La chn trình đ và chương trình hc sau trung học và sau đại học ở Canada sao cho phù hp là mt quyết định ln.

Hiến pháp của Canada cho phép mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ cung cấp các chương trình giáo dục của mình. Tuy nhiên, bất chấp sự khác biệt giữa các khu vực, các trường cao đẳng, đại học và trường bách khoa của Canada sử dụng các thuật ngữ tương tự để mô tả các lộ trình và chứng chỉ chung. Thời lượng và thành phần của các chương trình này là một quyết định quan trọng đối với sinh viên quốc tế tương lai, vì nó có thể có ảnh hưởng trực tiếp đến tính đủ điều kiện cho các cơ hội việc làm và nhập cư tại Canada.

Học đại học ở Canada

Giáo dục đại học ở Canada sau khi hoàn thành trung học phổ thông hoặc trung học phổ thông. Toàn bộ thời gian của một chương trình giáo dục đại học tiêu chuẩn (đỉnh cao là bằng cử nhân) là ba đến năm năm. Sinh viên quốc tế nên dành tối thiểu bốn năm để hoàn thành bằng cử nhân (đại học). Với bằng cử nhân đã hoàn thành, và sự kết hợp phù hợp giữa các kỹ năng ngôn ngữ và kinh nghiệm, sinh viên quốc tế có thể đủ điều kiện cho một số chương trình nhập cư của tỉnh và liên bang. Họ cũng có thể quyết định theo đuổi bằng Thạc sĩ, yêu cầu hoàn thành bằng cử nhân. Canada cũng cung cấp một số chứng chỉ, văn bằng và bằng cấp cao đẳng ở bậc đại học. Mặc dù những sinh viên này không đủ điều kiện để theo học Thạc sĩ ở Canada,

Chương trình chng ch

Dưới một năm, hoặc một đến hai học kỳ toàn thời gian

Chứng chỉ điển hình ở Canada bao gồm ba đến tám tháng học sau trung học về một môn học duy nhất. Các lĩnh vực chủ đề phổ biến bao gồm Kinh doanh, CNTT, Quản lý chăm sóc sức khỏe và các lựa chọn dự bị đại học hoặc dự bị đại học khác. Mục đích của chứng chỉ là cung cấp cho học sinh sau trung học các kỹ năng và kiến ​​thức cho một nghề nghiệp đầu vào. Tất cả các trường cao đẳng và đại học đều cung cấp các chương trình chứng chỉ với độ dài khác nhau. Bằng tốt nghiệp trung học của Canada hoặc các điều kiện tiên quyết của môn học thiết yếu là bắt buộc để được nhận vào một chương trình chứng chỉ.

Bng tt nghip cao đng hoc đi hc ở Canada

Lựa chọn các chương trình sau trung học và sau đại học ở Canada

Tối thiểu hai năm hoặc bốn đến sáu học kỳ toàn thời gian

Bằng tốt nghiệp đại học ở Canada thường bao gồm tối thiểu hai năm học toàn thời gian của nghiên cứu chuyên ngành sau trung học. Giống như các chương trình chứng chỉ, các chương trình cấp bằng chủ yếu được phát triển để đáp ứng nhu cầu cụ thể của các ngành nghề và kỹ thuật hoặc nghề nghiệp, và – tùy thuộc vào công việc được yêu cầu – có thể kéo dài đến 3/4 năm. Các chương trình văn bằng cũng có khả năng có thành phần thực tập co-op hoặc các lựa chọn học nghề khác, và văn bằng có thể được nâng cấp hoặc chuyển thành bằng cử nhân. Việc nhập học vào chương trình cấp bằng cao đẳng yêu cầu phải hoàn thành chương trình trung học phổ thông ở Canada (hoặc chương trình tương đương).

Bng cp cao

Thường là hai năm hoặc bốn học kỳ toàn thời gian

Bằng Cao đẳng ở Canada là một chương trình đại học nền tảng, gồm 60 tín chỉ trong một lĩnh vực nghiên cứu cổ điển (chẳng hạn như Khoa học hoặc Nghệ thuật). Không giống như các chứng chỉ và văn bằng, Bằng Cao đẳng bao gồm một loạt các môn học đại cương cũng như chuyên môn trong một lĩnh vực quan tâm (tương tự như một chuyên ngành).

Các ví dụ phổ biến bao gồm Associate of Arts (Kinh doanh) và Associate of Arts (Khoa học). Bằng Cao đẳng cho phép sinh viên bắt đầu học tại một trường cao đẳng hoặc đại học và chuyển tiếp vào các môn học năm thứ ba tại một trường đại học, trong khi chờ cơ quan tiếp nhận công nhận.

Bng c nhân

Khoảng bốn đến năm năm, hoặc tám học kỳ toàn thời gian trở lên

Bằng cử nhân ở Canada thường có nghĩa là hoàn thành bốn năm giáo dục sau trung học toàn thời gian. Các lĩnh vực chủ đề thường bao gồm các môn học truyền thống trong Kinh doanh, Khoa học Tổng hợp, Kỹ thuật, Nghệ thuật hoặc Nhân văn. Theo cách sắp xếp này, sinh viên được kỳ vọng sẽ đạt được kiến ​​thức cơ bản và tổng quát trong một hoặc hai năm đầu tiên của họ, và sau đó chuyên sâu vào một chuyên ngành được gọi là chuyên ngành. Một số khoa cung cấp năm chuyên môn thứ năm bao gồm thực hành có giám sát (ví dụ, đối với chứng chỉ giáo viên).

