Diện Express Entry

Các ứng viên trong hệ thống Express Entry có cơ hội nhận được lời mời đăng ký đề cử cấp tỉnh từ Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP), cũng như các tỉnh bang khác có PNP phù hợp với Express Entry. Họ cần có kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề đủ điều kiện và nằm trong diện ưu tiên góp phần phát triển kinh tế và đa dạng văn hóa của tỉnh bang.

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta cung cấp một danh sách các nghề nghiệp mà họ sẽ không xem xét, đánh giá mỗi khi các ứng viên đăng ký. Bất kỳ nghề nghiệp nào khác có thể được xem xét khi ứng viên đăng ký tham gia chương trình nhập cư.

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) công bố kết quả ngày 812021 2

Vào ngày 1 tháng 11 năm 2020, chính phủ liên bang đã tăng số lượng ngành nghề không đủ điều kiện để đăng ký Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) ở Alberta. Tuy nhiên, những ứng viên nhận được Thông báo quan tâm vào hoặc sau ngày 1 tháng 11 năm 2020 có thể được lựa chọn thông qua Quy trình nhập cảnh nhanh của Alberta, ngay cả khi họ đang làm việc trong một ngành nghề mà chính phủ liên bang từ chối xử lý LMIA.

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta được phép cấp 6.250 đề cử tỉnh bang vào năm 2020. Tuy nhiên, do Covid-19, Alberta dự định chỉ cấp 4.000 đề cử tỉnh bang. Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta đã cấp tất cả 4.000 chứng chỉ vào tháng 6 năm 2020. Đây là lý do tại sao không có đợt công bố kết quả nào trong nửa cuối năm.

Hiện tại, số lượng đề cử mà AINP có thể đưa ra vào năm 2021 vẫn chưa được công bố.

Tìm hiểu thêm Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) trên website của Chính phủ tại đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn