Chương trình thí điểm công nghệ British Columbia phát hành 62 lời mời nộp hồ sơ thường trú nhân

Chương trình thí điểm công nghệ British Columbia phát hành 62 lời mời nộp hồ sơ thường trú nhân 1

Trong lần công bố kết quả ngày 22 tháng 10, tỉnh bang British Columbia đã đưa ra lời mời nộp hồ sơ thường trú nhân cho các ứng viên chương trình Express Entry British Columbia và diện tay nghề.

Tổng cộng có 62 lời mời đã được phát hành cho các ứng viên có lời mời làm việc hợp lệ tại 1 trong 29 nghề nghiệp đủ điều kiện của Chương trình thí điểm công nghệ British Columbia.

Chương trình thí điểm công nghệ British Columbia sẽ tiếp tục hoạt động cho đến tháng 6 năm 2020. Chương trình thí điểm công nghệ British Columbia là tiểu mục chương trình thuộc chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) ra mắt vào năm 2017.

Chương trình này tạo ra một lộ trình nhanh chóng để trở thành thường trú nhân Canada cho người lao quốc tế lĩnh vực công nghệ có lời mời làm việc thuộc 1 trong 29 ngành nghề công nghệ. Ứng viên phải có lời mời làm việc thời hạn ít nhất 1 năm và lời mời làm việc phải còn ít nhất 120 ngày tại thời điểm nộp đơn.

Các ứng viên đủ điều kiện trong diện lao động tay nghề và sinh viên quốc tế tốt nghiệp tại Canada thuộc Chương trình diện tay nghề British Columbia và Express Entry của BC PNP được nhận thư mời nộp hồ sơ hàng tuần.

Chương trình thí điểm công nghệ British Columbia phát hành 62 lời mời nộp hồ sơ thường trú nhân 2

Các ứng viên Express Entry đăng ký và nhận đề cử tỉnh bang từ British Columbia sẽ nhận thêm 600 điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) so với điểm có sẵn của họ và được ưu tiên cho lời mời đăng ký thường trú tại Canada.

BC PNP cho biết họ sẽ mở rộng thí điểm và cung cấp cho các nhà tuyển dụng công nghệ British Columbia khả năng tiếp tục tuyển dụng và giữ chân nhân tài quốc tế. Sáng kiến ​​này lần đầu tiên được đưa ra bởi vì nhu cầu về người lao động trong lĩnh vực công nghệ của British Columbia đang tăng nhanh hơn nguồn cung. 

Bằng cách tạo ra một lộ trình độc đáo cho người lao động ngành công nghệ, British Columbia có thể đáp ứng nhu cầu về người lao động lĩnh vực công nghệ cũng. Chương trình thí điểm công nghệ British Columbia kết hợp với các tiểu mục chương trình BC PNP hiện có. 

Do đó, các ứng viên đủ điều kiện phải đáp ứng các tiêu chí của 1 trong 2 chương trình: Diện kỹ năng tay nghề British Columbia hoặc Expresss Entry British Columbia, 2 chương trình này được quản lý theo Hệ thống đăng ký nhập cư tay nghề British Columbia (SIRS).

Theo SIRS, các ứng viên đủ điều kiện có thể đăng ký và nhận điểm xếp hạng hàng tuần, tùy thuộc vào khả năng xử lý, BC PNP sẽ tiến hành công bố kết quả chương trình thí điểm công nghệ British Columbia để mời những người đăng ký ngành công nghệ có điểm số cao nhất nộp đơn xin đề cử tỉnh bang. 

Các ứng viên được mời có tối đa 30 ngày kể từ ngày mời để nộp đơn trực tuyến hoàn chỉnh, được xử lý trên cơ sở ưu tiên người nộp trước. Nếu được chấp thuận đề cử tỉnh bang, đơn xin thường trú có thể được nộp cho Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC)

Chương trình thí điểm công nghệ British Columbia phát hành 62 lời mời nộp hồ sơ thường trú nhân 3

Các cá nhân đã được đề cử và đáp ứng các điều kiện đề cử sẽ nhận được thư hỗ trợ giấy phép làm việc cho phép họ có được hoặc gia hạn giấy phép làm việc hiện tại. Điều này đảm bảo rằng họ có thể làm việc trong suốt quá trình nộp đơn xin thường trú.

Những điểm đặc biệt của Chương trình thí điểm công nghệ British Columbia:

  • Dịch vụ trợ giúp đặc biệt cho người đăng ký.
  • Lời mời được phát hành hàng tuần
  • Ưu tiên xử lý trước.
  • Được nhà tuyển dụng tập trung tiếp cận và tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn ứng viên phù hợp.

Nhà tuyển dụng công nghệ có quyền truy cập thông tin các cá nhân đủ điều kiện trong 29 ngành nghề công nghệ. BCP BC cho biết hầu hết các hồ sơ được xử lý trong vòng 2 đến 3 tháng.

Các sự kiện BC PNP được thiết kế riêng cho lĩnh vực công nghệ, bao gồm hỗ trợ nhà tuyển dụng. Kể từ ngày 26/6/2018, các lời mời làm việc theo Chương trình thí điểm công nghệ British Columbia phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Lời mời làm việc chỉ cho 1 công việc duy nhất ở 1 trong 29 ngành nghề được liệt kê.
  • Lời mời làm việc phải có thời hạn ít nhất một năm (365 ngày).
  • Thư mời làm việc phải có ít nhất 120 ngày còn hiệu lực tại thời điểm nộp đơn.

Các cá nhân có nghề nghiệp không được liệt kê ở trên vẫn có thể nhập cư vào Canada thông qua BC PNP theo một trong nhiều danh mục được quản lý theo chương trình đó.