Chương trình Đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) công bố ngày 20/05/2021

Chương trình Đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) công bố ngày 20/05/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) đã công bố kết quả chi tiết vào ngày 20/5/2021.

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) đã ban hành tổng cộng 155 lời mời. Hầu hết các lời mời (138 lời mời) thuộc về các ứng viên Express Entry và diện lao động tay nghề theo yêu cầu. 19 ứng viên diện doanh nhân cũng đã nhận được lời mời với điểm tối thiểu họ phải đạt được là 80 điểm.

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada lựa chọn các ứng viên nhập cư đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của họ. Trong một số trường hợp, những chương trình này sử dụng hệ thống Express Entry liên bang của Canada.

Tình hình nhập cư tại PEI giống các khu vực khác trong nước, đã giảm nhiều trong năm qua, phần lớn là do các lệnh hạn chế đi lại. Tuy nhiên, chính phủ liên bang có kế hoạch bù đắp sự thiếu hụt và đạt được mục tiêu nhập cư đầy tham vọng vào năm 2021. Mục tiêu của Canada là tiếp nhận 80.800 người nhập cư mới trong năm nay thông qua PNP.

PEI PNP Express Entry Category

Tiểu mục Express Entry của Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) là một chương trình liên kết với hệ thống Express Entry của chính phủ Canada.

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Express Entry hoạt động như một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI). Các ứng viên gửi một hồ sơ của mình lên hệ thống này sau đó Express Entry sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) chỉ tính điểm của ứng viên dựa trên các yếu tố vốn con người như kinh nghiệm làm việc có kỹ năng, trình độ học vấn, tuổi tác, kỹ năng ngôn ngữ chính thức và các yếu tố khác.

IRCC phát hành Lời mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các đợt công bố kết quả Express Entry. Người nhận được lời mời sau đó có thể nộp đơn xin thường trú.

Để được PEI xem xét đề cử tỉnh bang, các ứng viên Express Entry cần tạo hồ sơ EOI với PEI PNP.

Hồ sơ EOI được cho điểm dựa trên thang điểm duy nhất của tỉnh bang. Các ứng cử viên đạt điểm cao nhất sau đó sẽ được mời nộp đơn thông qua các đợt công bố kết quả hằng tháng.

Chương trình Đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) công bố ngày 20/05/2021

Diện lao động tay nghề PEI PNP

Diện lao động tay nghề PEI PNP dành cho những công dân nước ngoài có lời mời làm việc hợp lệ tại Prince Edward Island và được chủ lao động sẵn sàng hỗ trợ. Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island hạng mục lao động tay nghề được chia thành 3 tiểu mục nhỏ hơn: Lao động tay nghề, lao động tay nghề trong các ngành nghề thiếu hụt nhân sự và sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp.

Các ứng viên trong diện này cũng phải nộp hồ sơ EOI để được xem xét đề cử tỉnh bang.

Diện đầu tư kinh doanh PEI PNP

Các ứng viên diện đầu tư kinh doanh PEI PNP cần phải đáp ứng yêu cầu về điểm số tối thiểu của tỉnh bang để tiếp tục nộp đơn. Những lời mời này được cấp theo chương trình Giấy phép làm việc dành cho các doanh nhân nước ngoài muốn sở hữu và điều hành một doanh nghiệp tại Prince Edward Island.

Để tìm hiểu thêm Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP), có thể truy cập website của chính phủ tỉnh bang tại đây.