Các cá nhân ngành giải trí là một trong những trường hợp có đủ điều kiện để nhập cảnh Canada

Nới lỏng các hạn chế nhập cảnh Canada

Điều này đề cập đến một loại công dân nước ngoài có ý định làm việc tại Canada, do tính chất và / hoặc thời gian của công việc được thực hiện ở Canada, không yêu cầu giấy phép lao động. Bởi vì Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) chỉ cần thiết như một điều kiện tiên quyết để xin giấy phép lao động – và vì giấy phép lao động có thể không cần thiết – do đó, những cá nhân đủ điều kiện cũng được miễn khỏi yêu cầu LMIA, thường là khía cạnh khó khăn nhất của việc xin giấy phép lao động quyền làm việc tại Canada.

Các đối tượng được phép nhập cảnh Canada

Nhập cảnh Canada: Nới lỏng cho ngành giải trí

Thông thường, có ba loại cá nhân làm việc trong ngành công nghiệp giải trí có thể được coi là khách doanh nghiệp như:

Các nhà sản xuất phim

Đang vào Canada để làm việc trên một bộ phim, chương trình truyền hình hoặc phim tài liệu phải là sản phẩm do nước ngoài tài trợ. Sự hợp tác giữa các công ty sản xuất nước ngoài và các đơn vị Canada không tạo thành một quá trình sản xuất vì dự án phải được tài trợ hoàn toàn từ nước ngoài. Để tránh các vấn đề khi nhập cảnh, điều cần thiết là các đoàn làm phim nước ngoài vào Canada phải nắm rõ thông tin chi tiết về ai đang hỗ trợ tài chính cho việc sản xuất.

Nhân sự cần thiết 

Nhập cảnh Canada: Nới lỏng cho ngành giải trí

Đến Canada để làm việc trong một buổi quay quảng cáo do nước ngoài tài trợ. Những công nhân này phải nhập cảnh vào Canada trong thời gian ngắn, thường không quá hai tuần. Việc xem xét yếu tố nào cấu thành “nhân sự thiết yếu” được thực hiện trên cơ sở từng trường hợp cụ thể và phụ thuộc phần lớn vào bằng chứng do công ty sản xuất cung cấp.

Nghệ sĩ biểu diễn

Người đang biểu diễn tại một chương trình, buổi hòa nhạc hoặc lễ hội, hoặc thậm chí có thể xuất hiện với tư cách khách mời trên một bộ phim truyền hình hoặc một bộ phim đang được quay ở Canada. Dù là địa điểm nào, miễn là lý do vào Canada của họ tạo nên sự gắn bó có giới hạn thời gian, họ rất có thể được coi là khách doanh nghiệp. Chỉ trong những trường hợp biểu diễn định kỳ, thường xuyên mới phát sinh nhu cầu mua ủy quyền làm việc.

Vấn đề với những loại khách doanh nghiệp này và các lựa chọn làm việc được tạo điều kiện khác đối với Canada, phụ thuộc vào quyết định của cá nhân quyết định có cho phép nhập cảnh hay không. Nếu một viên chức Nhập cư không quen thuộc với các tình huống làm việc đặc biệt và các tiêu chí để đủ điều kiện là khách doanh nghiệp, họ có thể từ chối một cá nhân nhập cảnh vào Canada. Để tránh bị từ chối, cần thận trọng kiểm tra với luật sư nhập cư có kinh nghiệm trước khi cố gắng nhập cảnh vào Canada với tư cách là khách kinh doanh.

Thông tin cập nhật mới nhất trên website nhập cư của Chính phủ Canada tại đây.

>> Xem thêm:

SUV – Chương trình định cư Canada diện đầu tư khởi nghiệp
AIPP – Chương trình định cư Canada thí điểm Đại Tây Dương
BCPNP – Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia