Số lượng hồ sơ tạm trú tồn đọng giảm nhiều trong khi hồ sơ thường trú tăng nhẹ.

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã công bố dữ liệu về số  lượng người nhập cư tồn đọng ở Canada hiện đang giảm xuống chỉ còn hơn 2,4 triệu.

Hồ sơ đăng ký tồn đọng trên tất cả các ngành kinh doanh đã thay đổi như sau kể từ tháng 7/2021:

 • 06/07/2021: 1.447.474 người
 • 27/10/2021: 1.792.404 người
 • 15/12/2021: 1.813.144 người
 • 01/02/2022: 1.815.628 người
 • 15 – 17/03/2022: 1.844.424 người
 • 11 – 12/04/2022: 2.031.589 người
 • 30/04 – 02/05/2022: 2.130.385 người
 • 01 – 06/06/2022: 2.387.884 người
 • 15 – 17/07/2022: 2.679.031 người
 • 31/08/2022: 2.583.827 người
 • 30/09/2022: 2.600.000 người 
 • 03/11/2022: 2.411.388 người 

Hồ sơ hiện hành của các đơn đăng ký

IRCC chia nhỏ các đơn đăng ký nhập cư thành các đơn xin thường trú, tạm trú và quốc tịch.

 • Đơn xin quốc tịch: 331.401 người nộp đơn vào ngày 31/10, so với 351.964 vào ngày 03/10.
 • Đơn xin thường trú: 506.421 người vào ngày 03/11, so với 505.562 người vào ngày 03/10.
 • Đơn xin tạm trú: 1.537.566 người vào ngày 03/11, so với 1.651.649 người tại thời điểm ngày 3/10.

Nhìn chung đơn xin quốc tịch và tạm trú đã có xu hướng giảm, trong đó giảm nhiều nhất là đơn xin tạm trú.

Hạng mục nhập cưSố lượng hồ sơ từ ngày 03/11/2022
Thường trú506.421
Tạm trú1.573.566
Quốc tịch 331.401
Tổng cộng2.411.388

Express Entry và hồ sơ đăng ký PNP

Tính đến ngày 03/11, có 39.589 hồ sơ tồn đọng đăng ký hệ thống Express Entry. Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) có tổng số 62.073 đơn đăng ký (bao gồm cả PNP cơ bản và PNP nâng cao).

IRCC đã khôi phục trở lại các vòng mời ứng viên trong hệ thống Express Entry từ tất cả các chương trình kể từ tháng 7. Các vòng mời được giới hạn cho các ứng viên trong Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) từ ngày 21/09/2021 đến ngày 06/07/2022 do IRCC đang đáp ứng tiêu chuẩn xử lý hồ sơ đăng ký Express Entry trong 6 tháng trở xuống. Việc tạm dừng các lời mời từ hệ thống Express Entry cho các ứng viên Chương trình tay nghề liên bang (FSWP)Chương trình kinh nghiệm Canada (CEC) đã cho phép IRCC giảm lượng hồ sơ đăng ký hệ thống Express Entry và tiêu chuẩn dịch vụ 6 tháng cho những người đã nhận được lời mời thường trú kể từ ngày 06/07.

Thời gian tiêu chuẩn xử lý

Tiêu chuẩn xử lý là tiêu chuẩn nội bộ của IRCC thiết lập để xử lý các đơn đăng ký cho từng ngành nghề kinh doanh. Nói cách khác, đó là mục tiêu IRCC thiết lập để xử lý đơn đăng ký trung bình cho một chương trình nhập cư nhất định.

Theo báo cáo của IRCC, hiện có 2,6 triệu hồ sơ tồn đọng vào ngày 30/9. Trong đó, 1,1 triệu hồ sơ đăng ký nằm trong tiêu chuẩn xử lý và 1,5 triệu hồ sơ đăng ký còn tồn đọng. Điều này có nghĩa là trong 1 tháng qua, IRCC đã đạt được một số tiến bộ trong việc giảm bớt hồ sơ tồn đọng.

IRCC đặt mục tiêu xử lý 80% hồ sơ đăng ký trên tất cả các ngành kinh doanh theo tiêu chuẩn xử lý hoặc mục tiêu mà IRCC đặt ra để xử lý hồ sơ trung bình, tùy thuộc vào chương trình nhập cư.

