Các đương đơn PNP của Alberta hiện có thể sử dụng cổng thông tin trực tuyến để đăng ký nhập cư Canada

Sử dụng cổng thông tin trực tuyến để đăng ký nhập cư Canada

Những người nhập cư Canada bị ràng buộc bởi Alberta hiện có thể nộp đơn trực tuyến cho hầu hết các chương trình nhập cư, nhưng tỉnh bang cũng đã áp dụng mức phí mới.

Kể từ ngày 1 tháng 10, các đơn đăng ký cho Chương trình nhập cư Canada Đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) có thể được thực hiện trực tuyến, trừ khi chúng dành cho Diện Nông dân Tự doanh . Các ứng cử viên trong Diện nhập cảnh nhanh của Alberta phải nhận được ủy quyền từ AINP để truy cập cổng thông tin mới .

AINP cho biết, trong một thông cáo truyền thông , rằng cổng thông tin này được thiết kế để giúp các đơn xin nhập cư dễ dàng hơn. Các ứng cử viên đăng ký một trong các Chương trình nhập cư Canada diện đề cử Tỉnh bang (PNP) của Alberta sẽ nhận được các mẹo về cách nhập dữ liệu, danh sách tài liệu tùy chỉnh và họ có thể lưu bản nháp để hoàn thành đơn đăng ký của mình vào lúc khác. Hệ thống thực hiện đánh giá ban đầu về tính đủ điều kiện, đảm bảo rằng các ứng viên không đáp ứng các tiêu chí cơ bản không lãng phí thời gian và tiền bạc khi nộp đơn.

Dưới đây là nhiều thay đổi được AINP triển khai:

Phí cho cổng thông tin

Nhập cư Canada: thay đổi cổng trực tuyến và chi phí PNP của Alberta

Các đơn nộp đến tỉnh bằng cổng thông tin trực tuyến phải chịu phí xử lý $ 500. Phí này không được hoàn lại sau khi đơn đăng ký đã được nộp. Lệ phí bao gồm chi phí xử lý đơn đăng ký và được yêu cầu cho dù ứng viên có nhận được đề cử của tỉnh hay không.

Các ứng cử viên đã nộp đơn cho Diện Cơ hội Alberta hoặc Diện Nhập cảnh Alberta Express qua đường bưu điện vào hoặc trước ngày 1 tháng 10 không phải trả lệ phí.

Các ứng viên Diện Nông dân Tự doanh nộp đơn qua đường bưu điện sau ngày 1 tháng 10 phải trả lệ phí.

Phí mới cho các dịch vụ

AINP cho biết tất cả các yêu cầu về dịch vụ sau quyết định hiện phải được gửi qua email.

Alberta hiện yêu cầu các khoản phí cho các dịch vụ sau quyết định, chẳng hạn như yêu cầu xem xét lại, gia hạn đề cử và yêu cầu ứng cử viên cho thư hỗ trợ. Các yêu cầu dịch vụ được gửi đến chính phủ vào hoặc sau ngày 1 tháng 10 hiện phải chịu phí dịch vụ $ 100.

Thư Hỗ trợ sẽ không còn được đề cử nữa và phải được người nhận PNP yêu cầu. Những người được đề cử cấp tỉnh có yêu cầu bằng văn bản từ Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada cho một lá thư hỗ trợ không phải trả lệ phí.

Lệ phí bao gồm chi phí xử lý yêu cầu và được yêu cầu ngay cả khi các ứng cử viên không đủ điều kiện để được gia hạn đề cử hoặc để nhận được thư hỗ trợ. Hoàn lại tiền sẽ chỉ được cung cấp cho các yêu cầu xem xét lại trong đó từ chối ban đầu bị hủy bỏ. Tất cả các phí dịch vụ khác không được hoàn lại.

Cập nhật đơn xin nhập cư Canada qua email

Các bản cập nhật ứng dụng sẽ phải được gửi qua email, ngay cả khi các ứng viên nộp đơn qua đường bưu điện. Các ứng viên bây giờ phải gửi email để thông báo cho AINP về:

  • Sửa chữa hoặc cập nhật thông tin hoặc tài liệu trong ứng dụng;
  • Cập nhật về tình trạng việc làm, tình trạng nhập cư, thông tin liên lạc hoặc thành phần gia đình;
  • Cập nhật để sử dụng đại diện của bên thứ ba; hoặc là
  • Rút đơn.

Các biện pháp COVID-19

Nhập cư Canada: thay đổi cổng trực tuyến và chi phí PNP của Alberta

Alberta đã thực hiện một số thay đổi sau đây đối với các biện pháp COVID-19 tạm thời của họ:

  • AINP sẽ không chấp nhận các đơn đăng ký chưa hoàn thành nữa. Các đơn đăng ký không hoàn chỉnh được gửi qua đường bưu điện vào hoặc sau ngày 1 tháng 10 hoặc được gửi trên cổng thông tin trực tuyến sẽ bị từ chối.
  • Tất cả các ứng viên bị mất việc làm sau khi nộp đơn vào AINP, bất kể ngày họ nộp đơn và tất cả những người được đề cử, sẽ có tối đa sáu tháng kể từ khi đơn của họ được đánh giá để tìm một công việc mới đáp ứng các tiêu chí của AINP. Yêu cầu việc làm này phải được đáp ứng tại thời điểm nộp đơn hoặc gửi qua đường bưu điện. AINP sẽ gửi email khi đơn đăng ký bị tạm dừng. Thay đổi này mang lại nhiều cơ hội hơn để đáp ứng các tiêu chí việc làm của AINP và kéo dài thời gian tìm việc lên đến bốn tháng cho các ứng viên và người được đề cử. Trước đây, những người được đề cử và ứng cử viên được lựa chọn có tối đa 60 ngày để tìm việc làm đủ tiêu chuẩn.

AINP nói với  CIC News rằng cổng thông tin mới có mục đích giảm bớt băng đỏ và tạo ra “quy trình nộp đơn hợp lý cho các ứng viên”.

Người nộp đơn chỉ có thể truy cập nó và nếu người nộp đơn muốn chia sẻ đơn đăng ký của họ với gia đình hoặc đại diện, họ có thể in ra bản xem trước.

AINP nói rằng phản hồi từ các ứng viên về quy trình ứng tuyển là điều đáng hoan nghênh và họ sẽ thực hiện các điều chỉnh nếu cần thiết.

Alberta cũng xác nhận rằng thay đổi này không liên quan đến COVID-19

Theo CIC News

>> Xem thêm:

SUV – Chương trình định cư Canada diện đầu tư khởi nghiệp
AIPP – Chương trình định cư Canada thí điểm Đại Tây Dương
BCPNP – Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *