Các sửa đổi lập pháp mới được đề xuất là một phần trong nỗ lực của chính phủ Manitoba nhằm đẩy nhanh quá trình công nhận chứng chỉ giáo dục nước ngoài.

Bộ trưởng phát triển kinh tế và đào tạo của Manitoba, Ralph Eichler, đã công bố quy trình mới vào ngày 2/11/2020.

“Mục tiêu của chúng tôi là loại bỏ các rào cản để các ứng viên có trình độ được đào tạo quốc tế có thể làm việc theo đúng ngành nghề của họ ở Manitoba. Họ sẽ sớm và được đối xử công bằng khi họ nộp đơn xin giấy phép làm việc”, Eichler cho biết trong một thông cáo báo chí

“Nhiều người mới đến Manitoba có trình độ học vấn cao và sở hữu các kỹ năng và kinh nghiệm được yêu cầu. Chúng tôi muốn giúp họ luôn cập nhật các kỹ năng để họ có thể tham gia làm việc tại nghề nghiệp của mình nhanh hơn sau khi đến Manitoba và giúp phát triển nền kinh tế của chúng tôi”.

Những thay đổi liên quan đến thực tiễn đăng ký công bằng trong Đạo luật Nghề nghiệp được quy định, thông qua vào năm 2009. Đạo luật được tạo ra để đảm bảo các ngành nghề được quy định có quy trình đăng ký cho những người được đào tạo ở nước ngoài và gia nhập lực lượng lao động Manitoba. 

Đạo luật này nhằm đảm bảo quá trình nộp đơn và đăng ký minh bạch, khách quan, không thiên vị và công bằng. Các ngành nghề được điều chỉnh ở Manitoba bao gồm Điều dưỡng có cấp phép, Điều dưỡng có đăng ký, Dược sĩ, Bác sỹ, Bác sỹ phẫu thuật, Nha Khoa, Kế toán, Công tác Xã hội và ngành nghề Thú y.

Các sửa đổi được đề xuất nhằm giảm bớt các rào cản đối với việc đăng ký thành công và kịp thời của các ứng viên được đào tạo quốc tế vào các ngành nghề được quy định. Họ cũng sẽ thực hiện cam kết bầu cử năm 2019 để yêu cầu các ngành nghề được quy định phải có thông lệ đăng ký phù hợp với các hiệp định thương mại trong nước.

Các sửa đổi được đề xuất sẽ thiết lập các tiêu chuẩn thời gian cho các ngành nghề được quy định sẽ rút ngắn quy trình đăng ký. Họ cũng sẽ tạo ra nhiệm vụ cho các cơ quan quản lý để đảm bảo các yêu cầu đăng ký và đánh giá là cần thiết để hành nghề.

Ngoài ra, các ngành nghề sẽ phải thực hiện các biện pháp hợp lý để làm việc với các cơ sở giáo dục sau trung học và người sử dụng lao động để đảm bảo các ứng viên có trình độ học vấn quốc tế có cách để giải quyết các lỗ hổng và đáp ứng các yêu cầu đăng ký.

Bộ trưởng cũng sẽ có quyền thực thi sự tuân thủ, điều này sẽ điều chỉnh Manitoba với luật công bằng tương tự ở Alberta, Nova Scotia, Ontario và Quebec.

Họ sẽ giải quyết tình trạng không tuân thủ trong các hiệp định thương mại nội địa bằng cách yêu cầu các ngành nghề được quản lý tuân thủ Hiệp định thương mại tự do Canada và Đối tác phương Tây mới.

Các thay đổi cũng sẽ đơn giản hóa việc quản lý đạo luật. Manitoba sẽ chỉ định một giám đốc chịu trách nhiệm điều hành để làm rõ cấu trúc báo cáo, sẽ có thêm nhân viên hỗ trợ, những người sẽ chịu trách nhiệm quản lý hành động.

Manitoba gia tăng sự công nhận đối với bằng cấp quốc tế 1

Cuối cùng, các sửa đổi mới sẽ buộc các cơ quan quản lý phải thông báo cho giám đốc điều hành đăng ký công bằng về những thay đổi đối với hoạt động đánh giá và đăng ký của họ, trước khi thực hiện để họ có thể cung cấp phản hồi về những thay đổi có thể ảnh hưởng tiêu cực đến người nộp đơn.

“Các ngành nghề được quản lý có trách nhiệm bảo vệ lợi ích cộng đồng bằng cách đảm bảo tiêu chuẩn cao về thực hành nghề nghiệp và chính phủ của chúng tôi đang làm việc với 30 ngành nghề được quản lý của Manitoba vì đạo luật cập nhật sẽ yêu cầu họ thực hiện các bước để cải thiện quy trình đánh giá và đăng ký của họ”, Eichler nói trong bản phát hành.

Ông lưu ý rằng chỉ có 16% ứng viên có học vấn quốc tế ở Manitoba được đăng ký từ năm 2015 đến 2017, mặc dù họ đại diện cho 41% tổng số người nộp đơn trong thời gian đó.

Eichler cũng cho biết đạo luật này nhằm mục đích cải thiện con đường cho những người mới đến đang cố gắng thiết lập sự nghiệp của họ ở Manitoba. Nó nhằm giúp những người lao động có tay nghề cao thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba tìm được việc làm trong chuyên môn của họ để họ có thể giúp lấp đầy khoảng trống thị trường lao động.