Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 25/05/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 25/05/2021

Ontario đã mời tổng cộng 64 lao động lành nghề nộp đơn xin đề cử thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) tại đợt công bố kết quả ngày 26/06/2021.

Đây là đợt công bố PNP đầu tiên của Ontario nhắm vào các ứng viên có lời mời làm việc tại 3 khu vực nông thôn.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) mời ứng viên có hồ sơ trong Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) và những người có thể đủ điều kiện cho danh mục Thí điểm nhập cư khu vực . Bây giờ họ có thể nộp đơn cho Nhà tuyển dụng Việc làm: Công nhân Nước ngoài .

Đây là đợt công bố kết quả EOI thứ 3 mà Ontario đã tổ chức kể từ khi ra mắt hệ thống tiếp nhận đơn đăng ký mới vào tháng 4. Và đây cũng là ợt công bố đầu tiên kể từ khi Ontario khởi động Thí điểm Nhập cư Khu vực vào năm 2020.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 25/05/2021

Thí điểm Nhập cư khu vực là gì?

Mặc dù Ontario là điểm đến phổ biến nhất cho những người nhập cư mới, nhưng giống như những nơi khác của Canada, tỉnh bang vẫn phải tìm cách để thu hút những người mới đến các ngành nghề nông nghiệp trong khu vực.

Thí điểm Nhập cư Khu vực đã được đưa ra để giúp giải quyết tình trạng thiếu lao động ở một số ngành nghề này. Nó cho phép tỉnh bang phân bổ 150 đề cử vào năm 2021 cho 3 khu vực nông thôn: Chatham-Kent, Cornwall và Quinte West / Belleville. Các thành phố này đã chứng minh cho tỉnh bang thấy rằng họ đang thiếu lao động trong các ngành nghề có kỹ năng và khả năng giúp những người mới đến định cư.

Nếu bạn đủ điều kiện cho bất kỳ diện Ưu đãi việc làm cho Nhà tuyển dụng nào của OINP và lời mời làm việc toàn thời gian của bạn thuộc một trong các khu vực tham gia, bạn có thể nhận được đề cử tỉnh bang thông qua chương trình thí điểm.

Có 3 diện ứng viên trong Lời mời làm việc của Nhà tuyển dụng:

  • Lao động nước ngoài, dành cho những người lao động có tay nghề cao ở Ontario
  • Sinh viên quốc tế, dành cho sinh viên quốc tế với những lời mời làm việc có tay nghề cao
  • Kỹ năng theo yêu cầu, dành cho người lao động trong các ngành nghề thiếu lao động ở Ontario.\

Bất kỳ đề cử nào thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) là một hỗ trợ khi ứng viên nộp đơn xin nhập cư Canada. PNP chứng minh với chính phủ liên bang rằng người nộp đơn này hỗ trợ các nhu cầu của thị trường lao động trong khu vực. Chính phủ liên bang có tiếng nói cuối cùng trong tất cả các đơn xin nhập cư của Canada nhưng phần lớn những người được đề cử tỉnh bang được chấp thuận cho thường trú nhân.

Thí điểm nhập cư khu vực dự kiến ​​sẽ hoạt động trong hai năm trước khi nó được xem xét. Nó có thể được gia hạn hoặc ngừng tùy thuộc vào hiệu suất của nó.

Xem thêm tin tức tại trang web chính phủ Canada.