DANH SÁCH VIỆC LÀM TẠI CANADA

 • Chức danh: Giám sát cửa hàng rượu (Liquor Store Supervisor)
 • Mức lương: $14-$16/h
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • NOC: 6211
 • Chức danh: Giám sát rửa xe (Car wash supervisor)
 • Mức lương: $14-$16/h
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • NOC: 0651
 • Chức danh: Thu ngân (Cashier)
 • Mức lương: $11-$13/h
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • NOC: 6611
 • Chức danh: Giám sát bán lẻ (Retail Sale Supervisor)
 • Mức lương: $16-$18/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • NOC: 0621
 • Chức danh: Giám sát dịch vụ ăn uống (Food Service Supervisor)
 • Mức lương: $16-$18/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • NOC: 6311
 • Chức danh: Kỹ sư điện (Electrical Engineer)
 • Mức lương: $36-$38/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • NOC: 2133
 • Chức danh: Kỹ thuật viên cơ khí (Mechanical Technician)
 • Mức lương: $14-$16/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • NOC: 9526
 • Chức danh: Đầu bếp (Chef)
 • Mức lương: $16-$18/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • NOC: 6322
 • Chức danh: Đầu bếp làm bánh (Baker)
 • Mức lương: $16-$18/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • NOC: 6332
 • Chức danh: Phụ bếp (Vice Cook)
 • Mức lương: $11-$13/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • NOC: 9617
 • Chức danh: Giám sát giặt ủi (Laundry Supervisor)
 • Mức lương: $16-$18/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • NOC: 6316
 • Chức danh: Thợ may (Clothes Repairer)
 • Mức lương: $12-$14/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • NOC: 6342
 • Chức danh: Quản lý khách sạn (Hotel Supervisor)
 • Mức lương: $14-$16/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • NOC: 6313
 • Chức danh: Lau dọn buồng phòng (Hotel Maid)
 • Mức lương: $11-$13/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • NOC: 6731
 • Chức danh: Quản lý tại Nhà hàng (Restaurant Supervisor)
 • Mức lương: $14-$16/h
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • NOC: 6321
 • Chức danh: Phục vụ nhà hàng (Server)
 • Mức lương: $10-$12/h
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • NOC: 6513
 • Chức danh: Lễ tân (Receptionist)
 • Mức lương: $11-$13/h
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • NOC: 6525
 • Chức danh: Kỹ thuật viên sửa xe (Automotive Technician)
 • Mức lương: $12-$14/giờ
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • NOC: 7321