Quy tắc tie-break được sử dụng để xếp hạng các ứng viên có cùng điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS). Các ứng viên được xếp hạng theo ngày và thời gian hồ sơ Express Entry của họ được đưa vào nhóm.

Điều này có nghĩa là quy tắc tie-break ưu tiên các hồ sơ đã ở trong nhóm Express Entry lâu hơn. 

Ví dụ, đợt công bố kết quả Express Entry mới nhất vào ngày 25 tháng 6 đã phát hành 3.508 lời mời nộp đơn xin thường trú cho các ứng viên có điểm CRS ít nhất là 431. Trong đợt công bố kết quả này, quy tắc tie-break đã được sử dụng. Điều này có nghĩa là những ứng viên có điểm CRS là 431 đã gửi hồ sơ Express Entry của họ trước một ngày và giờ cụ thể sẽ được nhận thư mời. Ngày và giờ được sử dụng cho lần công bố kết quả đó là ngày 3 tháng 4 năm 2020 lúc 12:56:32 UTC.

Luật tie-break thường sẽ áp dụng cho các ứng viên có điểm CRS bằng với điểm chốt của vòng công bố kết quả. Trong đợt công bố kết quả ngày 25 tháng 6, chỉ những ứng viên có điểm CRS chính xác là 431 mới bị ảnh hưởng.

Điểm CRS của ứng viên vẫn là yếu tố chính trong việc lựa chọn ứng viên được mời nộp đơn xin thường trú.

Cần lưu ý rằng nếu một ứng viên thực hiện các thay đổi đối với hồ sơ Express Entry của họ, điều này không thay đổi dấu thời gian của thời điểm hồ sơ được gửi lần đầu tiên.

Luật Tie-break của Express Entry 1

Ví dụ: nếu một ứng viên lần đầu tiên gửi hồ sơ Express Entry của họ vào tháng 3 và thực hiện các thay đổi vào tháng 6 để tăng điểm CRS của họ lên 431, họ sẽ vẫn được mời trong đợt công bố kết quả ngày 25 tháng 6.

Tuy nhiên, nếu một ứng viên xóa hồ sơ của họ và gửi lại hồ sơ của họ sau ngày 3 tháng 4 lúc 12:56:32 UTC, họ sẽ không được mời trong đợt công bố kết quả ngày 25 tháng 6.

Bảng sau đây minh họa những ứng viên được mời và những ứng viên sẽ vẫn còn trong nhóm. Lưu ý rằng bảng chỉ dành cho mục đích minh họa.

HạngĐiểm CRSNgày và giờ nộp hồ sơTrạng thái
3507431Ngày 1 tháng 4 năm 2020, lúc 19:38:41Được mời
3508431Ngày 2 tháng 4 năm 2020, lúc 10:42:01Được mời
3509431Ngày 3 tháng 4 năm 2020, lúc 12:59:39Vẫn ở trong danh sách
3510431Ngày 4 tháng 4 năm 2020, lúc 22:33:58Vẫn ở trong danh sách

Tìm hiểu thêm thông tin trên website Chính phủ tại đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/