DANH SÁCH VIỆC LÀM TẠI CANADA

 • Chức danh: Thu ngân (Cashier)
 • Nơi làm việc: British Columbia, New Brunswick, Saskatchewan
 • Mức lương: $14-$16/h
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Chức danh: Giám sát bán lẻ (Retail Sale Supervisor)
 • Nơi làm việc: British Columbia
 • Mức lương: $16-$18/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 31/03/2021
 • Chức danh: Giám sát dịch vụ ăn uống (Food Service Supervisor)
 • Nơi làm việc: British Columbia
 • Mức lương: $16-$18/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 31/03/2021
 • Chức danh: Kỹ sư điện (Electrical Engineer)
 • Nơi làm việc: New Brunswick, British Columbia
 • Mức lương: $36-$38/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 31/03/2021
 • Chức danh: Kỹ thuật viên cơ khí (Mechanical Technician)
 • Nơi làm việc: New Brunswick, British Columbia
 • Mức lương: $20-$24/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 31/03/2021
 • Chức danh: Đầu bếp (Chef)
 • Nơi làm việc: Nova Scotia, New Brunswick, British Columbia, Prince Edward Island.
 • Mức lương: $16-$18/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 31/12/2020
 • Chức danh: Đầu bếp làm bánh (Baker)
 • Nơi làm việc: Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island.
 • Mức lương: $16-$18/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 31/12/2020
 • Chức danh: Phụ bếp (Vice Cook)
 • Nơi làm việc: Nova Scotia, New Brunswick.
 • Mức lương: $13-$16/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 31/12/2020
 • Chức danh: Kỹ sư mạng máy tính (Computer Network Support)
 • Nơi làm việc: British Columbia
 • Mức lương: $28-$30/giờ
 • Hình thức: Công việc toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 28/02/2021
 • Chức danh: Kỹ sư điện toán đám mây (Cloud Specialist)
 • Nơi làm việc: British Columbia
 • Mức lương: $32-$36/giờ
 • Hình thức: Công việc toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 28/02/2021
 • Chức danh: Chuyên viên an ninh mạng (Security Specialist)
 • Nơi làm việc: British Columbia
 • Mức lương: $28-$30/giờ
 • Hình thức: Công việc toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 28/02/2021
 • Chức danh: Kỹ sư .NET (.NET Developer)
 • Nơi làm việc: British Columbia
 • Mức lương: $35-$40/giờ
 • Hình thức: Công việc toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 28/02/2021
 • Chức danh: Kỹ sư Python (Python Developer)
 • Nơi làm việc: British Columbia
 • Mức lương: $35-$40/giờ
 • Hình thức: Công việc toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 28/02/2021
 • Chức danh: Kỹ sư trí tuệ nhân tạo (AI Developer)
 • Nơi làm việc: British Columbia
 • Mức lương: $40-$45/giờ
 • Hình thức: Công việc toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 28/02/2021
 • Chức danh: Kỹ sư UI/UX (UI/UX Developer)
 • Nơi làm việc: British Columbia
 • Mức lương : $30-$35/giờ
 • Hình thức: Công việc toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 28/02/2021
 • Chức danh: Kỹ sư phát triển phần mềm (Software Developer)
 • Nơi làm việc: British Columbia
 • Mức lương: $35 – $40/giờ
 • Hình thức: Công việc toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 28/02/2021
 • Chức danh: Kỹ sư hạ tầng máy tính (Infrastructure Engineer)
 • Nơi làm việc: British Columbia
 • Mức lương : $38-$40/giờ
 • Hình thức: Công việc toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 28/02/2021
 • Chức danh: Kỹ sư cơ khí (Mechanical Engineer)
 • Nơi làm việc: British Columbia
 • Mức lương: $32-$38/giờ
 • Hình thức: Công việc toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 28/02/2021
 • Chức danh: Kỹ sư y sinh (Biomedical Engineer)
 • Nơi làm việc: British Columbia
 • Mức lương: $34-$42/giờ
 • Hình thức: Công việc toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 28/02/2021
 • Chức danh: Kỹ sư tin sinh học (Bioinformatician)
 • Nơi làm việc: British Columbia
 • Mức lương: $36-$38/giờ
 • Hình thức: Công việc toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 28/02/2021
 • Chức danh: Giám sát giặt ủi (Laundry Supervisor)
 • Nơi làm việc: New Brunswick, Nova Scotia
 • Mức lương: $16-$18/giờ
 • Hình thức: Công việc toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 31/12/2020
 • Chức danh: Thợ may (Clothes Repairer)
 • Nơi làm việc: New Brunswick, Nova Scotia
 • Mức lương: $12-$14/giờ
 • Hình thức: Công việc toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 31/12/2020
 • Chức danh: Quản lý khách sạn (Hotel Manager)
 • Nơi làm việc: British Columbia, Nova Scotia, Prince Edward Island.
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 31/12/2020
 • Chức danh: Lau dọn buồng phòng (Hotel Maid)
 • Nơi làm việc: Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island
 • Mức lương: $14-$16/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 31/12/2020
 • Chức danh: Tài xế xe tải (Truck Driver)
 • Nơi làm việc: New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island
 • Mức lương: $22-$24/h
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 31/12/2020
 • Chức danh: Quản lý tại Nhà hàng Sushi (Manager, Sushi Restaurant)
 • Nơi làm việc: Nova Scotia 
 • Mức lương: $20-$22/h
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 31/12/2020
 • Chức danh: Quản lý tại Nhà hàng Sushi (Manager, Sushi Restaurant)
 • Nơi làm việc: New Brunswick, Nova Scotia 
 • Mức lương: $13-$16/h
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 31/12/2020
 • Chức danh: Lễ tân (Receptionist)
 • Nơi làm việc: British Columbia, Nova Scotia, New Brunswick
 • Mức lương: $16-$18/h
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 31/12/2020
 • Chức danh: Giám sát bán lẻ (Sale Admin)
 • Nơi làm việc: Nova Scotia
 • Mức lương: $20-22/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 31/12/2020
 • Chức danh: Kỹ sư điện (Electrical Engineer)
 • Nơi làm việc: British Columbia
 • Mức lương : $33-$43/giờ
 • Hình thức: Công việc toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: 28/02/2021
 • Chức danh: Nhân viên kinh doanh – Nhà máy tôm hùm (Sale Executive – Lobster Factory)
 • Nơi làm việc: Nova Scotia
 • Mức / Mức lương: $12-$14/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: Hết hạn
 • Chức danh: Nhân viên tiếp thị – Nhà máy tôm hùm (Marketing Officer – Lobster Factory)
 • Nơi làm việc: Nova Scotia
 • Mức lương: $16-$18/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: Hết hạn
 • Chức danh: Công nhân – Nhà máy tôm hùm (Worker – Lobster Factory)
 • Nơi làm việc: Nova Scotia
 • Mức lương: $12-$14/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: Hết hạn
 • Chức danh: Giám sát viên sửa xe (Automotive Supervisor)
 • Nơi làm việc: Nova Scotia
 • Mức lương: $18-$20/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: Hết hạn
 • Chức danh: Kỹ thuật viên sửa xe (Automotive Mechanic)
 • Nơi làm việc: Nova Scotia
 • Mức lương: $14-$16/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: Hết hạn
 • Chức danh: Công nhân vận hành máy – Nhà máy bia (Machine Operator – Beer Factory)
 • Nơi làm việc: New Brunswick
 • Mức lương: $14-$16/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: Hết hạn
 • Chức danh: Công nhân – Nhà máy bia (Worker – Beer Factory)
 • Nơi làm việc: New Brunswick
 • Mức lương: $12-$14/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: Hết hạn
 • Chức danh: Kiểm định chất lượng bia – Nhà máy bia (Quality Tester – Beer Factory)
 • Nơi làm việc: New Brunswick
 • Mức lương: $18-$20/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: Hết hạn
 • Chức danh: Nhân viên đóng gói (Packaging Staff)
 • Nơi làm việc: New Brunswick
 • Mức lương: $14-$16/h
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: Hết hạn
 • Chức danh: Công nhân vận hành máy (Machine Operator)
 • Nơi làm việc: Nova Scotia 
 • Mức lương: $14-$16/h
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: Hết hạn
 • Chức danh: Chuyên viên kinh doanh (Sale Admin)
 • Nơi làm việc: Nova Scotia 
 • Mức lương: $16-$18/h
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: Hết hạn
 • Chức danh: Công nhân nhà máy (Factory Worker)
 • Nơi làm việc: Nova Scotia 
 • Mức lương: $13-$16/h
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: Hết hạn
 • Chức danh: Thiết kế website (Web Designer)
 • Nơi làm việc: Nova Scotia 
 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: Hết hạn
 • Chức danh: Giám sát hàng hải (Logistics Personnel)
 • Nơi làm việc: Nova Scotia 
 • Mức lương: $22-$24/h
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: Hết hạn
 • Chức danh: Công nhân đóng tàu (Steel Laminator Worker)
 • Nơi làm việc: Nova Scotia 
 • Mức lương: $13-$16/h
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng: Hết hạn