Nhập học vào chương trình cử nhân yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đã hoàn thành ở Canada (hoặc tương đương).

 Chương trình sau đi hc Canada

Lựa chọn các chương trình sau trung học và sau đại học ở Canada

Văn bng sau đi hc và Chng ch sau đi hc ở Canada

Dưới một năm, hoặc một hoặc hai học kỳ toàn thời gian

Tại Canada, một số văn bằng và chứng chỉ có thể được lấy sau khi hoàn thành chương trình cử nhân. Các chương trình này có thể bao gồm khoảng hai đến ba học kỳ học toàn thời gian. Các văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp có thể chuyển tiếp lên thạc sĩ. Thông thường, chúng có thể hoạt động như một lời khen ngợi bổ sung cho bằng cử nhân và thể hiện sự chuyên môn hóa cao độ trong một lĩnh vực chủ đề. Các môn học phổ biến bao gồm Quản trị Kinh doanh, Bán hàng và Tiếp thị, và Quản lý Nguồn lực, để kể tên một số môn học.

Bng thc sĩ

Khoảng một đến ba năm, hoặc ba đến chín học kỳ toàn thời gian)

Bằng thạc sĩ bao gồm một đến ba năm nghiên cứu chuyên môn cao sau đại học và có thể dẫn đến thực hành nghề nghiệp. Những bằng cấp này được cấp bởi các trường đại học và có xu hướng xây dựng trên các lĩnh vực nghiên cứu trước đây đã khám phá ở cấp độ cử nhân. Các chương trình thường mong đợi sinh viên đề xuất và thực hiện nghiên cứu ban đầu quan trọng với đỉnh điểm là một dự án lớn, luận án và / hoặc kiểm tra toàn diện. Các chương trình cấp bằng thạc sĩ ở Canada yêu cầu hoàn thành bằng cử nhân.

Bng Tiến sĩ 

Khoảng bốn đến sáu năm

Nói chung, bằng tiến sĩ ở Canada bao gồm ít nhất hai đến ba năm nghiên cứu toàn thời gian tương đương trong các môn học toàn diện và phân tích, sau đó là một luận văn hoặc luận án độc lập. Tiến sĩ và các bằng tiến sĩ khác được yêu cầu cho nhiều ngành nghề như giáo sư đại học, bác sĩ, hoặc các công việc quản lý cấp cao trong chính phủ, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Khung thời gian trung bình để hoàn thành bằng Tiến sĩ là từ bốn đến sáu năm.

Các câu hi thường gp

Lựa chọn các chương trình sau trung học và sau đại học ở Canada

Các trường cao đẳng và đại học ở Canada có cung cấp các chứng chỉ giống nhau không?

Nói chung, các trường cao đẳng nghề nghiệp và các trường cao đẳng nghệ thuật và công nghệ ứng dụng cung cấp chứng chỉ và văn bằng, trong khi các trường đại học cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Tuy nhiên, các trường cao đẳng công lập được công nhận ở Canada ngày càng cấp bằng cử nhân và một số lượng hạn chế chứng chỉ và bằng tốt nghiệp. Nhiều trường đại học cũng cung cấp các chương trình cấp chứng chỉ và văn bằng sau đại học.

Các chương trình chuyển tiếp đại học là gì?

Nhiều học sinh vào thẳng đại học sau khi học xong trung học, trong khi những người khác quyết định chọn trường cao đẳng trước. Nhiều trường cao đẳng hợp tác với các trường đại học để cho phép sinh viên chuyển tiếp lên đại học sau một hoặc hai năm học toàn thời gian tại một trường cao đẳng.

Các tín chỉ có thể được chuyển từ một trường học, cao đẳng hoặc đại học bên ngoài Canada không?

Trong khi các chương trình cấp bằng và chứng chỉ ở nước ngoài không được công nhận trên toàn quốc đối với việc hoàn thành bằng cử nhân của Canada, các trường đối tác cá nhân có thể có các thỏa thuận liên kết, cho phép một số sinh viên chuyển tiếp để hoàn thành chương trình đại học ở cấp độ đầu tiên hoặc năm thứ hai. Một số chương trình trung học bên ngoài Canada, chẳng hạn như Tú tài Quốc tế hoặc chứng chỉ A-Level, có thể được áp dụng cho bằng cử nhân, để sinh viên quốc tế có thể vào thẳng năm thứ hai của chương trình đại học. 

Tuy nhiên, việc hoàn thành các chương trình cử nhân tương đương ở nước ngoài (ví dụ: các chương trình bốn năm tương tự) có thể được sử dụng như một điều kiện tiên quyết để được nhận vào các chương trình sau đại học trong nước.

Thông tin cập nhật mới nhất trên website nhập cư của Chính phủ Canada tại đây.

>> Xem thêm:

SUV – Chương trình định cư Canada diện đầu tư khởi nghiệp
AIPP – Chương trình định cư Canada thí điểm Đại Tây Dương
BCPNP – Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia