Vào ngày 26 tháng 5, IRCC đã phát hành hướng dẫn và cung cấp rõ ràng hơn về điều kiện cho 6 chương trình nhập cư Canada mới của mình.

Các hướng dẫn mới do IRCC phát hành nhằm giúp nhân viên IRCC đánh giá các đơn đăng ký cho chương trình người lao động và sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp.

Bộ di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã đưa ra 6 chương trình nhập cư Canada mới cho những người lao động trong các ngành nghề thiết yếu và sinh viên tốt nghiệp quốc tế vào đầu tháng này, vào ngày 6 tháng 5.

Chương trình dành cho sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp đạt hạn ngạch 40.000 đơn đăng ký sau một ngày ra mắt. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ di trú Marco Mendicino đã tuyên bố IRCC sẵn sàng điều chỉnh hạn ngạch theo các chương trình khác nhau.

2 chương trình dành cho người lao động trong các ngành nghề thiết yếu đã có hơn 11.000 đơn đăng ký được nộp. Hạn ngạch của 2 chương trình này là 50.000 đơn.

Ba chương trình dành cho người lao động và sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp nói tiếng Pháp có mức độ ứng tuyển thấp hơn nhiều. Mặc dù điều này là do mực độ dân số nói tiếng Pháp ở các tỉnh bang trên toàn bộ Canada thấp và cũng bởi vì 3 chương trình không phải chịu hạn ngạch; ứng viên có thời hạn cho đến ngày 6 tháng 11 để nộp đơn lên IRCC.

Hướng dẫn chương trình được ban hành trên trang web của IRCC vào ngày 26 tháng 5 năm 2021 nhằm giúp nhân viên IRCC đánh giá các đơn đăng ký được nộp theo 6 chương trình PR.

Hướng dẫn nêu rõ rằng người nộp đơn phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau để được chấp thuận theo bất kỳ chương trình nào trong số sáu chương trình.

 • Nhập cảnh hợp pháp vào Canada và có tình trạng cư trú tạm thời
 • Trình độ ngôn ngữ chính thức
 • Kinh nghiệm làm việc hiện tại
 • Ý định cư trú bên ngoài Quebec
 • Đủ điều kiện kinh nghiệm làm việc
 • Yêu cầu về giáo dục

Nhập cảnh hợp pháp vào Canada và tình trạng cư trú tạm thời

IRCC lưu ý rằng tất cả người nộp đơn phải đang cư trú tại Canada với tình trạng thường trú nhân hợp phải và phải có mặt tại Canada khi đơn xin thường trú nhân được nhận và khi IRCC chấp thuận đơn. Những người không có tình trạng thường trú tạm thời ở Canada, chẳng hạn như những người xin tị nạn, không đủ điều kiện theo 6 chương trình PR.

Điều kiện của 6 chương trình nhập cư Canada mới

Trình độ ngôn ngữ chính thức

Người lao động trong các ngành nghề thiết yếu phải chứng minh rằng họ đã đạt được Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) ít nhất là cấp độ 4 trong một bài kiểm tra ngôn ngữ do IRCC chỉ định. Sinh viên tốt nghiệp quốc tế cần có số điểm ít nhất là CLB cấp độ 5. Các lựa chọn kiểm tra là:

Tiếng Anh

 • IELTS: Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế (Chỉ dành cho bài kiểm tra Đào tạo Chung)
 • CELPIP: Chương trình chỉ số thông thạo tiếng Anh của Canada

Tiếng Pháp

 • TEF Canada:  Bài kiểm tra đánh giá tiếng Pháp
 • TCF Canada:  Kiểm tra kiến ​​thức tiếng Pháp  (chỉ bằng tiếng Pháp)

Kinh nghiệm làm việc hiện tại

Các ứng viên phải đang làm việc để đủ điều kiện tham gia các chương trình. IRCC lưu ý rằng việc làm hiện tại của ứng viên:

 • Phải ở Canada
 • Có thể làm bất kỳ nghề nghiệp nào
 • Phải hợp pháp
 • Phải được trả bằng tiền công hoặc tiền hoa hồng
 • Không phải là công việc tự kinh doanh trừ khi làm việc như một bác sĩ y tế được trả lương cho một cơ quan y tế

IRCC lưu ý định nghĩa “hiện đang được tuyển dụng” là ngày đơn đăng ký được nộp cho IRCC. Ứng viên không cần phải tiếp tục làm việc trong suốt quá trình xử lý hồ sơ và công việc của họ tại thời điểm nộp đơn có thể là toàn thời gian hoặc bán thời gian.

Khi xác định người nộp đơn là nhân viên hay tự kinh doanh, các viên chức IRCC sẽ xem xét các yếu tố như:

 • Quyền tự chủ của người lao động, chẳng hạn như mức độ kiểm soát của họ đối với loại công việc được thực hiện và khi nào nó được thực hiện
 • Cho dù người lao động sở hữu hoặc đang cung cấp các công cụ cần thiết để hoàn thành công việc
 • Mức độ mà người lao động cần để thực hiện công việc một cách cá nhân và liệu họ có thể ký hợp đồng phụ hoặc thuê thêm trợ giúp để hoàn thành công việc hay không
 • Nếu có rủi ro tài chính do người lao động
 • Các chi tiết liên quan khác như hợp đồng bằng văn bản

Ý định cư trú bên ngoài Quebec

6 chương trình nhập cư Canada mới dành cho những người nộp đơn có ý định cư trú ở bất cứ đâu tại Canada ngoài tỉnh Quebec. Nhân viên IRCC được hướng dẫn để thông báo cho người nộp đơn về mối quan tâm của họ nếu họ không thuyết phục được người nộp đơn có ý định cư trú bên ngoài Quebec.

Đủ điều kiện kinh nghiệm làm việc

Người lao động trong các ngành nghề thiết yếu phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Đã có kinh nghiệm làm việc trong mã Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) đủ điều kiện ít nhất 1.560 giờ trong ba năm trước khi đơn đăng ký được nộp
 • Người nộp đơn phải được phép làm việc ở Canada
 • Địa điểm công việc ở Canada
 • Lương hoặc hoa hồng đã được trả
 • Người nộp đơn không được tự kinh doanh trừ khi họ là một bác sĩ y tế được cơ quan y tế trả lương

Yêu cầu giáo dục

Sinh viên tốt nghiệp quốc tế phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Chương trình học được hoàn thành tại Tổ chức giáo dục được chỉ đinh (DLI) của Canada
 • Người nộp đơn đã hoàn thành chương trình của họ tại một DLI của Canada sau tháng 1 năm 2017
 • Người nộp đơn phải có Giấy phép học tập (Study Permit) khi đăng ký tại DLI
 • Người nộp đơn đã nhận được chứng chỉ đủ điều kiện (ví dụ: bằng cấp, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hoặc chứng nhận từ một chương trình dẫn đến công việc trong ngành thương mại có tay nghề cao)
 • Một hoặc nhiều chứng chỉ sẽ được chấp nhận nếu việc học kết hợp ở Canada tương đương với chứng chỉ 2 năm (thời hạn ít nhất 16 tháng)

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn