Cuộc cách mạng cho định cư Đại Tây Dương Canada

Cuộc cách mạng cho định cư Đại Tây Dương Canada 1

Tình hình định cư Đại Tây Dương Canada

Từ năm 2011 đến 2016, vùng Đại Tây Dương ở Canada đã trải qua sự tăng trưởng dân số chậm nhất trong cả nước. Điều này một phần là do lượng người định cư Đại Tây Dương Canada bị giảm trong những năm gàn đây.

Gia tăng dân số là yếu tố rất quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, qua đó duy trì mức sống cao ở khu vực Đại Tây Dương này. Nhận thức được điều này, 4 tỉnh bang vùng Đại Tây Dương bao gồm: Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia và New Brunswick đang nỗ lực đáng kể để chào đón và giữ chân người dân định cư tại vùng Đại Tây Dương này.

Những nỗ lực này đã mang lại kết quả tốt vì khu vực này gần đây đã đạt được sự tăng trưởng dân số nhờ các chương trình định cư Đại Tây Dương Canada của Chính phủ.

Một thống kê cho thấy các chương trình định cư Đại Tây Dương Canada đã thu hút 6,5% số lượng người nhập cư vào Canada. Đầu những năm 2000, khu vực này chỉ có thể thu hút 1% những người mong muốn định cư tại Canada.

Tuy nhiên, điều này đang được cải thiện và khu vực Đại Tây Dương này hiện đang đi đúng hướng để tăng tỷ lệ người nhập cư với con số xấp xỉ 5% vào năm 2019 và hiện đang chào đón hơn 14.000 người mới hàng năm so với chỉ 3.000 người định cư Đại Tây Dương Canada vào 2 thập kỷ trước.

Cuộc cách mạng cho định cư Đại Tây Dương Canada 2

Chương trình thí điểm định cư Đại Tây Dương Canada (AIPP)

Năm 2017, Chương trình thí điểm định cư Đại Tây Dương Canada (AIPP) đã được giới thiệu để cung cấp cho khu vực này một kế hoạch bổ sung nhằm thu hút những người mới nhập cư diện làm việc tay nghề. 

Kể từ khi chương trình được thành lập, có khoảng 4.200 người nước ngoài đã thành công chương trình thí điểm định cư Đại Tây Dương Canada và trở thành thường trú nhân Canada.

Tìm hiểu thêm chương trình thí điểm định cư Đại Tây Dương Canada (AIPP).

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP)

Cũng giống như ở Saskatchewan và Manitoba, vùng Đại Tây Dương Canada cũng phụ thuộc vào Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) để gia tăng số người định cư Đại Tây Dương Canada.

PNP được ra mắt vào năm 1999 để giúp các tỉnh bang và vùng lãnh thổ nhỏ hơn thu hút nhiều người nhập cư hơn. New Brunswick là tỉnh bang đầu tiên ở khu vực Đại Tây Dương của Canada áp dụng PNP và Newfoundland và Labrador theo ngay sau đó. Prince Edward Island và Nova Scotia là những tỉnh bang tiếp theo tham gia, vào năm 2001 và 2003.

Tìm hiểu thêm Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP).

Newfoundland and Labrador

AIPP & PNP chiếm 80% số người nhập cư vào năm 2019 của tỉnh bang Newfoundland and Labrador. Tỉnh bang này đang đi đúng hướng về các chính sách nhập cư trong năm nay. Về cơ bản, tỉnh bang đã vượt qua mục tiêu nhập cư đã thiết lập cho năm 2022.

Cả Chương trình thí điểm định cư Đại Tây Dương Canada và Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) hiện chiếm phần lớn trong số tất cả những người nhập cư đến tỉnh bang. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình định cư trong việc hỗ trợ các nỗ lực của Newfoundland and Labrador thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua nhập cư.

Cuộc cách mạng cho định cư Đại Tây Dương Canada 3

Prince Edward Island

Trong những năm gần đây, PNP đã chiếm khoảng 90% tổng số người nhập cư mới vào PEI. Lượng người nhập cư thông qua chương trình PNP của tỉnh bang giảm trong năm 2018 và dữ liệu sơ bộ năm 2019 cho thấy nó sẽ không phục hồi về mức 2017.

Chương trình thí điểm định cư Đại Tây Dương Canada đã chào đón 235 người nhập cư mới vào Prince Edward Island trong 9 tháng đầu năm 2019, so với 200 người mới trong cả năm 2018. Nói chung, tỉnh bang nhỏ nhất của Canada có tỷ lệ tăng dân số cao nhất của đất nước nhờ có tỷ lệ người nhập cư cao nhất trên đầu người Canada.

Nova Scotia

Nova Scotia chào đón 6.000 người mới vào năm 2019. Lượng người nhập cư thông qua Chương trình thí điểm định cư Đại Tây Dương Canada tại Nova Scotia đang tăng mạnh.

Đồng thời tỉnh bang đã chào đón gần 1.000 người mới tham gia chương trình trong 9 tháng đầu năm 2019. Điều này gần như gấp 3 lần số lượng người nhập cư mà tỉnh bang đã chào đón thông qua chương trình trong cả năm 2018.

Nhờ vào số lượng người nhập cư thông qua chương trình AIP và PNP, Nova Scotia đã thiết lập số liệu nhập cư kỷ lục, vượt qua 5.000 người nhập cư lần đầu tiên vào năm 2016 và AIPP đã giúp Nova Scotia đạt gần 6.000 người mới vào năm 2018.

New Brunswick

Hơn 5.000 người nhập cư vào năm 2019 tại tỉnh bang New Brunswick. Đây hiện là điểm đến hàng đầu cho những người đến AIPP, tỉnh bang đã chào đón gần 1.200 người nhập cư mới tham gia chương trình vào năm 2019.

AIPP cũng đang giúp New Brunswick lập kỷ lục nhập cư mới: tỉnh bang này đã chào đón kỷ lục 4.600 người mới vào năm ngoái và đang trên đường vượt qua mốc 5.000 người mới vào năm 2019.

Cuộc cách mạng cho định cư Đại Tây Dương Canada 4

Khi nào kế hoạch định cư Đại Tây Dương Canada sẽ thành công?

Để hoàn thành kế hoạch của mình, vùng Đại Tây Dương Canada sẽ cần phải liên tục chào đón hơn 20.000 người mới nhập cư mỗi năm. Gần đây, tỷ lệ giữ chân người định cư đang gia tăng. Giữ chân người dân là việc rất quan trọng để đạt được một chu kỳ tăng trưởng kinh tế tích cực.