Dự luật C-4, hiện đang ở Thượng viện, sẽ giới thiệu CRB và hai lợi ích tạm thời khác để giúp những người Canada không thể làm việc do COVID-19

Dự luật cung cấp hỗ trợ cho những người bị mất việc làm hoặc thiếu việc làm do COVID-19 đã được thông qua tại Hạ viện hôm thứ Tư sau khi nhận được sự đồng thuận nhất trí và hiện đang được thông qua Thượng viện.

Dự luật C-4 giới thiệu một sự thay thế cho Quyền lợi Ứng phó Khẩn cấp của Canada (CERB), không còn khả dụng kể từ ngày 26 tháng 9. Chương trình Canada Recovery Benefit (CRB) sẽ cung cấp cứu trợ tài chính cho những người Canada không đủ điều kiện nhận được Chương trình Bảo hiểm việc làm (EI) hoặc một trong hai quyền lợi đi kèm.

Đây là những gì bạn cần biết về cách yêu cầu CRB và ai đủ điều kiện.

Ai có th đăng ký CRB?

CRB dành cho những người lao động từ 15 tuổi trở lên không đủ tiêu chuẩn cho EI hoặc những người tự kinh doanh. Nếu bạn bị mất việc làm vì COVID-19, hoặc nếu thu nhập của bạn giảm ít nhất 50%, thì bạn có thể đủ điều kiện.

Bạn phải kiếm được tối thiểu 5.000 đô la vào năm 2019, vào năm 2020 hoặc trong 12 tháng trước khi nộp đơn đầu tiên cho quyền lợi này – từ việc làm, EI, thai sản hoặc phúc lợi cha mẹ hoặc từ các quyền lợi của Gói bảo hiểm cho cha mẹ Quebec (QPIP). Bạn cũng phải sẵn sàng và đang tìm việc.

CRB thay thế CERB

Làm cách nào đ biết liu tôi có đ điu kin cho EI hay không?

Trong năm tới, việc tiếp cận các lợi ích EI dễ dàng hơn nhiều. Để đủ điều kiện cho EI, bạn phải làm việc ít nhất 120 giờ có thể bảo hiểm trong 52 tuần qua. Nếu bạn nhận được CERB, thời hạn 52 tuần đó có thể được gia hạn.

Những thay đổi này cũng sẽ thiết lập tỷ lệ trợ cấp hàng tuần tối thiểu là $500 cho người nhận EI, ở cùng mức với CRB.

Các khon thanh toán CRB là bao nhiêu và tôi s nhn được chúng bao lâu mt ln?

Bạn sẽ nhận được $500 mỗi tuần trong tối đa 26 tuần.

Những lợi ích nào khác của CRB?

CRB thay thế CERB

Trợ cấp ốm đau phục hồi Canada (CRSB) cung cấp $ 500 mỗi tuần trong tối đa hai tuần cho những người lao động bị ốm hoặc những người phải tự cách ly vì những lý do liên quan đến COVID-19. Những người được chủ nhân của họ nghỉ ốm không đủ điều kiện.

Canada Recovery Care Care Benefit (CRCB) cung cấp $ 500 mỗi tuần trong tối đa 26 tuần cho mỗi hộ gia đình cho những người Canada đủ điều kiện không thể đi làm vì họ phải chăm sóc một đứa trẻ hoặc thành viên trong gia đình.

Bạn không thể yêu cầu CRCB hoặc CRSB khi sử dụng EI hoặc CRB.

CRB có phi chu thuế không?

Tất cả các quyền lợi nhận được theo ba chương trình Phúc lợi Phục hồi của Canada được coi là thu nhập chịu thuế.

Tôi xin CRB ở đâu?

Cũng giống như CERB, bạn sẽ có thể đăng ký CRB thông qua cổng Cơ quan Doanh thu Canada (CRA).

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web của chính phủ.

>> Xem thêm:

SUV – Chương trình định cư Canada diện đầu tư khởi nghiệp
AIPP – Chương trình định cư Canada thí điểm Đại Tây Dương
BCPNP – Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia