Tại Manitoba, các trường công lập giảng dạy theo chương trình bắt buộc bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. Có 65 trường độc lập được tài trợ ở Manitoba, bao gồm các trường nội trú. Các trường này phải tuân theo chương trình giảng dạy của Manitoba và đáp ứng được các yêu cầu khác của tỉnh bang. Có 40 trường độc lập không được tài trợ, không bắt buộc phải đáp ứng các tiêu chuẩn đó. Vào năm 2021, chính quyền tỉnh bang đã công bố kế hoạch sáp nhập tất cả các phân hiệu trường dạy tiếng Anh thành 15 khu vực đầu mối do cơ quan giáo dục tỉnh bang giám sát.

Giáo dục đại học ở Manitoba

Giáo dục đại học ở Manitoba đánh dấu sự phát triển và mở rộng của giáo dục đại học hoặc nâng cao (bao gồm giáo dục sau trung học/ đại học và dạy nghề ) ở tỉnh bang. Manitoba là lãnh thổ phía tây đầu tiên tham gia liên minh và là nơi đầu tiên thành lập trường đại học. Ngày nay, chỉ dưới 10% tổng dân số có ít nhất bằng cử nhân.

Hệ thống các trường đại học

Có 5 trường đại học ở Manitoba được quản lý bởi Bộ Giáo Dục Manitoba. Có 4 trong 5 trường đại học nằm ở Winnipeg: Đại học Manitoba, Đại học Winnipeg, Université de Saint-Boniface-trường đại học Pháp ngữ duy nhất của tỉnh bang và Đại học Mennonite Canada. Đại học Brandon là trường đại học duy nhất không nằm ở Winnipeg.

Đại học Manitoba

Được thành lập vào năm 1877 trở thành trường đại học đầu tiên không chỉ ở Manitoba mà còn ở toàn bộ miền Tây Canada. Vai trò ban đầu của Đại học Manitoba là kiểm tra và cấp bằng cho sinh viên tốt nghiệp từ ba trường cao đẳng trực thuộc do trường sáng lập.

ErCzgEtpjKDxo6Xrv9GD2OzKPYkkfv1mL6Z t 4OCdQp8hq6QT2iYgvrRr6HNeLToEeknZZrQB0Qkye1rD8kWa3gguce3rI1UvS7dCNNVvsQYIQjcabThrpkGQ9Ms7 tkNgtn4tVO4KV0lfQqF9ZZaU

Đại học Winnipeg

Đại học Winnipeg được thành lập vào năm 1967, là một trường đại học nghiên cứu công lập ở Winnipeg, gồm các ngành học về nghệ thuật, kinh doanh, giáo dục, khoa học và động vật học, y tế ứng dụng cũng như các chương trình sau đại học.

Université de Saint-Boniface

Là một trường đại học công lập Pháp ngữ nằm ở vùng lân cận Saint Boniface của Winnipeg. Université de Saint-Boniface là cơ sở liên kết của Đại học Manitoba. Trường cung cấp các chương trình cấp bằng đại học tổng quát và chuyên ngành cũng như đào tạo kỹ thuật và nghiệp vụ.

Đại học Mennonite Canada

Trường đại học tư nhân được thành lập năm 1999 với cơ sở Shaftesbury ở tây nam, Winnipeg, với số lượng 1607 sinh viên theo học. Tên “Đại học Mennonite Canada” được chính thức công bố vào đầu năm 2000 và các lớp học bắt đầu vào tháng 9 năm đó.

Đại học Brandon

Đại học Brandon là một trường đại học tọa lạc tại thành phố Brandon, Manitoba với số lượng 3.375 sinh viên đại học (2020) và sau đại học toàn thời gian và bán thời gian. Nó được cấp giấy chứng nhận là một trường đại học vào ngày 5 tháng 6 năm 1967.

