Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) công bố kết quả nhập cư tháng 10

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) công bố kết quả nhập cư tháng 10

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) công bố kết quả nhập cư 2 lần vào các ngày 7/10/2020 và 21/10/2020.

Vào ngày 21/10/2020, Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) đã mời các ứng viên nhập cư theo các tiểu mục Express Entry và Lao động tay nghề theo yêu cầu.

Vào ngày 7/10/2020, Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) đã mời các ứng viên theo tiểu mục Express Entry.

Công bố kết quả vào ngày 21 của Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) có tổng số 618 ứng viên nhận được lời mời nộp hồ sơ để đăng ký nhận đề cử tỉnh bang và sau đó là hồ sơ thường trú nhân cho Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC)

Tổng cộng 340 ứng viên đã nhận được lời mời theo tiểu mục Express Entry, ứng viên xếp hạng thấp nhất cần điểm 69 để nhận được lời mời. Ngoài ra, có 278 ứng viên nhận được lời mời theo danh mục Lao động tay nghề theo yêu cầu và ứng viên xếp hạng thấp nhất cần có số điểm tối thiểu là 78 điểm.

Trong đợt công bố kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) ngày 7/10/2020 vừa qua, có 455 ứng viên Express Entry đã nhận được lời mời và điểm yêu cầu tối thiểu là 70 điểm.

Cho đến nay, có 3.040 ứng viên đã nhận được lời mời theo tiểu mục Express Entry của Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) vào năm 2020.

Ngoài ra, năm nay có 3.018 ứng viên nhận được lời mời theo tiểu mục và ứng viên xếp hạng thấp nhất cần có số điểm của Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) trong năm nay.

Tổng cộng, 6.082 ứng viên Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) đã nhận được lời mời vào năm 2020.

Để nhận được lời mời, ứng viên phải nộp hồ sơ Bày tỏ nguyện vọng (EOI) với Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP).

Saskatchewan sử dụng hệ thống Bày tỏ nguyện vọng (EOI) để quản lý các đơn xin nhập cư của người lao động tay nghề nước ngoài.

Khi nộp hồ sơ, ứng viên phải thể hiện mong muốn định cư tại Saskatchewan và được đánh giá dựa trên độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, trình độ ngôn ngữ và mối quan hệ với tỉnh bang.

Saskatchewan sử dụng tiêu chí này để cung cấp cho các ứng viên tối đa 100 trên hệ thống đánh giá và cho điểm đối với người lao động tay nghề nước ngoài mong muốn nhập cư vào Saskatchewan.

Các ứng viên có điểm số cao nhất sẽ nhận được lời mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang mà sau đó họ có thể sử dụng để nộp đơn xin thường trú của mình cho Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC)

Mặc dù các ứng viên không cần một lời mời làm việc để có thể đăng ký vào danh mục này nhưng họ cần phải chứng minh họ có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề đủ điều kiện liên quan đến trình độ học vấn của họ.

Các ứng viên thành công trong cả 2 vòng công bố kết quả cần phải nộp kết quả Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA) cho Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP), điều này chứng minh rằng trình độ học vấn của họ tương đương với các tiêu chuẩn của Canada.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) công bố kết quả nhập cư tháng 10 1

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) – Express Entry

Tiểu mục Express Entry của Saskatchewan được kết nối với hệ thống Express Entry của IRCC. Express Entry quản lý hồ sơ nhập cư của người lao động tay nghề nước ngoài đăng ký các chương trình Ferderal Skilled Worker, Ferderal  Skilled Traded và Canadian Experience Class.

Nếu ứng viên đủ điều kiện cho Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) và 1 trong 3 chương trình Express Entry, họ có thể nhận được lời mời nộp hồ sơ để nhận đề cử tỉnh bang từ Saskatchewan.

Với lời mời này, họ có thể gửi đơn xin đề cử tỉnh bang đến Saskatchewan. Sau đó, Saskatchewan trao cho họ giấy chứng nhận đề cử tỉnh bang mà ứng viên sau đó có thể tải hồ sơ lên hệ thống Express Entry để nhận thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ.

600 điểm này đảm bảo ứng viên sẽ nhận được lời mời đăng ký thường trú từ IRCC trong đợt công bố kết quả Express Entry tiếp theo.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) – Lao động tay nghề theo yêu cầu

Tiểu mục Lao động tay nghề theo yêu cầu dành cho các ứng viên nhập cư không có hồ sơ Express Entry. Mục đích của chương trình này là mời các ứng viên nhập cư có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề đang thiếu hụt lao động ở Saskatchewan.

Tìm hiểu thêm về Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) trên website Chính phủ tỉnh bang Saskatchewan tại đây.