Kế hoạch mức độ nhập cư Canada 2024-2026 về vấn đề nhà ở và chăm sóc sức khỏe

Ngày 1/11, Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã công bố...

CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM QUỐC TẾ CANADA (IEC) 

Chương trình Trải nghiệm Quốc tế Canada (IEC) đang chấp nhận Đơn đăng ký cho...

Mức độ nhập cư Canada dự kiến sẽ phải tăng trong tương lai

Vào ngày 1/11, Canada tuyên bố sẽ giữ mức nhập cư không đổi, hy vọng...

Ontario cấm Nhà tuyển dụng yêu cầu kinh nghiệm làm việc ở Canada 

Ngày 9/11/2023, Bộ Lao động, Nhập cư, Đào tạo và Phát triển Kỹ năng của...

Canada sẽ xúc tiến một số thị thực du lịch trong tương lai

Canada sẽ sớm bắt đầu đẩy nhanh việc xử lý một số thị thực du...

Lợi ích của hộ chiếu Canada là gì?

Henley & Partners — một công ty tư vấn nhập cư toàn cầu đã xếp...

Canada công bố Kế hoạch mức độ nhập cư 2024-2026

Canada đã công bố Kế hoạch mức độ nhập cư 2024-2026.

Hướng dẫn chi tiết cách cung cấp hộ chiếu dán visa Canada khi có Passport Request

Đến Canada với mục đích du học, du lịch hoặc lao động đòi hỏi Anh/Chị...

Chương trình thí điểm Nhập cư ngành Thực phẩm Nông nghiệp của Canada 2023

Ngành Nông nghiệp và Thực phẩm Nông nghiệp Canada là một bộ phận quan trọng...

Trợ cấp trẻ em Canada (CCB) 2023

Theo tình hình lạm phát, các ngưỡng thu nhập cho Trợ cấp trẻ em (CCB)...

https://okvip.deals/