Tiêu chuẩn xử lý khác với lượng thời gian thực tế mà IRCC cần để xử lý hồ sơ đăng ký. Các ứng dụng không được xử lý trong tiêu chuẩn dịch vụ cho chương trình của họ được coi là đang tồn đọng.

Đơn đăng ký thường trú thông qua chương trình định cư Canada diện tay nghề liên bang có tiêu chuẩn thời gian xử lý là 6 tháng. Nó dài hơn so với các chương trình định cư diện kinh tế khác. IRCC tuyên bố tiêu chuẩn dịch vụ của họ đối với định cư diện vợ chồng và con cái là 12 tháng.

Đơn đăng ký tạm trú có tiêu chuẩn xử lý dao động khoảng 60 – 120 ngày phụ thuộc vào loại đơn xin việc (làm việc hay học tập) và được nộp trong Canada hoặc từ nước ngoài. Đơn xin nhập Quốc tịch có tiêu chuẩn xử lý là 12 tháng (thêm 4 tháng kể từ khi đơn đăng ký được phê duyệt và được lên lịch cho buổi lễ nhập tịch).

CeNO ILn6GIEXaK5KojmSmbYXlKjpLYUI07iL3XmsZNJryQhVWp9tMeTZY2kclfifXKXGfa3DEowiceVVmb9z Sq75iRbDCkhQd020NM1mEw54kVHbo1tgiXsqLujP1 trm SuzGM yNFsutkQVNoud6L 6jNtaGiJN4HbliVNhB8WAeED7wQFcwWtF ng

IRCC đang giải quyết hồ sơ đăng ký tồn đọng

IRCC đã thừa nhận việc tồn đọng và cho biết họ đang thực hiện các bước để cải thiện tốc độ xử lý các hồ sơ.

IRCC đặt mục tiêu sẽ có ít hơn 50% hồ sơ tồn đọng trên tất cả các ngành nghề kinh doanh vào cuối tháng 3/2023. Để giải quyết các hồ sơ tồn đọng đúng tiến độ, IRCC đã bắt đầu chuyển đổi sang các hồ sơ kỹ thuật số 100% cho hầu hết các chương trình thường trú nhân vào ngày 23/9, với điều kiện dành cho những người không thể nộp đơn trực tuyến.

Quá trình chuyển đổi này cũng bao gồm các đơn đăng ký quốc tịch, hiện đã chuyển đổi trực tuyến 100% cho tất cả những người nộp đơn trên 18 tuổi. IRCC đang hướng tới việc biến tất cả các đơn xin quốc tịch thành kỹ thuật số vào cuối năm nay, bao gồm cả những hồ sơ đăng ký dành cho trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.

IRCC cũng đã đầu tư 85 triệu đô la vào việc thuê 1.250 nhân viên mới vào cuối mùa thu để tăng năng lực xử lý và cho biết họ đang hiện đại hóa và hợp lý hóa hệ thống.

IRCC công bố thời gian xử lý hồ sơ tồn đọng

Trang web của IRCC đã dự báo về tình trạng tồn đọng hồ sơ dự kiến sẽ diễn ra như thế nào trong vài tháng tới. Ví dụ, các dự án trên trang web đã dự báo các đơn đăng ký thường trú, cũng như các đơn đăng ký thông qua Chương trình Đề cử tỉnh bang (PNP) sẽ chỉ tồn đọng còn 20% vào tháng 12/2022. Các đơn đăng ký PR cho vợ chồng và con cái (ngoại trừ tỉnh bang Quebec) sẽ chỉ còn tồn đọng 19%.

Đơn đăng ký nhập quốc tịch dự kiến sẽ tồn đọng 25% vào tháng 12 năm 2022:

 • Đơn đăng ký tạm trú (du khách) sẽ tồn đọng 58%
 • Giấy phép học tập sẽ tồn đọng 23% 
 • Giấy phép làm việc có tỷ lệ tồn đọng dự kiến 30% vào tháng 03/2023. IRCC dự kiến hồ sơ tồn đọng sẽ tăng lên đến 60% vào tháng 12/2022 trước khi giảm xuống 1 lần nữa.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 092.9999.888
Email: [email protected]