Ontario mời 443 ứng viên Express Entry trong đợt công bố kết quả đề cử tỉnh bang ngày 12/11/2020

Ontario mời 443 ứng viên Express Entry trong đợt công bố kết quả đề cử tỉnh bang ngày 12112020 2

Ngày 12/11/2020, Ontario đã phát hành 443 lời mời cho các ứng viên Express Entry nộp hồ sơ để được đề cử và trở thành thường trú nhân trong tương lai.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đã ban hành 443 lời mời cho các ứng viên trong hệ thống Express Entry. Các ứng cử viên cần có điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) từ 469 đến 477. Họ cũng cần có kinh nghiệm làm việc ở 1 trong 9 nghề sau:

 • Giám đốc tài chính (NOC 0111).
 • Quản lý tiếp thị, quản cáo và quan hệ công chúng (NOC 0124).
 • Giám đốc kinh doanh (NOC 0601).
 • Kiểm toán viên tài chính và kế toán (NOC 1111).
 • Các nhân viên tài chính khác (NOC 1114).
 • Các nghề chuyên nghiệp trong tư vấn quản lý kinh doanh (NOC 122).
 • Điều dưỡng có đăng ký và điều dưỡng tâm thần có đăng ký (NOC 3012).
 • Bác sĩ sức khỏe ban đầu của đồng minh (NOC 3124).
 • Chuyên gia dinh dưỡng (NOC 3132).

Các ứng cử viên được Ontario mời vì họ có thể đủ điều kiện cho Ontario Express Entry diện ưu tiên nguồn nhân lực. Nếu được mời, họ nhận được đề cử tỉnh bang thành công, họ sẽ được thưởng thêm 600 điểm CRS và được đảm bảo nhận được Thư mời đăng ký thường trú nhân Canada trong đợt công bố kết quả Express Entry tiếp theo.

Những người được mời trong đợt công bố kết quả ngày 12/11/2020 hiện có 45 ngày theo lịch để nộp đơn xin đề cử tỉnh bang.

Ontario mời 443 ứng viên Express Entry trong đợt công bố kết quả đề cử tỉnh bang ngày 12112020 1

Diện ưu tiên nguồn nhân lực của Ontario (OINP)

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) nâng cao này cho phép OINP đề cử các ứng viên từ nhóm Express Entry để nhập cư lâu dài.

Để đủ điều kiện theo diện ưu tiên nguồn nhân lực về vốn con người, ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu về cho một trong các chương trình lao động tay nghề liên bang, chương trình lao động tay nghề chuyên môn hoặc diện kinh nghiệm Canada.

Ứng viên không cần thư mời làm việc tại Canada, nhưng họ cần đáp ứng một số tiêu chí về kinh nghiệm làm việc. Cụ thể, họ cần có ít nhất một 1 kinh nghiệm làm việc được trả lương toàn thời gian hoặc tương đương bán thời gian, đã hoàn thành trong vòng 5 năm qua. Đây có thể là kinh nghiệm làm việc quốc tế hoặc kinh nghiệm làm việc tại Canada.

Express Entry

Express Entry là một hệ thống quản lý hồ sơ cho ba chương trình nhập cư liên bang: Chương trình lao động tay nghề liên bang, Chương trình lao động tay nghề chuyên môn hoặc diện Kinh nghiệm Canada.

Các ứng viên đủ điều kiện được xếp hạng trên Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) dựa trên các yếu tố nguồn nhân lực như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, học vấn và khả năng ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp).

Ontario mời 443 ứng viên Express Entry trong đợt công bố kết quả đề cử tỉnh bang ngày 12112020

Các ứng cử viên đạt điểm cao nhất sẽ được cấp Thư mời nộp hồ sơ (ITA) để đăng ký thường trú thông qua công bố kết quả 2 tuần một lần. Sau khi các ứng cử viên nhận được ITA từ chính phủ liên bang, họ có thể nộp đơn xin thường trú.

Các diện khác của chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP)

Các diện khác của chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) lao động tay nghề bao gồm:

Chương trình nguồn nhân lực

 • Express Entry: Ưu tiên nguồn nhân lực
 • Express Entry: Lao động tay nghề nói tiếng Pháp
 • Express Entry: Lao động tay nghề nhóm thợ
 • Diện tốt nghiệp thạc sỹ
 • Diện tốt nghiệp tiến sỹ

Chương trình thỏa thuận công việc

 • Lao động tay nghề nước ngoài
 • Sinh viên quốc tế
 • Lao động tay nghề theo nhu cầu

Tìm hiểu thêm chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) trên website của Chính phủ tại đây.