Việc làm tại Canada: Thu ngân (Cashier)

Việc làm tại Canada Thu ngân (Cashier)
Chức danhThu ngân (Cashier)
Địa điểm British Columbia, New Brunswick, Saskatchewan
Mức lương  14$-$16/giờ
Loại vị trí  Công việc toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Kiểm tra vệ sinh quầy thu ngân, xem xét sổ giao cao, hóa đơn….
 • Thu tiền bán hàng, kiểm tra giá bán hàng, lập hóa đơn và tính tiền cho khách, thông báo với khách các chương trình khuyến mại.
 • Nhập thông tin khách hàng, theo dõi giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng.
 • Hỗ trợ kiểm tra việc sắp xếp hàng hóa, theo dõi hàng hóa tại cửa hàng, thường xuyên đối chiếu hàng hóa sổ sách và thực tế.
 • Báo cáo công việc cho Quản lý cửa hàng.

Yêu cầu

 • Có kinh nghiệm cơ bản trong lĩnh vực bán lẻ.
 • Có khả năng sắp công việc một cách khoa học.
 • Chủ động, trung thực, nhanh nhẹn trong công việc.
 • Có sức khỏe tốt.
 • Có khả năng ứng biến và xử lý tình huống tốt.
 • Công việc yêu cầu đứng trong thời gian dài.
 • Có khả năng giao tiếp và xử lý những phàn nàn của khách.

Việc làm tại Canada và cơ hội định cư