Ở Canada, giáo dục thuộc thẩm quyền của tỉnh bang. Các trường tiểu học và trung học công lập do Bộ Giáo dục Ontario quản lý, trong khi các trường cao đẳng và đại học do Bộ Đào tạo, Cao đẳng và Đại học Ontario quản lý. Hệ thống giáo dục công của tỉnh bang chủ yếu được tài trợ bởi chính phủ Ontario, với việc giáo dục ở Canada gần như hoàn toàn thuộc về thẩm quyền của tỉnh bang.

Lịch sử giáo dục

Đạo luật Trường học Ngữ pháp của Thượng Canada năm 1807 đã cung cấp các quỹ công cho các trường học đầu tiên ở Ontario và có 8 trường học đã được mở.

 • 1804: Trường phổ thông St. Johns ở St. Johns là một trong những trường đầu tiên của Ontario.
 • 1823: Một Hội đồng Giáo dục Tổng hợp được thành lập
 • 1841: Với sự hợp nhất của Thượng và Hạ Canada thành tỉnh bang của Canada, chức vụ Tổng Giám đốc Giáo dục được thành lập
 • 1871: Đạo luật Trường học bắt buộc giáo dục tiểu học và miễn phí cho đến tuổi 12.
 • 1891: Tuổi nghỉ học bắt buộc được nâng lên 14 tuổi.
 • 1954: Nâng độ tuổi nghỉ học bắt buộc lên 16 tuổi đối với tất cả học sinh, với việc miễn trừ công việc.
 • 1970: Miễn trừ công việc được loại bỏ khỏi luật của trường học. Tất cả học sinh phải đi học cho đến 16 tuổi

Trường nội trú Ontario

Các trường nội trú ở Ontario là một phần của hệ thống trường dân cư Canada dành cho người da đỏ trải dài khắp đất nước. Trường nội trú Mohawk Institute ở Brantford, Ontario là trường hoạt động lâu đời nhất ở Canada. Các trường dân cư được quản lý bởi liên bang. Điều này đã tiết kiệm ngân quỹ của chính quyền tỉnh bang và là chìa khóa để tài trợ cho giáo dục trong tỉnh bang. Chương trình giảng dạy ở Ontario hiện bao gồm văn hóa của người bản địa và chủ đề ngược đãi người bản địa trong các trường dân cư

Giáo dục tách biệt chủng tộc

Một sửa đổi đối với Đạo luật Trường học Chung năm 1850 cho phép thành lập các trường học tách biệt về chủng tộc. Điều này cho phép sự tách biệt giữa các tôn giáo và chủng tộc khác nhau. Lúc đầu, điều này nghe có vẻ là một ý tưởng thực tế, nơi mỗi trường học có thể tập trung vào việc giảng dạy đức tin hoặc văn hóa của họ. Tuy nhiên, nó đã bị lợi dụng và nhanh chóng trở thành vấn đề biệt chủng tộc đối với học sinh không phải là người da trắng. Tình trạng phân biệt chủng tộc diễn ra ở nhiều nơi khác nhau tại đất nước Canada. Nhiều trường trong số này nằm ở phía tây nam Ontario, nơi các cá nhân và gia đình người da đen định cư. Một số trường ở Ontario có các tòa nhà riêng biệt trong khi một số học chung trường nhưng học vào các thời điểm khác nhau. 

Trường học tách biệt về chủng tộc cuối cùng ở Ontario đã không đóng cửa cho đến năm 1965 và ở Nova Scotia cho đến năm 1983, có nghĩa là các trường học tách biệt về chủng tộc đã tồn tại hơn một trăm năm. Mặc dù Ontario và Nova Scotia là hai tỉnh bang ban hành luật liên quan đến phân biệt chủng tộc.

JZfja8iMEH5B19y6fWf1AmrGmQpFCQ9JesN3GQrbm wtzSqjoGcgSeWNRjSMtrDKH7nNs

Luật pháp giáo dục

Giáo dục ở Ontario được điều chỉnh bởi Đạo luật Giáo dục. Bộ luật và điều lệ nhân quyền của tỉnh bang, liên bang và quốc tế cũng có những quy định về trải nghiệm học tập của trẻ em.

Bộ luật Nhân quyền Ontario

Chính sách công ở Ontario là công nhận phẩm chất và giá trị của mỗi người và cung cấp các quyền và cơ hội bình đẳng mà không có sự phân biệt đối xử trái với luật pháp. Mục đích của nó là tạo ra một bầu không khí hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau đối với phẩm chất và giá trị của mỗi người để mỗi người cảm thấy mình là một phần của cộng đồng và có thể đóng góp đầy đủ cho sự phát triển và hạnh phúc của cộng đồng và của tỉnh bang.

Giảng dạy quyền con người

Các trường học ở Ontario được yêu cầu phải giáo dục học sinh về nhân quyền và phát triển sự hiểu biết của những người trẻ tuổi về những gì họ đang có, cách họ được phát triển và các mối đe dọa thách thức họ. Năm 2009, Bộ Giáo dục đã đưa giáo dục nhân quyền trở thành một phần của chương trình tiểu học và trung học cơ sở. Để hỗ trợ các nhà giáo dục, Bộ đã làm việc với Ủy ban Nhân quyền Ontario và phát triển một hướng dẫn với các bài học, hoạt động và nghiên cứu điển hình được thiết kế đặc biệt để nâng cao kiến ​​thức của sinh viên về quyền con người và thúc đẩy thảo luận về các chủ đề như phân biệt đối xử, quấy rối và bình đẳng.

APqNjh90AT HWL8aGAF2lUQAjUEfJL UjIk765InQyqDYaCiODp007WLi IZFZSIuiL68ZLUzqAju6ONLYY1LrnYo7JrI4oBvdkstsMEul8QM67wsopybOoFPK6jReOKCKIOjOmqD7InTlPDRXmAT8M

Tài trợ

Trong năm 2012–2013, tổng chi tiêu cho cả giáo dục tiểu học và trung học công lập và tư thục ở Ontario gần $27 tỷ CAD

Chính quyền tỉnh bang phân bổ ngân quỹ cho hội đồng trường dựa trên các yếu tố bao gồm:

 • Số học sinh và trường học
 • Ưu tiên của học sinh giáo dục đặc biệt
 • Tỷ lệ sinh viên sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là ngôn ngữ thứ hai
 • Tỷ lệ học sinh thổ dân
 • Các đặc điểm địa lý, chẳng hạn như có các trường học nhỏ hoặc các trường học cách xa nhau

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/

Hitclub