Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) công bố kết quả ngày 2/2/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) công bố kết quả ngày 222021

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) đã công bố kết quả và gửi lời mời cho 208 ứng viên vào ngày 2 tháng 2 năm 2021.

Các ứng viên nhận được đề cử thuộc diện tay nghề và sinh viên quốc tế đã nhận được lời mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang theo các hạng mục nhập cư diện tay nghề của chương trình Express Entry British Columbia (EEBC) và Diện tay nghề. Điểm yêu cầu tối thiểu cho các ứng viên khác nhau theo thể loại.

Điểm tối thiểu cho các tiểu mục của Express Entry British Columbia là:

  • Diện tay nghề: 104
  • Sinh viên quốc tế: 100

Các ứng viên trong diện này cần phải có hồ sơ trong hệ thống Express Entry của Canada của Bộ Di Trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). Khi họ nhận được lời mời đăng ký đề cử cấp tỉnh bang từ British Columbia, những ứng viên thành công sẽ được cộng thêm 600 điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS), điều này sẽ đảm bảo rằng họ sẽ nhận được Thư mời nộp đơn (ITA) để nộp đơn xin thường trú theo hệ thống Express Entry của IRCC.

Điểm tối thiểu cho 3 tiểu mục chương trình diện tay nghề là:

  • Diện tay nghề: 98
  • Sinh viên quốc tế: 98
  • Sơ cấp và bán chuyên nghiệp: 79

Chính quyền tỉnh bang British Columbia chỉ ra rằng có tác động của đại dịch coronavirus đối với kết quả hôm nay. Như đã xảy ra trong những tháng gần đây, British Columbia đã loại trừ một số ngành nghề bán hàng và dịch vụ khỏi đợt công bố kết quả.

British Columbia tổ chức các đợt công bố kết quả thông qua các tiểu mục và diện đề cử tỉnh bang khác nhau của mình hàng tuần.

Cho đến thời điểm này năm 2021, Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) đã có 740 lời mời.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) công bố kết quả ngày 222021 1

Để đăng ký các tiểu mục Nhập cư diện tay nghề hoặc Express Entry British Columbia, trước tiên, ứng viên phải tạo hồ sơ thông qua cổng thông tin trực tuyến của Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) và đăng ký theo Hệ thống đăng ký nhập cư diện tay nghề (SIRS).

Các ứng viên được đánh giá và cho điểm dựa trên các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, trình độ tiếng Anh và địa điểm làm việc.

Nhập cư diện tay nghề

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) diện tay nghề là lộ trình thường trú nhân này dành cho người lao động nước ngoài đủ điều kiện thường đã có lời mời làm việc tại British Columbia.

Có 5 danh mục theo nhập cư diện tay nghề, 4 trong số đó phù hợp với hệ thống Express Entry của chính phủ liên bang:

  • Diện tay nghề: Dành cho những người có lời mời làm việc và vài năm kinh nghiệm trong một ngành nghề theo Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) nhóm O, A, B.
  • Diện chuyên gia chăm sóc sức khỏe: Bác sỷ, điều dưỡng, điều dưỡng tâm lý hoặc các chuyên gia sức khỏe có lời mời làm việc ở 1 trong 11 nghề đủ điều kiện có thể nộp đơn cho hạng mục này.
  • Diện sinh viên quốc tế: Dành cho người lao động đã tốt nghiệp từ một trường đại học hoặc cao đẳng đủ điều kiện của Canada trong 3 năm qua.
  • Diện sau đại học: Thạc sỹ hoặc Tiến sĩ tốt nghiệp từ British Columbia trong các ngành nghề thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học ứng dụng hoặc chăm sóc sức khỏe có thể nộp đơn cho tiểu mục này mà không cần lời mời làm việc.
  • Trình độ sơ cấp và bán chuyên nghiệp: Dành cho người lao động trình độ sơ cấp hoặc bán chuyên nghiệp với các công việc trong ngành du lịch, khách sạn, chế biến thực phẩm, vận tải đường dài hoặc những người ở các vị trí sơ cấp hoặc bán chuyên nghiệp và làm việc trong vùng phát triển Đông Bắc của British Columbia. Đây là loại nhập cư tay nghề duy nhất không áp dụng cho các ứng viên trong hệ thống Express Entry.
Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) công bố kết quả ngày 222021 2

Nhập cư diện doanh nhân

British Columbia cũng đã mời các ứng viên tham gia chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) diện doanh nhân của mình lần đầu tiên sau 2 tháng.

Tổng cộng có 8 lời mời được cấp với điểm số tối thiểu là 122 theo tiểu mục doanh nhân cơ sở.

Mục đích của tiểu mục cơ sở là chào đón các doanh nhân muốn thành lập và bắt đầu kinh doanh hoặc tiếp quản một doanh nghiệp. Các ứng viên được đánh giá dựa trên các tiêu chí như kinh nghiệm kinh doanh, giá trị ròng, trình độ học vấn, kế hoạch kinh doanh và số tiền đầu tư mà họ dự định thực hiện.