Chương trình nhập cư Canada cho cha mẹ và ông bà 2020

Chương trình nhập cư Canada cho cha mẹ và ông bà 2020

Chương trình nhập cư Canada cho cha mẹ và ông bà vừa được mở cửa đăng ký. Bạn muốn bảo lãnh cha mẹ, ông bà nhập cư Canada và định cư tại đây lâu dài? Đây là tất cả những gì bạn cần biết.

Chương trình nhập cư Canada cho cha mẹ và ông bà đã mở đăng ký

Đầu tuần này, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã xác nhận chi tiết về việc mở đăng ký nhập cư Canada năm 2020 cho Chương trình Cha mẹ và Ông bà (PGP).

Các 2020 PGP sẽ được mở giữa 13 tháng 10 tại 12:00 EDT và 3 tháng 11 tại 12:00 EST. Trong thời gian này, công dân và thường trú nhân Canada sẽ có thể gửi biểu mẫu quan tâm đến tài trợ trên trang web của IRCC.

IRCC sau đó sẽ chọn ngẫu nhiên các nhà tài trợ tiềm năng và mời họ gửi đơn đăng ký.

IRCC sẽ chấp nhận tối đa 10.000 đơn đăng ký nhập cư Canada PGP 2020. IRCC thông báo sẽ mở một kỳ đăng ký khác vào năm 2021 và sẽ chấp nhận lên đến 30.000 đơn đăng ký vào năm tới.

Nếu IRCC mời bạn sau ngày 3 tháng 11, bạn sẽ có 60 ngày để gửi đơn đăng ký tài trợ đã hoàn chỉnh của mình.

Điều kiện tham gia nhập cư Canada cho cha mẹ và ông bà 2020 là gì?

Chương trình nhập cư Canada cho cha mẹ và ông bà 2020

Để đủ điều kiện tham gia PGP 2020, các nhà tài trợ cần phải:

 • Là công dân Canada, thường trú nhân hoặc một người da đỏ đã đăng ký theo Đạo luật người da đỏ Canada;
 • Đủ 18 tuổi trở lên;
 • Định cư tại Canada;
 • Vượt quá  mức thu nhập cần thiết tối thiểu
 • Ký cam kết:
  • Hỗ trợ tài chính cho các thành viên gia đình được bảo trợ trong 20 năm
  • Hoàn trả bất kỳ khoản trợ cấp xã hội nào đã trả cho các thành viên gia đình được bảo trợ trong 20 năm
  • Nếu người bảo lãnh cư trú tại Quebec, bạn cần phải ký một cam kết bổ sung với Quebec.

Người bảo trợ cần chứng minh họ đáp ứng các yêu cầu về thu nhập bằng cách gửi thông báo đánh giá của Cơ quan Doanh thu Canada (CRA). Nếu bạn sống ở một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ bên ngoài Quebec, bạn cần phải chứng minh thu nhập của mình trong 3 năm tính thuế vừa qua, nhưng yêu cầu chỉ là 1 năm nếu bạn sống ở Quebec.

Bạn cũng có thể có vợ / chồng hoặc người bạn đời chung chung ký tên để giúp bạn đáp ứng yêu cầu về thu nhập tuy nhiên họ cũng phải đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện và tuân thủ thời gian cam kết 20 năm.

Mục đích của cam kết là để đảm bảo bạn có thể cung cấp tài chính cho các thành viên gia đình được bảo trợ.

Tính toán quy mô gia đình cho chương trình nhập cư Canada diện cha mẹ và ông bà 2020?

Quy mô gia đình là số người mà bạn sẽ chịu trách nhiệm về tài chính.

Để tính quy mô gia đình của bạn, vui lòng đếm:

 • Bản thân bạn
 • Vợ / chồng hoặc người bạn đời của bạn
 • Con cái phụ thuộc của bạn (chỉ bao gồm trẻ em dưới 22 tuổi và chưa kết hôn hoặc có quan hệ thông luật)
  • Chỉ bao gồm trẻ nhỏ bắt đầu từ năm chúng được sinh ra
 • Vợ / chồng của bạn hoặc con cái phụ thuộc của đối tác
 • Bất kỳ thành viên gia đình nào mà bạn và người đồng ký tên của bạn (nếu có) đã tài trợ trước đây và người mà bạn vẫn chịu trách nhiệm tài chính
 • Cha mẹ và ông bà bạn muốn bảo trợ và những người phụ thuộc của họ
 • Trẻ em phụ thuộc sẽ không đến Canada với cha mẹ hoặc ông bà của bạn
 • Cha mẹ hoặc vợ / chồng của ông bà hoặc bạn đời của bạn ngay cả khi họ sẽ không đến Canada
 • Vợ / chồng đã ly thân của cha mẹ hoặc ông bà của bạn

Làm thế nào tôi có thể nộp đơn?

Chương trình nhập cư Canada cho cha mẹ và ông bà 2020
 • Bước 1:  Đảm bảo bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện.
 • Bước 2:  Hoàn thành biểu mẫu quan tâm đến nhà tài trợ trên trang web của IRCC từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11.
 • Bước 3: Chờ xem bạn có nằm trong số 10.000 đơn đăng ký được IRCC rút thăm ngẫu nhiên hay không.
 • Bước 4: Gửi đơn xin tài trợ đã hoàn chỉnh đến IRCC trong vòng 60 ngày.

Tôi có thể đăng ký từ Quebec như thế nào?

 • Bước 1:  Đảm bảo bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện.
 • Bước 2:  Hoàn thành biểu mẫu quan tâm đến nhà tài trợ trên trang web của IRCC từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11.
 • Bước 3: Chờ xem bạn có bị IRCC rút thăm hay không.
 • Bước 4: Gửi đơn xin tài trợ đã hoàn chỉnh đến IRCC trong vòng 60 ngày.
 • Bước 5: Nhận Chứng chỉ Tuyển chọn Quebec (“CSQ” bằng tiếng Pháp) từ chính phủ Quebec và nộp cho IRCC như một phần trong đơn đăng ký của bạn.

Theo CIC News

>> Xem thêm:

SUV – Chương trình định cư Canada diện đầu tư khởi nghiệp
AIPP – Chương trình định cư Canada thí điểm Đại Tây Dương
BCPNP – Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia