Alberta đã mời 181 các ứng viên Express Entry nhận đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) tổ chức vào ngày 14 tháng 7 năm 2021.

Các ứng viên được mời phải đủ điều kiện và có hồ sơ trong hệ thống Express Entry để có thể nhận được đề cử của tỉnh bang của Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) và có điểm số Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) ít nhất là 301.

So với đợt công bố kết quả trước đây của Alberta  vào tháng 6, nhiều ứng viên được mời hơn trong đợt rút thăm này và yêu cầu CRS thấp hơn một điểm.

Alberta hiện đã mời 2.613 ứng viên Express Entry nộp đơn xin đề cử tỉnh bang kể từ khi chương trình tiếp tục các vòng mời vào tháng 1 năm 2021. Nó đã tạm thời gián đoạn vào những tháng cuối năm 2020. Alberta được phép cấp 6.250 giấy chứng nhận đề cử vào năm 2021.

Express Entry của Alberta

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) nâng cao cho phép chính quyền tỉnh bang tìm kiếm nhóm ứng viên trong hệ thống Express Entry của chính phủ liên bang để tìm hồ sơ của những người đủ điều kiện cho dòng Express Entry của Alberta.

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Các ứng viên đủ điều kiện tham gia chương trình Express Entry được xếp hạng dựa trên điểm số của Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) xem xét các yếu tố vốn con người như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, học vấn và khả năng ngôn ngữ.

Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ nhận được lời mời đăng ký thường trú thông qua các đợt rút thăm Express Entry thường xuyên.

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) công bố kết quả ngày 14_7_2021

Những người nhận được đề cử tỉnh bang sẽ được thưởng thêm 600 điểm CRS và được đảm bảo một cách hiệu quả về Lời mời nộp đơn (ITA) từ Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC).

Ứng viên có thể nhập cư thông qua hệ thống Express Entry mà không cần đề cử của tỉnh bang, tuy nhiên, những người có điểm CRS thấp hơn có thể chọn PNP. Những người nhận được đề cử tỉnh bang sẽ được cộng 600 điểm vào tổng điểm của họ. Nếu các ứng viên có điểm số thấp nhất trong đợt công bố kết quả mới ở Alberta nhận được đề cử, điểm CRS mới của họ sẽ là 900. Đây là một điểm số đủ để đảm bảo ứng viên có thể được thường trú trong đợt công bố kết quả Express Entry tiếp theo.

Điều kiện để được nhận đề cử tỉnh bang từ AINP

Để đủ điều kiện nhận đề cử của tỉnh bang thông qua chương trình Alberta Express Entry, bạn cần có kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề đủ điều kiện. AINP không cung cấp danh sách các nghề đủ điều kiện, thay vào đó nó cung cấp một danh sách các nghề không đủ điều kiện cho các diện.

Nhiều người nộp đơn theo quy trình này làm công việc giám sát dịch vụ ăn uống, tài xế xe tải vận chuyển và đầu bếp trong số những người khác.

Hồ sơ Express Entry của bạn phải cho thấy rằng bạn muốn chuyển đến Alberta. Các yếu tố nhất định làm tăng khả năng được đề cử của bạn, chẳng hạn như có kinh nghiệm làm việc hoặc một lời mời làm việc ở Alberta. Nền giáo dục Canada cũng sẽ giúp ích cho đơn đăng ký của bạn nếu bạn có cha mẹ, con cái hoặc anh chị em ruột là thường trú nhân hoặc công dân ở Alberta.

Mục tiêu của PNP đặc biệt này là hỗ trợ các ưu tiên phát triển kinh tế và đa dạng hóa của tỉnh bang.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn