Chương trình định cư Ontario diện lời mời làm việc của nhà tuyển dụng tạm dừng nhận đơn đăng ký vì đã đạt đủ chỉ tiêu yêu cầu.

Ontario cho biết việc đăng ký chương trình định cư Ontario diện lời mời làm việc của nhà tuyển dụng hiện đã tạm dừng nhận đăng ký vào lúc 01:22 PM GMT ngày 21/10/2020 :

Các ứng viên muốn định cư Ontario cần có lời mời làm việc vào thời điểm đăng ký và phải điền mẫu nhà tuyển dụng để nộp hồ sơ cho Chương trình đề cử Tỉnh bang Ontario (OINP).

“Do số lượng đáng kể người dùng dự kiến ​​truy cập vào hệ thống, bạn có thể gặp phải vấn đề khi trang số lượng truy cập quá đông, khi đó bạn sẽ được xếp vào hàng đợi ưu tiên. Nếu điều này xảy ra, đó không phải là lỗi kỹ thuật và bạn không cần liên hệ với chương trình”, OINP cho biết trong một thông cáo truyền thông.

Hệ thống sẽ tự động tắt khi đạt đến số lượng yêu cầu người đăng ký. Thông thường, điều này xảy ra trong cùng ngày khi chương trình được mở.

Để đăng ký, bạn phải truy cập Cổng nộp hồ sơ điện tử chương trình định cư Ontario (OINP) trực tiếp từ website Chương trình định cư Ontario diện lời mời làm việc của nhà tuyển dụng. Bấm vào nút Gửi đơn đăng ký. Bạn phải sử dụng máy tính vì các thiết bị di động, chẳng hạn như điện thoại di động và máy tính bảng, không được hệ thống e-Filing hỗ trợ.

Trong khi đăng ký, chương trình định cư Ontario (OINP) khuyến cáo rằng hãy chú ý cẩn thận khi nhập ngày sinh của bạn. Định dạng chính xác trong Cổng nộp hồ sơ điện tử là DD/MM/YYYY. Điều quan trọng là phải sử dụng đúng định dạng vì nếu bạn làm sai, OINP sẽ không cho phép bạn thay đổi định dạng đó.

Cửa sổ ứng dụng này chỉ dành cho Chương trình định cư Ontario diện lời mời làm việc của nhà tuyển dụng. Lời mời làm việc của nhà tuyển dụng: diện dành cho sinh viên quốc tế và sinh viên sau đại học sẽ không mở vào ngày 21/10/2020.

Dừng nhận đăng ký chương trình định cư Ontario diện lời mời làm việc của nhà tuyển dụng 1

Yêu cầu công việc

Lời mời làm việc của bạn phải còn hiệu lực khi bạn nộp đơn. Các hồ sơ mới sẽ không bị giữ lại trong khi chờ. Tất cả các tài liệu hỗ trợ được yêu cầu phải được đính kèm trong đơn đăng ký, chẳng hạn như lời mời làm việc còn hiệu lực và hợp lệ.

Bạn cần gửi phiên bản mới nhất của Biểu mẫu nhà tuyển dụng, phiên bản này phải được hoàn thành trước ngày 21/10/2020. Mặc dù Biểu mẫu nhà tuyển dụng phải được nộp trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký, nhưng thông tin có trong Biểu mẫu Nhà tuyển dụng phải là thông tin mới nhất.

Nếu bạn gửi Mẫu đơn dành cho nhà tuyển dụng đã được điền đầy đủ và trước ngày 21/10/2020, đơn đăng ký của bạn sẽ bị trả về với lý do là chưa hoàn chỉnh. Đơn của bạn cũng sẽ bị trả lại nếu bạn không cung cấp một lời mời làm việc còn hiệu lực và không hợp lệ.

Nếu bạn đăng ký thành công, bạn sẽ có 14 ngày để hoàn thành và gửi đơn đăng ký. Bạn có thể sử dụng thời gian này để tải lên Biểu mẫu nhà tuyển dụng cập nhật.

Chương trình định cư Ontario (OINP) đã sửa đổi phần B “Quy định tuân thủ” của Biểu mẫu Nhà tuyển dụng để cho biết liệu doanh nghiệp của chủ lao động hiện có tuân thủ Đạo luật tiêu chuẩn việc làm Ontari và Đạo luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Ontario hay không.

Nhà tuyển dụng nên xem xét cẩn thận thông tin được liệt kê trong Biểu mẫu Nhà tuyển dụng, để đảm bảo rằng tất cả các câu trả lời đều chính xác. Điều này sẽ giúp tránh sự chậm trễ trong việc xử lý đơn đăng ký của bạn.

Nếu bạn gặp sự cố kỹ thuật khi sử dụng cổng Nộp hồ sơ điện tử OINP, bạn có thể liên hệ trực tiếp với OINP tại: [email protected] và gửi các hồ sơ bao gồm ảnh chụp màn hình hiển thị thời gian và dấu ngày tháng và bao gồm chi tiết về cách xảy ra lỗi.

OINP dự định ra mắt hệ thống Bày tỏ nguyện vọng (EOI) cho những người đăng ký chương trình này vào năm 2021.