KyjfMnyPQrPnyGVVDZB519Vd hQ NxBJmasgkWobQdmBmD2Z24BpzsUz5PdJuxefD1wdJvJsEcLnKZQXtsyI8QEnwVjJ lRcPP4QyxjQggKIu3DN8M0sFIHhPuyBPGA0q9h4OyvMABH kylMUjpaXO4

Hệ thống các trường cao đẳng

Năm 1942, Đạo luật phối hợp đào tạo nghề của liên bang đã thành lập ba trường cao đẳng công lập ở Manitoba: Cao đẳng Cộng đồng Red River, Cao đẳng Cộng đồng Assiniboine và Cao đẳng Cộng đồng Keewatin.

Các trường cao đẳng liên kết với đại học Manitoba mất quyền kiểm soát các yêu cầu về tính đủ điều kiện để giảng dạy và học tập. Các chức năng giảng dạy nghệ thuật và khoa học đã được Đại học Manitoba tiếp quản. Điều này giải quyết những lo lắng về vấn đề tài chính của các trường cao đẳng có liên quan đến việc cung cấp các chương trình giảng dạy theo định hướng khoa học đắt tiền và cho phép họ tập trung vào các nghiên cứu thần học và một môi trường đại học liên ngành.

tJK76GVmN9zVv32Jw5bnBCYujgx3IQzQFGv2Mj2gskQjrGQPgTLbA5RTjOvZlJwrAEYq3v1kIO9HTAW ZUz bhxqiYdVPxafYb51w yguxRdBWG0KB1nCjUS4VQmPZzZ0 qsFNhVpgRfewc9KzVaLTg

Sự giám sát của chính phủ

Quản lý hệ thống giáo dục ở Canada là trách nhiệm của mỗi tỉnh bang, vì không có quy định quốc gia cũng như cơ quan kiểm định. Hội đồng Giáo dục Sau Trung học (COPSE) được thành lập vào năm 1997 để thay thế Ủy ban Tài trợ cho các trường Đại học và nó hoạt động như một cơ quan trung gian bán tự trị giữa các cơ sở giáo dục sau trung học và chính quyền tỉnh bang.

Luật pháp

Luật pháp liên quan đến hệ thống giáo dục sau trung học công lập ở Manitoba bao gồm cả các hành vi hành chính và thể chế.

Các hành vi hành chính bao gồm

 • Đạo luật quản lý giáo dục nâng cao;
 • Đạo luật cấp bằng – cung cấp cho các tổ chức quyền cấp bằng;
 • Đạo luật giáo dục quốc tế;
 • Đạo luật về các tổ chức dạy nghề tư nhân – điều chỉnh các tổ chức dạy nghề tư nhân đã đăng ký của Manitoba;
 • Đạo luật hỗ trợ sinh viên;
 • Đạo luật nhận thức và phòng ngừa bạo lực tình dục;
 • Đạo luật dịch vụ công.

Các hành vi thể chế bao gồm:

 • Đạo luật Đại học Brandon;
 • Đạo luật Cao đẳng;
 • Đạo luật của Viện Thương mại và Công nghệ Manitoba;
 • Đạo luật liên kết trường đại học Mennonite;
 • Đạo luật trường cao đẳng sông Hồng;
 • Đạo luật của trường Đại học phía Bắc;
 • Đạo luật của Đại học Manitoba;
 • Đạo luật của Đại học Winnipeg;
 • Đạo luật Université de Saint-Boniface.

Tài trợ

Hội đồng quản trị của mỗi trường đại học và cao đẳng phải chuẩn bị và trình lên Bộ trưởng có trách nhiệm ngân sách hàng năm và “bất kỳ kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính hoặc báo cáo nào khác mà Bộ trưởng yêu cầu”. Đạo luật của Đại học Manitoba năm 1877 quy định khoản trợ cấp hàng năm khiêm tốn của tỉnh bang là $ 250 USD. Năm 1993, việc phân bổ ngân sách công giảm dần, các cơ sở giáo dục sau trung học sẽ phải tự tìm các nguồn tài trợ tư nhân để bù đắp sự thiếu hụt trong ngân sách hoạt động.

QEmbOG0y8lFyhdSB73D2WA4MqyROctYZlfMynzXO

Năm 2010, tỉnh bang Manitoba dành 2,6% tổng sản phẩm quốc nội của mình cho giáo dục đại học, thấp hơn một chút so với mức trung bình của cả nước là 2,7%

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/

Hitclub