Alberta đã mời 191 ứng viên nhận đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) trong đợt công bố kết quả ngày 05 tháng 06 năm 2021.

Các ứng viên được mời phải đủ điều kiện và có hồ sơ trong hệ thống Express Entry để có thể nhận được đề cử của tỉnh bang của Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP).

Các ứng viên được mời phải có hồ sơ Express Entry hợp lệ với yêu cầu điểm số Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) ít nhất là 300. Thấp hơn 1 điểm so với lần công bố kết quả ngày 18 tháng 05.

Alberta hiện đã mời hơn 2.100 ứng viên nhập cư nộp đơn xin đề cử tỉnh bang vào năm 2021 kể từ khi tỉnh bang tiếp tục các vòng mời vào tháng 1 năm 2021 sau một thời gian gián đoạn tạm thời liên quan đến COVID.

AINP đã công bố chi tiết về kết quả đợt công bố mới nhất của mình vào ngày 08 tháng 06 năm 2021.

Alberta được phép cấp 6.250 giấy chứng nhận đề cử vào năm 2021. Không phải ai được mời nộp đơn cũng sẽ nhận được đề cử và không phải ai nhận được đề cử đều nhận được quyền thường trú.

Về lý thuyết, nếu Alberta đưa ra khoảng 692 đề cử mỗi tháng trong thời gian còn lại của năm, chính phủ sẽ đạt được mục tiêu đó. Tỉnh bang không có nghĩa vụ phải phát hành tỷ lệ đề cử của mình. Trong thời gian đại dịch xảy ra, tỉnh bang đã ngừng tổ chức các đợt công bố kết quả cho những tháng cuối năm 2020. Ngoài ra, không giống như trước đây, Alberta chỉ mời các ứng viên nộp hồ sơ đã ở trong tỉnh.

Express Entry của Alberta

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) nâng cao cho phép chính quyền tỉnh bang tìm kiếm nhóm ứng viên trong hệ thống Express Entry của chính phủ liên bang để tìm hồ sơ của những người đủ điều kiện cho dòng Express Entry của Alberta.

Bước đầu tiên là tạo một hồ sơ trong hệ thống Express Entry.

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Các ứng viên đủ điều kiện tham gia chương trình Express Entry được xếp hạng dựa trên điểm số của Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) xem xét các yếu tố vốn con người như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, học vấn và khả năng ngôn ngữ.

Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ nhận được lời mời đăng ký thường trú thông qua các đợt rút thăm Express Entry thường xuyên.

Những người nhận được đề cử tỉnh bang sẽ được thưởng thêm 600 điểm CRS và được đảm bảo một cách hiệu quả về Lời mời nộp đơn (ITA) từ Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC).

Ứng viên có thể nhập cư thông qua hệ thống Express Entry mà không cần đề cử của tỉnh bang, tuy nhiên, những người có điểm CRS thấp hơn có thể chọn PNP. Những người nhận được đề cử tỉnh bang sẽ được cộng 600 điểm vào tổng điểm của họ. Nếu các ứng viên có điểm số thấp nhất trong đợt công bố kết quả mới ở Alberta nhận được đề cử, điểm CRS mới của họ sẽ là 900. Đây là một điểm số đủ để đảm bảo ứng viên có thể được thường trú trong đợt công bố kết quả Express Entry tiếp theo.

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) công bố kết quả ngày 5/6/2021

Điều kiện để được nhận đề cử tỉnh bang từ AINP

Để đủ điều kiện nhận đề cử của tỉnh bang thông qua chương trình Alberta Express Entry, bạn cần có kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề đủ điều kiện. AINP không cung cấp danh sách các nghề đủ điều kiện, thay vào đó nó cung cấp một danh sách các nghề không đủ điều kiện cho các diện.

Nhiều người nộp đơn theo quy trình này làm công việc giám sát dịch vụ ăn uống, tài xế xe tải vận chuyển và đầu bếp trong số những người khác.

Hồ sơ Express Entry của bạn phải cho thấy rằng bạn muốn chuyển đến Alberta. Các yếu tố nhất định làm tăng khả năng được đề cử của bạn, chẳng hạn như có kinh nghiệm làm việc hoặc một lời mời làm việc ở Alberta. Nền giáo dục Canada cũng sẽ giúp ích cho đơn đăng ký của bạn nếu bạn có cha mẹ, con cái hoặc anh chị em ruột là thường trú nhân hoặc công dân ở Alberta.

Mục tiêu của PNP đặc biệt này là hỗ trợ các ưu tiên phát triển kinh tế và đa dạng hóa của tỉnh.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn